Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
November
2013
Poskytnutie finančných prostriedkov APVV na riešenie projektu: Vegetácia alpínskeho pásma ako indikátor kontaminácie životného prostredia = VÚVB
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV na riešenie projektu č. APVV-0380-12 = VÚVB
Doplnená
250 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
14.
Apríl
2020
ZMLUVA O DIELO = FBI
ZMLUVA O DIELO, č. 420/II.2/20/2.5
Doplnená
18 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Výskumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
2.
Október
2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. OHS/PD č. 5/2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. OHS/PD č. 5/2020
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - nepodnikateľ
23.
August
2018
Zmluva o poskytovaní stravovania cudzím stravníkom číslo SZ 1/2018
Zmluva o poskytovaní stravovania cudzím stravníkom číslo SZ 1/2018
Doplnená
10,00 € Žilinská univerzita v Žiline MAPERI spol. s r.o.
22.
Marec
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU na realizáciu projektu: "Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline II - fáza."
003/2017/1.1.3/OPVaI/DP
Doplnená
2 170 372,05 € Žilinská univerzita v Žiline Výskumná agentúra
12.
Máj
2011
Dodatok č. 11 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
020/2009/2.1/OPVaV/D11
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
6.
Jún
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
048/2009/2.1/OPVaV/D02
Doplnená
2 244 324,84 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
24.
Október
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
025/2011/1.2/OPV
Doplnená
440 674,60 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
26.
September
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: ” IKT pre smart spoločnosť”
008/2019/1.1.3/OPVaI/DP
Doplnená
2 828 333,23 € Žilinská univerzita v Žiline Výskumná agentúra
2.
Január
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2018-48/W221
KZP-PO4-SC431-2018-48/W221
Doplnená
1 785 532,23 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3.
Október
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/284
KŽP-PO4-SC431-2015-6/284
Doplnená
1 586 738,74 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27.
September
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K490
KŽP-PO4-SC431-2017-19/K490
Doplnená
960 704,93 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Apríl
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
057/2010/2.1/OPVaV/D02
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
28.
Január
2016
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4-2/2016
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4-2/2016
Doplnená
1 600,00 € Žilinská univerzita v Žiline The Vegan company, s.r.o.
2.
Marec
2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-2/2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-2/2018
Doplnená
1 448,70 € Žilinská univerzita v Žiline IAESTE Slovensko
21.
Apríl
2011
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
046/2010/5.1/OPVaV/D03
Doplnená
5 447 297,78 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
22.
Jún
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2016
Doplnená
517,10 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - občan
14.
November
2019
ZMLUVA o nájme časti spoločných priestorov č. 4-9/2019
ZMLUVA o nájme časti spoločných priestorov č. 4-9/2019
Doplnená
301,20 € Žilinská univerzita v Žiline LASER TAG, s.r.o.
7.
Február
2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-12/2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-12/2016
Doplnená
167,40 € Žilinská univerzita v Žiline INFINITY studio, s.r.o.
24.
Júl
2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-7538/2013/1.1
MK-7538/2013/1.1
Doplnená
4 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo kultúry SR