Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Jún
2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KaHR-111DM-1301/984/218
Doplnená
77 227,50 € ŽILMONT, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
December
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC421-2017-30/P408
KŽP-PO4-SC421-2017-30/P408
Doplnená
153 226,29 € ŽILMONT, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31.
Január
2013
Kúpna zmluva
KZ 0659/2012/TIP
Doplnená
24 198,89 € Žilková Emília Železnice Slovenskej republiky
4.
Máj
2020
D O H O D A číslo: 20/22/54E/453 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpiso
20/22/54E/453
Doplnená
0,00 € Žilka Martin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
11.
Február
2013
Kúpna zmluva
KZ 0658/2012/TIP
Doplnená
455,16 € Žilka Ján Železnice Slovenskej republiky
19.
Február
2013
Kúpna zmluva
KZ 0656/2012/TIP
Doplnená
2 763,58 € Žilka Augustín Železnice Slovenskej republiky
19.
Máj
2020
Dohoda číslo 20/25/54E/2338 v rámci NP "Prvá pomoc" - opatrenie č.3B
20/25/54E/2338
Doplnená
0,00 € ŽILINSKÝ TAXI, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
2.
Február
2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4/2018
Doplnená
110,10 € Žilinský samosprávny kraj v správe DoNsP s poliklinikou Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dolný Kubín
27.
November
2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2018/14
CPZA_ZM_CPZA-ON-2018/008247
Doplnená
0,00 € Žilinský samosprávny kraj – v správe Oravskej polikliniky Námestovo Ministerstvo vnútra SR
21.
Január
2015
Zmluve o nájme nebytových priestorov v HoN
Zmluve o nájme nebytových priestorov v HoN
Doplnená
1 036,56 € Žilinský samosprávny kraj v správe Hornooravská nemocnica s poliklinikou Spojená škola internátna, Námestovo
10.
Máj
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213022000401
Z2213022000401
Doplnená
198 220,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16.
Máj
2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
05/2009/OPV dodatok 6
Doplnená
1 490 301,52 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo zdravotníctva SR
3.
Máj
2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MK-ZI/2013/1.3
Doplnená
2 370,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo kultúry SR
16.
Júl
2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012010501
Z2213012010501
Doplnená
393 340,59 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24.
Apríl
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2216012004101
Z2216012004101
Doplnená
412 672,72 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10.
Máj
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213022000501
Z2213022000501
Doplnená
242 604,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14.
Máj
2015
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MK-ZI/2015/2.2
Doplnená
126 800,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo kultúry SR
28.
Marec
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z SKCZ304021D036
Doplnená
825 659,56 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14.
September
2011
Dodatok č. 1/DZ221301200040101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012000401
DZ221301200040101
Doplnená
419 489,29 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16.
August
2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-ZI/2011/4.1.1
Doplnená
10 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo kultúry SR