Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01549
20-120-01549
Doplnená
1 000,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
16.
Marec
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-442-01267
20-442-01267
Doplnená
4 500,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Fond na podporu umenia
24.
Marec
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-452-00708
20-452-00708
Doplnená
6 000,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Fond na podporu umenia
27.
Marec
2015
Dohoda o absolventskej praxi
21/§51/2015
Doplnená
0,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27.
Marec
2014
Dohoda o absolventskej praxi
49/§51/2014
Doplnená
0,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
14.
Máj
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-02070
20-513-02070
Doplnená
1 500,00 € Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede Fond na podporu umenia
31.
August
2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02224
17-513-02224
Doplnená
5 000,00 € Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede Fond na podporu umenia
29.
November
2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-621-05222
16-621-05222
Doplnená
2 500,00 € Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede Fond na podporu umenia
1.
December
2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-621-05218
16-621-05218
Doplnená
2 500,00 € Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede Fond na podporu umenia
1.
December
2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-622-05187
16-622-05187
Doplnená
1 500,00 € Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede Fond na podporu umenia
27.
Október
2014
Dohoda o absolventskej praxi
117/§51/2014
Doplnená
0,00 € Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
13.
November
2015
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 5560/15
5560/15
Doplnená
0,00 € Žitava fruct s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Október
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.041NR060229
041NR060229
Doplnená
99 991,20 € Žitava fruct s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Február
2015
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP Č. NR02729
NR02729
Doplnená
234 870,00 € Žitava fruct s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/21/54E/3037
Doplnená
0,00 € Žiška Ján Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1
D O H O D A číslo: 20/36/54E/2212
Doplnená
0,00 € Žirafy, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
7.
Máj
2018
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
044/2018/TnUAD
Doplnená
0,00 € ŽILPO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26.
Jún
2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/121/2018
Doplnená
0,00 € ŽILPO, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10.
Máj
2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
130-700-2013
Doplnená
0,00 € Žilová Mariana Slovenský hydrometeorologický ústav
23.
September
2020
dohoda č.20/25/54E/5838 v rámci NP "Prvá pomoc" -opatrenie 3A
20/25/54E/5838
Doplnená
0,00 € ŽILMONT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina