Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
December
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: Z2214012062101
Z2214012062101
Doplnená
300 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8.
Marec
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/093
KŽP-PO4-SC431-2015-6/093
Doplnená
923 941,41 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
December
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: Z2214012062201
Z2214012062201
Doplnená
150 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8.
Február
2021
Zmluva o spolupráci
461/2021
Doplnená
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo zdravotníctva SR
30.
Október
2012
Nájomná zmluva
2012/1200/2109
Doplnená
80,00 € ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
30.
December
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: Z2214012062501
Z2214012062501
Doplnená
45 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24.
November
2020
Zmluva o spolupráci
528/2020
Doplnená
17 325,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo zdravotníctva SR
1.
Marec
2012
Dodatok č. DZ221601200270101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2216012002701
DZ221601200270101
Doplnená
50 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21.
Jún
2013
Dodatok č. 1/DZ221301200170103 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z221301200170103
DZ221301200170103
Doplnená
2 119 337,28 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14.
Marec
2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
004/2010/1.1/OPV/D01
Doplnená
206 676,75 € Žilinský samosprávny kraj Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
4.
Jún
2012
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-ZI/2012/4.3
Doplnená
21 511,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo kultúry SR
13.
September
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z SKCZ304021P405
Doplnená
3 696 869,31 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
30.
December
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: Z2214012062601
Z2214012062601
Doplnená
66 500,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18.
August
2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011F514-11-11
IROP-Z-302011F514-11-11
Doplnená
676 936,00 € Žilinský samosprávny kraj MPRV SR
17.
Jún
2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2216012005001
Z2216012005001
Doplnená
469 573,47 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
30.
December
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: Z2214012062701
Z2214012062701
Doplnená
200 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27.
November
2015
Dohoda č. 111/§51/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
111/§51/2015
Doplnená
3 902,50 € Žilinský samosprávny kraj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
21.
November
2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z046/3.1/2011
009/3.1MP/2010
Doplnená
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo životného prostredia SR
14.
Marec
2014
Zmluva č. Z2215012008201 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2215012008201
Doplnená
1 648 425,08 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
Marec
2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011L962-11-11
IROP-Z-302011L962-11-11
Doplnená
833 500,36 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR