Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2014
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
044/§ 51/2014
Doplnená
0,00 € Mesto Hanušovce nad Topľou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
14. Október 2019
Zmluva o klinickom skúšaní
POZ 332/2019
Doplnená
0,00 € PPD Investigator Services LLC. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
14. September 2022
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluv
16/2642/8C/217/2019
Doplnená
0,00 € Peter Škuci Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o .
11. Október 2017
Zmluva o zriadení vecného bremena
CRZč.6549/2017/LSR
Doplnená
0,00 € Lucia Bariaková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
6. September 2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
SMS/20/2019-ZS
Doplnená
2 225,00 € Gábor Németh Univerzita J. Selyeho
19. Február 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
SNM-MT-INÉ-2020/214
Doplnená
0,00 € Mgr. Andrej Bendík, PhD. Slovenské národné múzeum
14. November 2016
Nájomná zmluva
61-2016
Doplnená
17,00 € M.V. Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
27. Jún 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
534/2021
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Slovenské banské múzeum
1. Február 2016
Mandátna zmluva
106/2016
Doplnená
820,00 € PhDr. Jana Juráňová Divadelný ústav
30. December 2022
PROTOKOL O PRECHODE SPRÁVY MAJETKU A S TÝM SÚVISIACICH PRÁV A POVINNOSTÍ UZAVRETÝCH PO VYHLÁSENÍ NÁRODNÉHO PARKU MURÁNSKA PLANINA
CRZč.6302/2022/LSR
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
30. November 2011
Nájomná zmluva č. 204-08-Nn-2011
CRZ 8320-2011-LSR
Doplnená
34,10 € Emil Šulavík, Pov. Bystrica Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
23. Október 2014
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
122/§ 51/2014
Doplnená
0,00 € Obec Čičava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
10. Apríl 2018
Kúpna zmluva č. 1/1/II.Q.2018
3171-2018-LSR
Doplnená
10 900,00 € VACULKOVA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
17. August 2020
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
316/2020
Doplnená
0,00 € Abbott Medical (St.Paul) Ministerstvo zdravotníctva SR
21. Január 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
34/2022
Doplnená
0,00 € Wild Jana Divadelný ústav
4. Február 2013
Kúpna zmluva
KZ 0629/2012/TIP
Doplnená
451,41 € Verčíková Zita Mgr. Železnice Slovenskej republiky
27. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/39/54E/268
Doplnená
0,00 € LEJA spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
2. Január 2017
Kolektívna zmluva v štátnej službe na rok 2017
OÚ-225-16/2016
Doplnená
0,00 € Odbory štátnych zamestnancov obrany Služpbný úrad Ministerstvo obrany
4. Január 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
7153/2023/LSR
Doplnená
0,00 € Martina RUŇANINOVÁ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
25. Február 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-MT-ZOV-2022/83
Doplnená
0,00 € Obec Záborie Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine