Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
November
2015
31674020
Dohoda č.28/2015/§54/ŠnZ
Doplnená
14 041,47 € Bytové hospodárstvo s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
29.
Október
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
405/2019
Doplnená
0,00 € Miklós Forgács Divadelný ústav
18.
December
2012
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
A2336435
Doplnená
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
22.
Apríl
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20_40_54E_48
Doplnená
0,00 € Stanislav Malast - MAGIC BAR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
6.
August
2013
Kúpna zmluva
KZ 0755/2012/TIP
Doplnená
3 645,72 € Ponechal Ernest Železnice Slovenskej republiky
26.
September
2013
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
275/2013
Doplnená
0,00 € Pharmaceuticals Works POLPHARMA S.A. Ministerstvo zdravotníctva SR
12.
Jún
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
VPBA-3-36/2018
Doplnená
14,44 € Zoltán KALMÁR Ministerstvo obrany
12.
Jún
2018
Nájomná zmluva k služobnému bytu
200/2018
Doplnená
221,70 € por. Martin Čižnár Finančné riaditeľstvo SR
29.
Január
2018
Nájomná zmluva
1126/2018/LSR
Doplnená
83,17 € Monika Hartvichová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog
28.
Január
2020
Kúpna zmluva
11/2020/09/99 – 370 I
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina BIOFOREST, s.r.o.
20.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/39/54E/737
Doplnená
0,00 € Tomáš Onder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
12.
December
2017
Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu
189/2017/Z
Doplnená
0,00 € Mgr. Ervín Weiss, PhD. Fakultná nemocnica Nitra
3.
Jún
2020
Dohoda číslo: 20/16/54E/3917 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.4B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4517/2020
Doplnená
0,00 € Miroslav Kukla Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
28.
December
2021
Príkazná zmluva
20211227_fiu_zouhar.pdf
Doplnená
0,00 € prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. Slovenská akadémia vied
23.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"- Opatrenie č.1 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o zamestnanosti
D 20_40_54E_54
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola Vranov nad Topľou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
23.
Apríl
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D_20_40_54E_132
Doplnená
0,00 € Radoslav Kopčo - KORTEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
3.
Jún
2020
Dohoda číslo: 20/41/54E/4590 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/41/54E/4590
Doplnená
0,00 € DanCe Fit, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15.
Júl
2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o určení výučbového zdravotníckeho zariadenia SZŠ sv. Alžbety v Košiciach, zo dňa 2.9.2005
Z-403/2011
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety
14.
September
2016
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
16-31-52A-270-RS
Doplnená
7 600,53 € Špeciálna základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
13.
Október
2020
ZMLUVA č. 0634/RS/2020 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0634/RS/2020
Doplnená
800,00 € Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí