Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
Február
2014
Nájomná zmluva
UPJŠ - 72/2014
Doplnená
480,00 € Ing. Petr Schwarz Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29.
December
2015
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
417-2015-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra NOVOTERM s.r.o.
20.
December
2021
Dohoda o vykonávaní opatrení SPODaSK pre dieťa a rodiča, príp.osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa v Centre pre deti a rodiny Veľké Kapušany
36/2021
Doplnená
0,00 € Ema Balogová Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
13.
December
2012
Zmluva o nájme lesných pozemkov č.71-04-Nn-2012
CRZ-10807-2012-LSR
Doplnená
0,00 € Juraj Rievaj Lesy SR š.p., OZ Levice
12.
August
2019
Zmluva o klinickej štúdii
358/2019
Doplnená
0,00 € Amicus Therapeutics, Inc. Národný ústav detských chorôb
8.
September
2021
Zmluva o ubytovaní č. 25/62/2021/01
Zmluva o ubytovaní č. 25/62/2021/01
Doplnená
550,00 € Shtyk Anastasiia Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SUZ
30.
December
2015
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
421-2015-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Pavol Vývlek
18.
Máj
2020
Dohoda číslo 20/25/54E/1845 v rámci NP "Prvá pomoc"-opatrenie č. 4A
20/25/54E/1845
Doplnená
0,00 € Zuzana Paulenová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
24.
Marec
2016
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
16/31/52A/79-RS
Doplnená
975,48 € Špeciálna základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
10.
Máj
2016
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
747-2016-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Dobráklíma, s.r.o.
29.
Júl
2014
DOHODA na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa ustanovenia § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. Zamestnanosti
42/§ 52a/2014
Doplnená
0,00 € Obec Čaklov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
31.
Máj
2022
Lízingová zmuva č. 4315800834
4315800834
Doplnená
0,00 € Unicredit Leasing Slovakia a.s. Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
22.
Jún
2020
Manažérska zmluva o výkone funkcie
0904
Doplnená
0,00 € PhDr. Mgr. Július Kolocsányi HOREZZA, a.s.
28.
Január
2020
Kúpna zmluva
9/2020/09/99 – 370 I
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina Čedopol PÍLA s.r.o.
11.
November
2020
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 809/2020-5/1.1.1
Doplnená
4 000,00 € Robera Tóthová Audiovizuálny fond
21.
Február
2014
Kúpna zmluva č. 11/2014
CRZ 1535/2014/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica Ondrej Kalina
28.
Apríl
2022
Zmluva o zabezpečení účasti na vzdelávacom podujatí „Študijná návšteva (tréningy) v Nórsku“ a o poskytnutí cestovných náhrad
80/2022
Doplnená
0,00 € Marek Trávníček Štátny pedagogický ústav
8.
Október
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 061TT090137
061TT090137
Doplnená
50 000,00 € Slavomír Fogaš Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Február
2019
ZMLUVA č. 1/2019-141
1213-2019-lsr
Doplnená
11,01 € Jozef Simún LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
2.
Marec
2012
Nájomná zmluva
30803/NZ-091/2012/Valaliky/0896/GorJa
Doplnená
34,42 € VO Národná diaľničná spoločnosť, a.s.