Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
November
2011
Zmluva č.1397/2005 o poskytovaní bezpečnostných služieb Dodatok č.8 - objekt serverovňa /kontajner/ na ulici Jána Bottu v Trnave
č.0600/0074/11
Doplnená
654,70 € ŽOS Bezpečnosť, spol.s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12.
Marec
2012
Zmluva č.2581/2012 o poskytovaní bezpečnostných služieb
0600/0021/12
Doplnená
432,00 € ŽOS Bezpečnosť, spol.s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6.
Október
2017
zmluva o prevádzkovaní súkromnej bezpečnosti
SNM-HuM-INE-2017/3207
Doplnená
0,00 € ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. Slovenské národné múzeum
3.
Jún
2016
Zmluva č. 922-T/2016
076/2016/UCM
Doplnená
0,00 € ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
7.
Marec
2013
zmluva o výpožičke
33/2013/MSNP
Doplnená
0,00 € ŽOS a.s. Múzeum SNP
12.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 3B
20/23/54E/2951
Doplnená
0,00 € ŽOS - MEDIKA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
1.
Jún
2020
Dohoda č.20/18/54E/1341 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"-Opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/18/54E/1341
Doplnená
0,00 € Žolnová Eliška Mgr. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
6.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/29/54E/616
Doplnená
0,00 € Žofia Tóthová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
19.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/29/54E/1070
Doplnená
0,00 € Žofia Tóthová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
20.
Október
2015
Zmluva o nájme LP č. 143-08-Nn-2015
CRZ 6251-2015-LSR
Doplnená
419,92 € Žofia Ťažká, Banská Bystrica Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
16.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku projekt"Prvá pomoc"- op.2
52090558
Doplnená
0,00 € Žofia Očenášová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
1.
Jún
2020
Dohoda č.20/25/54E/3250 v rámci NP „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4(A)
20/25/54E/3250
Doplnená
0,00 € Žofia Nemčeková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
28.
Apríl
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/775
Doplnená
0,00 € Žofia Murgašová - STAROŽITNOSTI / ANTIQUES "U ŽOFKY" Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
25.
Máj
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4B
20/36/54E/2362
Doplnená
0,00 € Žofia Mláková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
5.
Jún
2020
Dohoda č.20/25/54E/3491 v rámci NP „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/25/54E/3491
Doplnená
0,00 € Žofia Mariašová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
17.
Jún
2020
Dohoda č. 20/37/54E/5379 o poskytnutí finančného príspevku rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 20/37/54E/5379
Doplnená
0,00 € Žofia Kovaľová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
12.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54E/1220
Doplnená
0,00 € Žofia Horváthová ESPRESSO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
15.
Máj
2020
Dohoda č. 20/21/54E/1618 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/21/54E/1618
Doplnená
0,00 € Žofia Gočalová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
29.
Máj
2017
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci
17/31/054/218
Doplnená
0,00 € Žofia Gáborová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
7.
Máj
2020
Dohoda č. 20/31/54E/318 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/31/54E/318
Doplnená
0,00 € Žofia Gáborová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota