Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Január
2020
Kúpna zmluva
11/2020/09/99 – 370 I
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina BIOFOREST, s.r.o.
20.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/39/54E/737
Doplnená
0,00 € Tomáš Onder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
12.
December
2017
Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu
189/2017/Z
Doplnená
0,00 € Mgr. Ervín Weiss, PhD. Fakultná nemocnica Nitra
3.
Jún
2020
Dohoda číslo: 20/16/54E/3917 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.4B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4517/2020
Doplnená
0,00 € Miroslav Kukla Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"- Opatrenie č.1 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o zamestnanosti
D 20_40_54E_54
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola Vranov nad Topľou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
23.
Apríl
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D_20_40_54E_132
Doplnená
0,00 € Radoslav Kopčo - KORTEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
3.
Jún
2020
Dohoda číslo: 20/41/54E/4590 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/41/54E/4590
Doplnená
0,00 € DanCe Fit, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15.
Júl
2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o určení výučbového zdravotníckeho zariadenia SZŠ sv. Alžbety v Košiciach, zo dňa 2.9.2005
Z-403/2011
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety
14.
September
2016
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
16-31-52A-270-RS
Doplnená
7 600,53 € Špeciálna základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
13.
Október
2020
ZMLUVA č. 0634/RS/2020 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0634/RS/2020
Doplnená
800,00 € Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
30.
Apríl
2013
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
112/§ 51/2013
Doplnená
0,00 € Cirkevná spojená škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
2.
November
2015
Bezodplatná výpožička
KRPZ-KE_ZM_OPP3-75-034-2015_2015
Doplnená
0,00 € Marián Gyarmathy Ministerstvo vnútra SR
25.
Október
2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Č. 16-121-04469
16-121-04469
Doplnená
5 298,00 € Mgr.art. Katarína Zagorski Fond na podporu umenia
17.
September
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4913/2019-423
Doplnená
6 500,00 € Peter Cisko Ministerstvo kultúry SR
4.
Júl
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1127/19
1127/19
Doplnená
0,00 € Zoltán Szöcs Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Máj
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 061TT090126
061TT090126
Doplnená
50 000,00 € Ing. Bálint Varga Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Október
2016
o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
30/§50j/NS-2016/ŠR
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
9.
Január
2013
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
1270
Doplnená
0,00 € Ivan Hruškovič Encyklopedický ústav, Slovenská akadémia vied
10.
August
2017
Zmluva o výpožičke
076/2017/FUSAV
Doplnená
0,00 € Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied
10.
August
2017
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
SM-12/2017/18
Doplnená
2 002,00 € Lukáš Balog Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03