Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
September
2015
Zmluva o spolupráci a poskytnutí prostriedkov č.ElÚ SAV-APVV-14-0560
33_15
Doplnená
32 642,50 € Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
17.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci na riešení projektu č. APVV-18-0005
Kooperačná zmluva APVV-18-0005
Doplnená
109 392,00 € Žilinská univerzita v Žiline - Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Virologický ústav
14.
Október
2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-10/2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-10/2015
Doplnená
690,14 € Žilinská univerzita v Žiline CONCETTA, s.r.o.
26.
Júl
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-8/2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-8/2016
Doplnená
21 400,02 € Žilinská univerzita v Žiline Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
4.
September
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
020/2013/1.2/OPV
Doplnená
606 081,70 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
13.
Máj
2011
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
046/2009/2.1/OPVaV/D03
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
6.
November
2013
Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu: Fotonické štruktúry pre integrovanú optoelektroniku
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-0395-12 = EF
Doplnená
73 711,00 € Žilinská univerzita v Žiline Elektrotechnický ústav SAV
13.
November
2012
Zmluva o poskytovaní služieb
UPJŠ - 552/2012
Doplnená
11 893,80 € Žilinská univerzita v Žiline Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041N223-431-16
IROP-Z-302041N223-431-16
Doplnená
587 575,90 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24.
Marec
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: ”Výskumné centrum Žilinskej univerzity - II. fáza”
002/2017/1.1.3/OPVaI/DP
Doplnená
1 640 797,55 € Žilinská univerzita v Žiline Výskumná agentúra
28.
Január
2013
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
901/281013
Doplnená
516 000,00 € Žilinská Univerzita v Žiline Žilinská teplárenská, a.s.
1.
Marec
2011
DODATOK Č. 7 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
057/2009/2.2/OPVaV/D07
Doplnená
0,00 € Žilinská Univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
3.
November
2015
ZMLUVA O NÁJME ČASTI POZEMKU č. 4-13/2015
ZMLUVA O NÁJME ČASTI POZEMKU č. 4-13/2015
Doplnená
40,00 € Žilinská univerzita v Žiline Hyperia, s.r.o.
27.
Apríl
2011
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
023/2009/2.2/OPVaV/D04
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
28.
Január
2016
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4-1/2016
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4-1/2016
Doplnená
1 737,60 € Žilinská univerzita v Žiline LUXCARE, s.r.o.
27.
Apríl
2011
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
036/2009/2.2/OPVaV/D07
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
5.
December
2013
Zmluva o nájme spoločných priestorov č. 4-7/2013
Zmluva o nájme spoločných priestorov č. 4-7/2013
Doplnená
4,00 € Žilinská univerzita v Žiline Academic Žilinská univerzita v Žiline, združenie
16.
Október
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
012/2012/1.1/OPVaV
Doplnená
1 912 048,72 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
31.
Október
2019
Dodatok č. 1 k učebnej zmluve č. 01/UZ/2019
Dodatok č. 1 k učebnej zmluve č. 01/UZ/2019
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - občan
18.
Apríl
2011
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
035/2009/2.2/OPVaV/D07
Doplnená
459 662,47 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ