Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
September
2014
Dohoda o zabezp.podmienok AP 58/§51/2014
58/§51/2014 RS
Doplnená
0,00 € Žofia Gáborová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
31.
Január
2012
Dohoda o zabezp.podmienok AP 25/§51/2012
25/§51/2012 RS
Doplnená
0,00 € Žofia Gáborová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25.
November
2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z.
DOHODA č. 15/36/050/47
Doplnená
8 157,12 € Žofia Ferková FERTEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
5.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/21/54E/916
Doplnená
0,00 € Žofaj Anton Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/06/54E/2363
Doplnená
0,00 € ŽiWell Lodenica, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
30.
Apríl
2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
16/§52a/2015/ŠR/KK
Doplnená
952,80 € ŽIVOT, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
26.
Marec
2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
5/§52a/2014/ŠR/KK
Doplnená
652,80 € ŽIVOT, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
29.
Apríl
2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
24/§51/2015/SL
Doplnená
0,00 € ŽIVOT, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
10.
September
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-04352
19-432-04352
Doplnená
4 500,00 € ŽIVOT JE ŠANCA Fond na podporu umenia
24.
Január
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestn
19/43/52A/5
Doplnená
638,52 € Život je PES :-) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
25.
Júl
2019
Dohoda o o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe
19/43/52a/68
Doplnená
319,26 € Život je pes :-) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
25.
Október
2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
16/43/52a/253
Doplnená
836,10 € Život je pes :-) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
1.
August
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
I312021F46501
Doplnená
0,00 € Živnostenské spoločenstvo mesta Zvolen Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
7.
September
2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-352-01626
17-352-01626
Doplnená
3 500,00 € Živena, spolok slovenských žien Fond na podporu umenia
11.
December
2015
Zmluva o poskytovaní služieb
517/2015/UVLF
Doplnená
7 300,00 € Živá planina Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
22.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č. 20/21/54E/1869
Doplnená
0,00 € ŽIVA FOOD s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK-2365/2019/2.1
MK-2365/2019/2.1
Doplnená
1 600,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Ministerstvo kultúry SR
13.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-441-00061
17-441-00061
Doplnená
3 000,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Fond na podporu umenia
13.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-441-00067
17-441-00067
Doplnená
3 200,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Fond na podporu umenia
28.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-442-01201
17-442-01201
Doplnená
1 000,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Fond na podporu umenia