Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Február 2014
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO - 12941/6353/2013
3132/6353/2013
Doplnená
51,66 € Draganovská Janka Slovenská správa ciest, Bratislava
30. Júl 2015
Kúpna zmluva
CRZ 4785/2015/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica Stanislav Rezník a Jana Rezníková
13. Február 2014
Nájomná zmluva
UPJŠ - 72/2014
Doplnená
480,00 € Ing. Petr Schwarz Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. December 2015
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
417-2015-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra NOVOTERM s.r.o.
20. December 2021
Dohoda o vykonávaní opatrení SPODaSK pre dieťa a rodiča, príp.osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa v Centre pre deti a rodiny Veľké Kapušany
36/2021
Doplnená
0,00 € Ema Balogová Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
13. December 2012
Zmluva o nájme lesných pozemkov č.71-04-Nn-2012
CRZ-10807-2012-LSR
Doplnená
0,00 € Juraj Rievaj Lesy SR š.p., OZ Levice
12. August 2019
Zmluva o klinickej štúdii
358/2019
Doplnená
0,00 € Amicus Therapeutics, Inc. Národný ústav detských chorôb
8. September 2021
Zmluva o ubytovaní č. 25/62/2021/01
Zmluva o ubytovaní č. 25/62/2021/01
Doplnená
550,00 € Shtyk Anastasiia Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SUZ
30. December 2015
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
421-2015-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Pavol Vývlek
18. Máj 2020
Dohoda číslo 20/25/54E/1845 v rámci NP "Prvá pomoc"-opatrenie č. 4A
20/25/54E/1845
Doplnená
0,00 € Zuzana Paulenová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
24. Marec 2016
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
16/31/52A/79-RS
Doplnená
975,48 € Špeciálna základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
10. Máj 2016
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
747-2016-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Dobráklíma, s.r.o.
29. Júl 2014
DOHODA na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa ustanovenia § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. Zamestnanosti
42/§ 52a/2014
Doplnená
0,00 € Obec Čaklov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
15. Marec 2023
Dohoda o vykonávaní opatrení SPODaSK pre dieťa a rodiča, príp. osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa v CDR Dobšiná
62_23
Doplnená
0,00 € Patrícia Láliková Centrum pre deti a rodiny Dobšiná
31. Máj 2022
Lízingová zmuva č. 4315800834
4315800834
Doplnená
0,00 € Unicredit Leasing Slovakia a.s. Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
22. Jún 2020
Manažérska zmluva o výkone funkcie
0904
Doplnená
0,00 € PhDr. Mgr. Július Kolocsányi HOREZZA, a.s.
15. Jún 2022
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve
1117/2668/6/104/2016
Doplnená
0,00 € Mária Lisyová Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o .
6. September 2022
Zmluva o dodávke obedov
49/2022
Doplnená
0,00 € Ján Pivka Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
28. Január 2020
Kúpna zmluva
9/2020/09/99 – 370 I
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina Čedopol PÍLA s.r.o.
11. November 2020
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 809/2020-5/1.1.1
Doplnená
4 000,00 € Robera Tóthová Audiovizuálny fond