Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
Júl
2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/001
KŽP-PO4-SC431-2015-6/001
Doplnená
706 893,47 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1.
August
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
011/2013/1.2/OPV
Doplnená
1 744 863,10 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
19.
September
2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/9/OHS/IAS-LM
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/9/OHS/IAS-LM
Doplnená
6 088,58 € Žilinská univerzita v Žiline Arcadia - Gastro, s.r.o.
30.
Jún
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
152/2011/2.2/OPVaV
Doplnená
6 486 296,14 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
21.
Február
2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
051/2009/2.2/OPVaV/D06
Doplnená
0,00 € Žilinská Univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
15.
November
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
012/2012/1.2/OPV
Doplnená
1 655 769,25 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
3.
Jún
2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
054/2009/2.2/OPVaV/D05
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
16.
Máj
2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
038/2009/2.2/OPVaV/D05
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
10.
Jún
2013
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4-2/2013
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4-2/2013
Doplnená
1 085,60 € Žilinská univerzita v Žiline Mgr. Jaroslav Štefko - KONDIČNÝ TRÉNER
2.
Október
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/274
KŽP-PO4-SC431-2015-6/274
Doplnená
1 562 751,68 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.
Máj
2016
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov a o nájme časti pozemku č. 4-3/2016
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov a o nájme časti pozemku č. 4-3/2016
Doplnená
7 726,30 € Žilinská univerzita v Žiline PALADEO, s.r.o.
8.
November
2016
ZMLUVA o budúcej zmluve o vytvorení spoločného pracoviska
2/2016 Zmluva o budúcej zmluve
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ústav informatiky Slovenská akadémia vied
3.
Máj
2011
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
034/2009/2.2/OPVaV/D08
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
26.
September
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: ”IKT produkty pre komunikáciu v rámci inteligentných systémov”
006/2019/1.1.3/OPVaI/DP
Doplnená
1 350 718,83 € Žilinská univerzita v Žiline Výskumná agentúra
10.
Jún
2013
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4-4/2013
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4-4/2013
Doplnená
2 045,20 € Žilinská univerzita v Žiline Ladislav Németh - NELA ŠPORT
15.
November
2011
Nájomná zmluva č.26/2011
305/2011/801
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Štátny pedagogický ústav
4.
August
2017
Zmluva o dielo č. 158/2017
158/2017
Doplnená
8 606,25 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo zdravotníctva SR
5.
December
2013
Zmluva o umiestnení informačnej tabule č. 39-2/2013
Zmluva o umiestnení informačnej tabule č. 39-2/2013
Doplnená
100,00 € Žilinská univerzita v Žiline CityCopy s.r.o.
8.
Marec
2011
DODATOK Č. 10 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
026/2009/2.1/OPVaV/D10
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
5.
November
2013
Zmluva o spolupráci
30/190104/2013-SPOL
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Technická univerzita v Košiciach