Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
Júl
2018
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb (č. 56/2018/UR/Z/P)
56/2018/UR/Z/P
Doplnená
18 600,00 € Živá planina Národná zoologická záhrada Bojnice
22.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č. 20/21/54E/1869
Doplnená
0,00 € ŽIVA FOOD s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
3.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-130-00208
20-130-00208
Doplnená
4 000,00 € Žitnoostrovské...kultúrne občianske združenie Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK-2365/2019/2.1
MK-2365/2019/2.1
Doplnená
1 600,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Ministerstvo kultúry SR
13.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-441-00061
17-441-00061
Doplnená
3 000,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Fond na podporu umenia
13.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-441-00067
17-441-00067
Doplnená
3 200,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Fond na podporu umenia
28.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-442-01201
17-442-01201
Doplnená
1 000,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Fond na podporu umenia
19.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01549
20-120-01549
Doplnená
1 000,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
16.
Marec
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-442-01267
20-442-01267
Doplnená
4 500,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Fond na podporu umenia
24.
Marec
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-452-00708
20-452-00708
Doplnená
6 000,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Fond na podporu umenia
27.
Marec
2015
Dohoda o absolventskej praxi
21/§51/2015
Doplnená
0,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27.
Marec
2014
Dohoda o absolventskej praxi
49/§51/2014
Doplnená
0,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
14.
Máj
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-02070
20-513-02070
Doplnená
1 500,00 € Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede Fond na podporu umenia
31.
August
2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02224
17-513-02224
Doplnená
5 000,00 € Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede Fond na podporu umenia
29.
November
2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-621-05222
16-621-05222
Doplnená
2 500,00 € Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede Fond na podporu umenia
1.
December
2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-621-05218
16-621-05218
Doplnená
2 500,00 € Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede Fond na podporu umenia
1.
December
2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-622-05187
16-622-05187
Doplnená
1 500,00 € Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede Fond na podporu umenia
27.
Október
2014
Dohoda o absolventskej praxi
117/§51/2014
Doplnená
0,00 € Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
13.
November
2015
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 5560/15
5560/15
Doplnená
0,00 € Žitava fruct s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Október
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.041NR060229
041NR060229
Doplnená
99 991,20 € Žitava fruct s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra