Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
September
2013
Dohoda o o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“
73/XXI/2013/§54
Doplnená
16 435,44 € ŽP Informatika s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Brezno
9.
Október
2013
Zmluva o dielo
63/2013/SaP
Doplnená
14 000,00 € ŽP Informatika s.r.o. Slovenská národná knižnica
10.
December
2019
Zmluva o poskytnutí služieb
183/2019/LMU
Doplnená
0,00 € ŽP Informatika s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
24.
September
2012
Sponzorská zmluva
01/2012/OSM-96 (ZPI-2012-D12)
Doplnená
19 737,00 € ŽP Informatika s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
6.
August
2019
Zmluva o poskytnutí služby pri zhotovení www sídla viarusica.sk
121/2019/LMU
Doplnená
3 986,40 € ŽP Informatika s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
29.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatrenie č.3B
20/23/54E/1807
Doplnená
0,00 € ŽP EKO-QELET a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24.
Február
2012
Rámcová zmluva o poskytovaní prostriedkov z Recyklačného fondu
0036/12/10RZV
Doplnená
0,00 € ŽP EKO Qelet, a.s. Recyklačný fond
19.
Október
2016
Zmluva o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu č. 1349/16/10
1349/16/10
Doplnená
0,00 € ŽP EKO QELET a.s. Recyklačný fond
28.
November
2013
KÚPNA ZMLUVA č. 20131016
CRZč.8659/2013/LSR
Doplnená
0,00 € ŽP EKO QELET a.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
6.
Február
2013
Dodatok k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu
855/06/10-D6
Doplnená
0,00 € ŽP EKO QELET a.s. Recyklačný fond
4.
Marec
2014
Zmluva o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu
1176/13/10
Doplnená
0,00 € ŽP EKO QELET a.s. Recyklačný fond
19.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/29/54E/1069
Doplnená
0,00 € ŽP - UDS 114, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
15.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
Dohoda č. 20/28/54E/748
Doplnená
0,00 € ŽP - Gastroservis, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
12.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 3B
20/23/54E/2952
Doplnená
0,00 € ŽOSTAV, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
5.
Marec
2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-111SP-1201/ 0612/10
KaHR-111SP-1201/ 0612/10
Doplnená
1 053 910,00 € ŽOS-EKO, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Máj
2012
Dodatok k rámcovej zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu
0007/05/10RZV-D2
Doplnená
0,00 € ŽOS-EKO, s.r.o. Recyklačný fond
2.
Október
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/D258
VaI/DP/2016/1.2.2-02/D258
Doplnená
1 040 628,75 € ŽOS-EKO, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
19.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3B
20/23/54E/1654
Doplnená
0,00 € ŽOS-EKO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22.
September
2016
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu
1346/16/10
Doplnená
0,00 € ŽOS-EKO, s. r. o. Recyklačný fond
21.
Jún
2012
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu
1123/12/10
Doplnená
0,00 € ŽOS-EKO, s. r. o. Recyklačný fond