Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Január
2016
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4-1/2016
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4-1/2016
Doplnená
1 737,60 € Žilinská univerzita v Žiline LUXCARE, s.r.o.
27.
Apríl
2011
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
036/2009/2.2/OPVaV/D07
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
5.
December
2013
Zmluva o nájme spoločných priestorov č. 4-7/2013
Zmluva o nájme spoločných priestorov č. 4-7/2013
Doplnená
4,00 € Žilinská univerzita v Žiline Academic Žilinská univerzita v Žiline, združenie
16.
Október
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
012/2012/1.1/OPVaV
Doplnená
1 912 048,72 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
31.
Október
2019
Dodatok č. 1 k učebnej zmluve č. 01/UZ/2019
Dodatok č. 1 k učebnej zmluve č. 01/UZ/2019
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - občan
18.
Apríl
2011
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
035/2009/2.2/OPVaV/D07
Doplnená
459 662,47 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
14.
November
2013
Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu: Fotonické štruktúry pre integrovanú optoelektroniku = EF
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-0395-12
Doplnená
64 104,00 € Žilinská univerzita v Žiline Fakulta elektrotechniky a informatiky
6.
Júl
2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/002
KŽP-PO4-SC431-2015-6/002
Doplnená
509 107,11 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27.
Apríl
2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
108/2010/2.2/OPVaV/D01
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
8.
December
2016
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 2016/10/OHS
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 2016/10/OHS
Doplnená
160,04 € Žilinská univerzita v Žiline Renbau s.r.o.
31.
Október
2019
Dohoda o spolupráci
Dohoda o spolupráci = FHV
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Spevácky zbor OMNIA, občianske združenie
8.
Február
2019
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4-3/2019
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4-3/2019
Doplnená
1 600,00 € Žilinská univerzita v Žiline Miriama Berešíková
23.
August
2018
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytovaní stravovania cudzím stravníkom č. 16-29/11/2003
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytovaní stravovania cudzím stravníkom č. 16-29/11/2003
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Simcon s.r.o.
17.
Október
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
002/2012/1.1/OPVaV
Doplnená
2 207 245,00 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
28.
Október
2014
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní stravovania
ŽU Žilina dodatok č. 5
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Gymnázium bilingválne Žilina
10.
Jún
2013
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4-3/2013
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4-3/2013
Doplnená
1 100,60 € Žilinská univerzita v Žiline SVD group s.r.o.
28.
Január
2013
Predaj: horúcovod = rekt.
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
Doplnená
516 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Žilinská teplárenská, a.s.
12.
Október
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
023/2012/1.1/OPVaV
Doplnená
2 763 611,90 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
5.
December
2013
Zmluva o nájme spoločných priestorov č. 4-9/2013
Zmluva o nájme spoločných priestorov č. 4-9/2013
Doplnená
960,00 € Žilinská univerzita v Žiline Richard Šimko
8.
Apríl
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2018-48/V963
KZP-PO4-SC431-2018-48/V963
Doplnená
1 876 218,75 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky