Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
September
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z SKCZ304021P405
Doplnená
3 696 869,31 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
30.
December
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: Z2214012062601
Z2214012062601
Doplnená
66 500,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18.
August
2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011F514-11-11
IROP-Z-302011F514-11-11
Doplnená
676 936,00 € Žilinský samosprávny kraj MPRV SR
17.
Jún
2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2216012005001
Z2216012005001
Doplnená
469 573,47 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
30.
December
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: Z2214012062701
Z2214012062701
Doplnená
200 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27.
November
2015
Dohoda č. 111/§51/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
111/§51/2015
Doplnená
3 902,50 € Žilinský samosprávny kraj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
21.
November
2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z046/3.1/2011
009/3.1MP/2010
Doplnená
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo životného prostredia SR
14.
Marec
2014
Zmluva č. Z2215012008201 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2215012008201
Doplnená
1 648 425,08 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
Marec
2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011L962-11-11
IROP-Z-302011L962-11-11
Doplnená
833 500,36 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8.
November
2011
Dodatok č. 1/DZ221201200300101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2212012003001
DZ221201200300101
Doplnená
1 161 538,11 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
August
2012
Dodatok č. 1/DZ221301200050101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012000501
DZ221301200050101
Doplnená
390 858,09 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
29.
Október
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012008001
Z2213012008001
Doplnená
1 176 556,01 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011D443-121-9
IROP-Z-302011D443-121-9
Doplnená
274 155,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
November
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC441-2019-53/AGN8
KZP-PO4-SC441-2019-53/AGN8
Doplnená
61 557,33 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí NFP č.Z314011ABU8
Z314011ABU8
Doplnená
2 469 633,30 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
24.
Október
2014
Dohoda č. 81/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.81/§51/2014
Doplnená
3 121,92 € Žilinský samosprávny kraj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
31.
Júl
2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2013 č. MK-ZI/2013/1.1
MK-ZI/2013/1.1
Doplnená
32 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo kultúry SR
17.
November
2020
Zmluva o spolupráci
490/2020
Doplnená
16 695,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo zdravotníctva SR
21.
Júl
2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-ZI/2011/1.1
Doplnená
37 800,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo kultúry SR
20.
December
2011
Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí finančného príspevku
DZ224201200070101
Doplnená
2 461 443,31 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR