Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
Február
2017
Náhradné diely na opravu mechanickej časti motorových rušňov
13837/3/2016-O8
Doplnená
0,00 € ŽOS TRADING s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
25.
November
2011
Zmluva č.1397/2005 o poskytovaní bezpečnostných služieb Dodatok č.8 - objekt serverovňa /kontajner/ na ulici Jána Bottu v Trnave
č.0600/0074/11
Doplnená
654,70 € ŽOS Bezpečnosť, spol.s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12.
Marec
2012
Zmluva č.2581/2012 o poskytovaní bezpečnostných služieb
0600/0021/12
Doplnená
432,00 € ŽOS Bezpečnosť, spol.s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6.
Október
2017
zmluva o prevádzkovaní súkromnej bezpečnosti
SNM-HuM-INE-2017/3207
Doplnená
0,00 € ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. Slovenské národné múzeum
3.
Jún
2016
Zmluva č. 922-T/2016
076/2016/UCM
Doplnená
0,00 € ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
7.
Marec
2013
zmluva o výpožičke
33/2013/MSNP
Doplnená
0,00 € ŽOS a.s. Múzeum SNP
12.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 3B
20/23/54E/2951
Doplnená
0,00 € ŽOS - MEDIKA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
1.
Jún
2020
Dohoda č.20/18/54E/1341 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"-Opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/18/54E/1341
Doplnená
0,00 € Žolnová Eliška Mgr. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/41/54E/476
Doplnená
0,00 € Žolčaková Lenka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/29/54E/616
Doplnená
0,00 € Žofia Tóthová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
19.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/29/54E/1070
Doplnená
0,00 € Žofia Tóthová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
20.
Október
2015
Zmluva o nájme LP č. 143-08-Nn-2015
CRZ 6251-2015-LSR
Doplnená
419,92 € Žofia Ťažká, Banská Bystrica Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
13.
September
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/33/54E/1548
Doplnená
0,00 € Žofia Sýkorová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
12.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/46/54E/1393
Doplnená
0,00 € Žofia Oračková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
16.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku projekt"Prvá pomoc"- op.2
52090558
Doplnená
0,00 € Žofia Očenášová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
1.
Jún
2020
Dohoda č.20/25/54E/3250 v rámci NP „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4(A)
20/25/54E/3250
Doplnená
0,00 € Žofia Nemčeková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
28.
Apríl
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/775
Doplnená
0,00 € Žofia Murgašová - STAROŽITNOSTI / ANTIQUES "U ŽOFKY" Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
25.
Máj
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4B
20/36/54E/2362
Doplnená
0,00 € Žofia Mláková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
5.
Jún
2020
Dohoda č.20/25/54E/3491 v rámci NP „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/25/54E/3491
Doplnená
0,00 € Žofia Mariašová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
17.
Jún
2020
Dohoda č. 20/37/54E/5379 o poskytnutí finančného príspevku rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 20/37/54E/5379
Doplnená
0,00 € Žofia Kovaľová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov