Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
Marec
2014
Zmluva o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu
1174/13/10
Doplnená
0,00 € ŽOS-EKO, s. r. o. Recyklačný fond
13.
Máj
2016
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu
1264/16/01
Doplnená
0,00 € ŽOS-EKO, s. r. o. Recyklačný fond
23.
Apríl
2018
Opravy ND ŽKV - dvojkolí
16913/1/2017-O8
Doplnená
0,00 € ŽOS Vrútky, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
27.
November
2017
Rámcová zmluva o dielo uzatvorená vo veci opráv dvojkolesí s ložiskovou komorou 59V
4031/1/2017-O8
Doplnená
0,00 € ŽOS Vrútky, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
13.
Január
2014
Dohodao poskytnutífinančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu XXI/A
30/XXI/A/2013/§54/PS/MT
Doplnená
43 827,84 € ŽOS Vrútky, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Martin
24.
Jún
2013
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo č. 1100027931/2013/5400/034
Doplnená
14 290,12 € ŽOS Vrútky a.s. Železnice Slovenskej republiky
12.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 3B
20/23/54E/2943
Doplnená
0,00 € ŽOS Vrútky a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
26.
September
2013
Dodatok č.2 k NZ č.S33/1-849839003/NP-2005
Dodatok č.2 k NZ č.S33/1-849839003/NP-2005
Doplnená
0,00 € ŽOS Vrútky a.s. Železnice Slovenskej republiky
26.
September
2013
Dodatok č.3 k NZ č.S33/1-849839004/NP-2005
Dodatok č.3 k NZ č.S33/1-849839004/NP-2005
Doplnená
0,00 € ŽOS Vrútky a.s. Železnice Slovenskej republiky
21.
August
2013
Zmluva o dodávke vody
122-V1-OTS-E-2013
Doplnená
0,00 € ŽOS Vrútky a.s. Železnice Slovenskej republiky
2.
Október
2014
Dodávka vody z rozvodnej vodovodnej siete "vodné" a o odvádzaní odpadových vôd kanalizačnou sieťou "stočné"
Dodatok č.5 k Zmluve č.160-V3-OTS-E-2010
Doplnená
0,00 € ŽOS Vrútky a.s Železnice Slovenskej republiky
28.
Máj
2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
045/§51/2014 /TT
Doplnená
0,00 € ŽOS Trnava, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
18.
Apríl
2016
Darovacia zmluva MTF č. 90/2016
0600/0047/16
Doplnená
3 000,00 € ŽOS Trnava, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10.
Apríl
2018
Opravy náhradných dielov ŽKV- nárazníky a ťažné zariadenie
16912/2/2017-O8
Doplnená
0,00 € ŽOS Trnava, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
9.
December
2013
Zmluva o poskytnuti nenávratného finančného príspevku
005/3.1 MP/2013
Doplnená
222 436,55 € ŽOS Trnava, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
25.
August
2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
087/§51/2014 /TT
Doplnená
0,00 € Žos Trnava, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
27.
Február
2018
Oprava brzdového zariadenia a pružníc železničných koľajových vozidiel
16916/2/2017-O8
Doplnená
0,00 € ŽOS Trnava a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
2.
Marec
2016
Zmluva o spolupráci č. 537/16/5100
0600/0023/16
Doplnená
0,00 € ŽOS Trnava Slovenská technická univerzita v Bratislave
4.
September
2020
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatrenie č.3B
20/23/54E/2921
Doplnená
0,00 € ŽOS TRADING, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
15.
August
2017
Náhradné diely spaľovacích motorov pre dieselové železničné vozidlá
29674/3/2016-O8
Doplnená
0,00 € ŽOS TRADING, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.