Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
Február
2015
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP Č. NR02729
NR02729
Doplnená
234 870,00 € Žitava fruct s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/21/54E/3037
Doplnená
0,00 € Žiška Ján Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1
D O H O D A číslo: 20/36/54E/2212
Doplnená
0,00 € Žirafy, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
7.
Máj
2018
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
044/2018/TnUAD
Doplnená
0,00 € ŽILPO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26.
Jún
2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/121/2018
Doplnená
0,00 € ŽILPO, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10.
Máj
2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
130-700-2013
Doplnená
0,00 € Žilová Mariana Slovenský hydrometeorologický ústav
23.
September
2020
dohoda č.20/25/54E/5838 v rámci NP "Prvá pomoc" -opatrenie 3A
20/25/54E/5838
Doplnená
0,00 € ŽILMONT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26.
Jún
2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KaHR-111DM-1301/984/218
Doplnená
77 227,50 € ŽILMONT, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
December
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC421-2017-30/P408
KŽP-PO4-SC421-2017-30/P408
Doplnená
153 226,29 € ŽILMONT, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31.
Január
2013
Kúpna zmluva
KZ 0659/2012/TIP
Doplnená
24 198,89 € Žilková Emília Železnice Slovenskej republiky
4.
Máj
2020
D O H O D A číslo: 20/22/54E/453 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpiso
20/22/54E/453
Doplnená
0,00 € Žilka Martin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
11.
Február
2013
Kúpna zmluva
KZ 0658/2012/TIP
Doplnená
455,16 € Žilka Ján Železnice Slovenskej republiky
19.
Február
2013
Kúpna zmluva
KZ 0656/2012/TIP
Doplnená
2 763,58 € Žilka Augustín Železnice Slovenskej republiky
19.
Máj
2020
Dohoda číslo 20/25/54E/2338 v rámci NP "Prvá pomoc" - opatrenie č.3B
20/25/54E/2338
Doplnená
0,00 € ŽILINSKÝ TAXI, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
2.
Február
2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4/2018
Doplnená
110,10 € Žilinský samosprávny kraj v správe DoNsP s poliklinikou Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dolný Kubín
27.
November
2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2018/14
CPZA_ZM_CPZA-ON-2018/008247
Doplnená
0,00 € Žilinský samosprávny kraj – v správe Oravskej polikliniky Námestovo Ministerstvo vnútra SR
21.
Január
2015
Zmluve o nájme nebytových priestorov v HoN
Zmluve o nájme nebytových priestorov v HoN
Doplnená
1 036,56 € Žilinský samosprávny kraj v správe Hornooravská nemocnica s poliklinikou Spojená škola internátna, Námestovo
10.
Máj
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213022000401
Z2213022000401
Doplnená
198 220,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16.
Máj
2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
05/2009/OPV dodatok 6
Doplnená
1 490 301,52 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo zdravotníctva SR
3.
Máj
2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MK-ZI/2013/1.3
Doplnená
2 370,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo kultúry SR