Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
8.
November
2011
Dodatok č. 1/DZ221201200300101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2212012003001
DZ221201200300101
Doplnená
1 161 538,11 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
August
2012
Dodatok č. 1/DZ221301200050101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012000501
DZ221301200050101
Doplnená
390 858,09 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
29.
Október
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012008001
Z2213012008001
Doplnená
1 176 556,01 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011D443-121-9
IROP-Z-302011D443-121-9
Doplnená
274 155,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí NFP č.Z314011ABU8
Z314011ABU8
Doplnená
2 469 633,30 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
24.
Október
2014
Dohoda č. 81/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.81/§51/2014
Doplnená
3 121,92 € Žilinský samosprávny kraj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
31.
Júl
2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2013 č. MK-ZI/2013/1.1
MK-ZI/2013/1.1
Doplnená
32 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo kultúry SR
17.
November
2020
Zmluva o spolupráci
490/2020
Doplnená
16 695,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo zdravotníctva SR
21.
Júl
2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-ZI/2011/1.1
Doplnená
37 800,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo kultúry SR
20.
December
2011
Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí finančného príspevku
DZ224201200070101
Doplnená
2 461 443,31 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14.
Máj
2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MK-ZI/2012/7.3
Doplnená
4 900,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo kultúry SR
17.
Máj
2013
Dodatok č. 1 / DZ221201200620101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2212012006201
DZ221201200620101
Doplnená
1 556 068,48 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8.
Marec
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/089
KŽP-PO4-SC431-2015-6/089
Doplnená
556 893,70 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
Marec
2013
Dodatok č. 1/DZ221201200330101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2212012003301
DZ221201200330101
Doplnená
1 272 718,74 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
29.
Marec
2012
Dodatok č. 1/DZ221201200320101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2212012003201
DZ221201200320101
Doplnená
2 481 210,81 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
28.
Február
2017
Zmluva o národnom spolufinancovaní
PLSK.03.01.00-24-0003/16-00
Doplnená
24 165,97 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23.
August
2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011F164-11-11
IROP-Z-302011F164-11-11
Doplnená
1 597 833,97 € Žilinský samosprávny kraj MPRV SR
28.
Apríl
2014
Dohoda č. 33/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.33/§51/2014
Doplnená
1 561,00 € Žilinský samosprávny kraj Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
15.
Január
2019
Poskytnutie súhlasu s používaním vybraných údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR
3749/2018/2100
Doplnená
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Slovenská správa ciest, Bratislava
1.
Marec
2012
Dodatok č. 1/DZ221301200030101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012000301
DZ221301200030101
Doplnená
547 262,07 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR