Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Marec
2012
Dodatok č. 1/DZ221201200310101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2212012003101
DZ221201200310101
Doplnená
1 549 384,99 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17.
Júl
2013
Dodatok č. 1/ DZ221201200290101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2212012002901
1/ DZ221201200290101
Doplnená
1 610 128,77 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
15.
Január
2016
Zmluva o dielo - Odstraňovanie snehu a posyp komunikácii
0600012016
Doplnená
0,00 € Žilinské komunikácie a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21.
Marec
2011
Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci pri zabezpečení konzultačnej a finančnej podpory zo schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
2011037351
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline, verejná vysoká škola Ministerstvo financií SR
12.
November
2012
Dodatok č. (1) k Zmluve o partnerstve č. 150/2011/2.2/OPVaV/D01/PZ
Dodatok č. (1) k Zmluve o partnerstve
Doplnená
616 805,50 € Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita v Košiciach, Sapa Profily, a.s., Fagor Ederlan Slovensko, a.s., THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o., ESOX, spol. s r.o., SPINEA, s.r.o., MATADOR Automotive Vráble, a.s., SLCP Consulting s.r.o., TUVATECH, s.r.o. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
1.
Jún
2011
Doplnok č. 2 k Zmluve o ubytovaní zo dňa 30.6.2009
Zmluva o ubytovaní študentov zo dňa 30.6.2009
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Katolícka univerzita v Ružomberku
3.
September
2015
Zmluva o spolupráci a poskytnutí prostriedkov č.ElÚ SAV-APVV-14-0560
33_15
Doplnená
32 642,50 € Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
17.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci na riešení projektu č. APVV-18-0005
Kooperačná zmluva APVV-18-0005
Doplnená
109 392,00 € Žilinská univerzita v Žiline - Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Virologický ústav
14.
Október
2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-10/2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-10/2015
Doplnená
690,14 € Žilinská univerzita v Žiline CONCETTA, s.r.o.
26.
Júl
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-8/2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-8/2016
Doplnená
21 400,02 € Žilinská univerzita v Žiline Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
4.
September
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
020/2013/1.2/OPV
Doplnená
606 081,70 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
13.
Máj
2011
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
046/2009/2.1/OPVaV/D03
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
6.
November
2013
Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu: Fotonické štruktúry pre integrovanú optoelektroniku
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-0395-12 = EF
Doplnená
73 711,00 € Žilinská univerzita v Žiline Elektrotechnický ústav SAV
13.
November
2012
Zmluva o poskytovaní služieb
UPJŠ - 552/2012
Doplnená
11 893,80 € Žilinská univerzita v Žiline Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041N223-431-16
IROP-Z-302041N223-431-16
Doplnená
587 575,90 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24.
Marec
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: ”Výskumné centrum Žilinskej univerzity - II. fáza”
002/2017/1.1.3/OPVaI/DP
Doplnená
1 640 797,55 € Žilinská univerzita v Žiline Výskumná agentúra
28.
Január
2013
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
901/281013
Doplnená
516 000,00 € Žilinská Univerzita v Žiline Žilinská teplárenská, a.s.
1.
Marec
2011
DODATOK Č. 7 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
057/2009/2.2/OPVaV/D07
Doplnená
0,00 € Žilinská Univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
3.
November
2015
ZMLUVA O NÁJME ČASTI POZEMKU č. 4-13/2015
ZMLUVA O NÁJME ČASTI POZEMKU č. 4-13/2015
Doplnená
40,00 € Žilinská univerzita v Žiline Hyperia, s.r.o.
27.
Apríl
2011
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
023/2009/2.2/OPVaV/D04
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ