Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1328/I/FIF/OCOZ
Doplnená
213 764,23 € HSP STAVBY, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
27. Máj 2020
"DOHODA číslo: 20/35/54E/1617 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/54E/1617
Doplnená
0,00 € HUMIN, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
1. December 2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-510-03973
16-510-03973
Doplnená
2 000,00 € Hurhaj Fond na podporu umenia
30. Október 2020
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3876 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3876
Doplnená
0,00 € CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
16. November 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7267
Doplnená
0,00 € iCan s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23. December 2020
D O H O D A číslo: 20/36/54E/4217 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk
D O H O D A číslo: 20/36/54E/4217 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
Doplnená
0,00 € ID bistro s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
25. August 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SSMP_OMP_409-3-2016_2016
Doplnená
50 000,00 € Igor Bumbera Sekcia systemizácie a mzdovej politiky MV SR
16. Apríl 2021
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/27/54E/951
Doplnená
0,00 € Igor Machil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
29. Október 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6945
Doplnená
0,00 € Igor Sevsky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
31. Júl 2020
Dohoda číslo: 20/37/54E/5942 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda číslo: 20/37/54E/5942
Doplnená
0,00 € Igor Treťjakov - GLOSSA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
24. Marec 2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/587 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
21/05/54E/587
Doplnená
0,00 € Imrich Boglár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
13. Máj 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/1364
Doplnená
0,00 € Infinity relations a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
2. Marec 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP pre absolventa školy
95/§ 51/2012 NO
Doplnená
0,00 € Informačné centrum mladých ORAVA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove
9. November 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6951
Doplnená
0,00 € Ing. Andrea Hahnová - BERTI+ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
14. December 2020
D O H O D A číslo: 20/11/54E/3553
Dohoda_6880
Doplnená
0,00 € Ing. Anna Bartušová - TULANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
5. November 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6255
Doplnená
0,00 € Ing. Branislav Beťko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22. Február 2013
Zmluva o výkone funkcie
8
Doplnená
0,00 € Ing. Eduard Kucej Recyklačný fond
26. Marec 2018
D o h o d a č.18/24/060/112 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a
24/18/24/060/112
Doplnená
2 344,80 € Ing. Eugen Ruttkay Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
1. December 2020
Dohoda číslo 20/25/54E/5960 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/25/54E/5960
Doplnená
0,00 € Ing. František Vágo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
29. Január 2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D O H O D A číslo: 21/01/54E/206
Doplnená
0,00 € Ing. Gabriela Bezáková - Mia Sofia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava