Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Február
2021
Zmluva o výpožičke
6/2021
Doplnená
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Záchranná zdravotná služba Bratislava
14.
Máj
2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MK-ZI/2012/7.3
Doplnená
4 900,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo kultúry SR
17.
Máj
2013
Dodatok č. 1 / DZ221201200620101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2212012006201
DZ221201200620101
Doplnená
1 556 068,48 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8.
Marec
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/089
KŽP-PO4-SC431-2015-6/089
Doplnená
556 893,70 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
December
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC441-2019-53/AGT1
KZP-PO4-SC441-2019-53/AGT1
Doplnená
75 307,19 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
Marec
2013
Dodatok č. 1/DZ221201200330101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2212012003301
DZ221201200330101
Doplnená
1 272 718,74 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
29.
Marec
2012
Dodatok č. 1/DZ221201200320101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2212012003201
DZ221201200320101
Doplnená
2 481 210,81 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
November
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC441-2019-53/AGT2
KZP-PO4-SC441-2019-53/AGT2
Doplnená
58 526,07 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
28.
Február
2017
Zmluva o národnom spolufinancovaní
PLSK.03.01.00-24-0003/16-00
Doplnená
24 165,97 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23.
August
2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011F164-11-11
IROP-Z-302011F164-11-11
Doplnená
1 597 833,97 € Žilinský samosprávny kraj MPRV SR
28.
Apríl
2014
Dohoda č. 33/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.33/§51/2014
Doplnená
1 561,00 € Žilinský samosprávny kraj Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
8.
December
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC441-2019-53/AGT5
KZP-PO4-SC441-2019-53/AGT5
Doplnená
98 111,86 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Január
2019
Poskytnutie súhlasu s používaním vybraných údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR
3749/2018/2100
Doplnená
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Slovenská správa ciest, Bratislava
1.
Marec
2012
Dodatok č. 1/DZ221301200030101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012000301
DZ221301200030101
Doplnená
547 262,07 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
29.
Marec
2012
Dodatok č. 1/DZ221201200310101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2212012003101
DZ221201200310101
Doplnená
1 549 384,99 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17.
Júl
2013
Dodatok č. 1/ DZ221201200290101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2212012002901
1/ DZ221201200290101
Doplnená
1 610 128,77 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
15.
Január
2016
Zmluva o dielo - Odstraňovanie snehu a posyp komunikácii
0600012016
Doplnená
0,00 € Žilinské komunikácie a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21.
Marec
2011
Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci pri zabezpečení konzultačnej a finančnej podpory zo schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
2011037351
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline, verejná vysoká škola Ministerstvo financií SR
12.
November
2012
Dodatok č. (1) k Zmluve o partnerstve č. 150/2011/2.2/OPVaV/D01/PZ
Dodatok č. (1) k Zmluve o partnerstve
Doplnená
616 805,50 € Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita v Košiciach, Sapa Profily, a.s., Fagor Ederlan Slovensko, a.s., THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o., ESOX, spol. s r.o., SPINEA, s.r.o., MATADOR Automotive Vráble, a.s., SLCP Consulting s.r.o., TUVATECH, s.r.o. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
1.
Jún
2011
Doplnok č. 2 k Zmluve o ubytovaní zo dňa 30.6.2009
Zmluva o ubytovaní študentov zo dňa 30.6.2009
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Katolícka univerzita v Ružomberku