Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Október 2020
DOHODA číslo: 20/35/54E/2410 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/54E/2410
Doplnená
0,00 € Eva Šuťáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. December 2021
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU
2125/2021
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s Poliklinikou Žilina Ministerstvo zdravotníctva SR
26. Október 2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/07/54E/2371
Doplnená
0,00 € FALKO Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
9. November 2020
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3951 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3951
Doplnená
0,00 € FESTLIFE, s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
30. September 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031U14901
Doplnená
0,00 € Financconsulting, s. r. o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. September 2016
D o h o d a č. 16/07/059/6 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D o h o d a č. 16/07/059/6
Doplnená
7 769,40 € Flowery eu, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
27. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/1677
Doplnená
0,00 € FLYING DONUT s.r.o Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
28. Máj 2021
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO HOSŤOVANIA VÝKONNÉHO UMELCA ZUHo č. 1/2021 - AG
10-759/21
Doplnená
1 500,00 € FORMA PRODUKCIÓ KFT. Štátne divadlo Košice
31. August 2017
Dohoda č. 17/29/050/60 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
17/29/050/60
Doplnená
16 936,80 € ForPack, s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
23. Október 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3Bpodľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6749
Doplnená
0,00 € FOSUMI, s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. September 2012
ZMLUVA O NÁJME BYTU
302060724-1/2012
Doplnená
0,00 € František Cina Železnice Slovenskej republiky
15. Marec 2021
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/27/54E/627
Doplnená
0,00 € František Budinský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30. August 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 061BB090297
061BB090297
Doplnená
50 000,00 € František Csákvári Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Apríl 2015
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZoBZVB 003/820555/2015/ELHAMO
Doplnená
0,00 € František Janke Ing. Železnice Slovenskej republiky
28. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/1526
Doplnená
0,00 € František Kubík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP pre absolventa školy
18/§ 51/2012 - NO
Doplnená
0,00 € G4 GARAGE SLOVAKIA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove
13. Apríl 2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/770 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
21/05/54E/770
Doplnená
0,00 € Gábor Énekes Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
16. Marec 2021
Dohoda číslo 21/43/54E/298 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.4(A)
21/43/54E/298
Doplnená
0,00 € Gabriel Hlivák FHK stav Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
23. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/741
Doplnená
0,00 € Gabriela Hodorovská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. Apríl 2020
Dohoda č. 20/37/54E/330 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc - Op. 2
Dohoda č. 20/37/54E/330
Doplnená
0,00 € Gabriela Šejirmanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov