Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
September
2016
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
16-31-52A-270-RS
Doplnená
7 600,53 € Špeciálna základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
13.
Október
2020
ZMLUVA č. 0634/RS/2020 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0634/RS/2020
Doplnená
800,00 € Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
30.
Apríl
2013
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
112/§ 51/2013
Doplnená
0,00 € Cirkevná spojená škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
2.
November
2015
Bezodplatná výpožička
KRPZ-KE_ZM_OPP3-75-034-2015_2015
Doplnená
0,00 € Marián Gyarmathy Ministerstvo vnútra SR
25.
Október
2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Č. 16-121-04469
16-121-04469
Doplnená
5 298,00 € Mgr.art. Katarína Zagorski Fond na podporu umenia
17.
September
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4913/2019-423
Doplnená
6 500,00 € Peter Cisko Ministerstvo kultúry SR
4.
Júl
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1127/19
1127/19
Doplnená
0,00 € Zoltán Szöcs Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Máj
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 061TT090126
061TT090126
Doplnená
50 000,00 € Ing. Bálint Varga Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Október
2016
o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
30/§50j/NS-2016/ŠR
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
9.
Január
2013
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
1270
Doplnená
0,00 € Ivan Hruškovič Encyklopedický ústav, Slovenská akadémia vied
10.
August
2017
Zmluva o výpožičke
076/2017/FUSAV
Doplnená
0,00 € Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied
10.
August
2017
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
SM-12/2017/18
Doplnená
2 002,00 € Lukáš Balog Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
10.
Apríl
2015
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZoBZVB 126/815691/2015/ELHAMO
Doplnená
0,00 € Jozef Seman Železnice Slovenskej republiky
15.
Apríl
2015
Partnerská zmluva
17679/2015
Doplnená
60 000,00 € Rada Európy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
4.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
Doplnená
0,00 € Mesto Senec Spojená škola, Senec
14.
Júl
2015
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. ZoBZVB 221/815691/2015/ELHAMO
ZoBZVB 221/815691/2015/ELHAMO
Doplnená
0,00 € Alžbeta Lacková Železnice Slovenskej republiky
20.
Marec
2012
DODATOK č. 02
č. Z2711023053401
Doplnená
0,00 € Valdemar Torák Sociálna implementačná agentúra
26.
Február
2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
4/§52/2015/ŠR
Doplnená
0,00 € mesto Stropkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
13.
Máj
2014
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS 10-2_32-2014
Doplnená
4,83 € JUDr. Dana Bystrianska Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
24.
Október
2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
55/2018
Doplnená
1 290,00 € Tibor Koller a Diana Kollerová, rod. Hrubšová Záchranná zdravotná služba Bratislava