Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Júl 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5108
Doplnená
0,00 € DYTRON SLOVAKIA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23. Júl 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
074/§51/2014 /TT
Doplnená
0,00 € Edecon, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
26. Máj 2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/2370 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
20/03/54E/2370
Doplnená
0,00 € Edita Gašparovichová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
22. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
21/21/54E/1937
Doplnená
0,00 € Eduard Borsík Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
10. November 2020
Dohoda číslo: 20/11/54E/3449
4519_Dohoda
Doplnená
0,00 € Eduard Mareček AKVAMARE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
19. December 2019
"Dohodač. 19/21/054/166 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
19/21/054/166
Doplnená
20 962,98 € Eko Energy Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
1. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda č. 20/28/54E/1043
Doplnená
0,00 € Emil Kliment Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
6. Apríl 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/21/54E/2399
Doplnená
0,00 € Emil Sekeráš Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
27. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/983
Doplnená
0,00 € Emil Žák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. Október 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
Dohoda č. 20/28/54E/1480
Doplnená
0,00 € EPA-DATA-LES, s.r.o., Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
23. Október 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3Bpodľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6674
Doplnená
0,00 € Epic production s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Október 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/38/54E/2421
Doplnená
0,00 € Erik Dopirák SYNTEC INTERNATIONAL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
21. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/43/54E/160
Doplnená
0,00 € Erika Góčová - Penzión Erika Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
28. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
O H O D A číslo: 20/41/54E/750
Doplnená
0,00 € Erika Chmelová - kaderníctvo EA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Apríl 2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
12/50/PS/2014
Doplnená
3 908,28 € Ernest Nagy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/234
Doplnená
0,00 € Eva Fedorová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0151-Z
SPO-V01-0151-Z
Doplnená
18 104,03 € Eva Ferková Slovenská agentúra životného prostredia
30. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0219-Z
SPO-V01-0219-Z
Doplnená
14 000,00 € Eva Gabriš, Pavol Gabriš, Ing. arch. Jozef Gabriš Slovenská agentúra životného prostredia
6. Júl 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/3186
Doplnená
0,00 € Eva Križková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/1563
Doplnená
0,00 € Eva Šáriová - LIBRA Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov