Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/21/54E/2399
Doplnená
0,00 € Emil Sekeráš Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
27. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/983
Doplnená
0,00 € Emil Žák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. Október 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
Dohoda č. 20/28/54E/1480
Doplnená
0,00 € EPA-DATA-LES, s.r.o., Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
23. Október 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3Bpodľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6674
Doplnená
0,00 € Epic production s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Október 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/38/54E/2421
Doplnená
0,00 € Erik Dopirák SYNTEC INTERNATIONAL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
21. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/43/54E/160
Doplnená
0,00 € Erika Góčová - Penzión Erika Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
28. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
O H O D A číslo: 20/41/54E/750
Doplnená
0,00 € Erika Chmelová - kaderníctvo EA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Apríl 2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
12/50/PS/2014
Doplnená
3 908,28 € Ernest Nagy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/234
Doplnená
0,00 € Eva Fedorová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6. Júl 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/3186
Doplnená
0,00 € Eva Križková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/1563
Doplnená
0,00 € Eva Šáriová - LIBRA Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
29. Október 2020
DOHODA číslo: 20/35/54E/2410 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/54E/2410
Doplnená
0,00 € Eva Šuťáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. December 2021
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU
2125/2021
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s Poliklinikou Žilina Ministerstvo zdravotníctva SR
26. Október 2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/07/54E/2371
Doplnená
0,00 € FALKO Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
9. November 2020
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3951 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3951
Doplnená
0,00 € FESTLIFE, s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
30. September 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031U14901
Doplnená
0,00 € Financconsulting, s. r. o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. September 2016
D o h o d a č. 16/07/059/6 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D o h o d a č. 16/07/059/6
Doplnená
7 769,40 € Flowery eu, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
27. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/1677
Doplnená
0,00 € FLYING DONUT s.r.o Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
28. Máj 2021
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO HOSŤOVANIA VÝKONNÉHO UMELCA ZUHo č. 1/2021 - AG
10-759/21
Doplnená
1 500,00 € FORMA PRODUKCIÓ KFT. Štátne divadlo Košice
31. August 2017
Dohoda č. 17/29/050/60 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
17/29/050/60
Doplnená
16 936,80 € ForPack, s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec