Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
September
2016
D o h o d a č. 16/07/059/6 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D o h o d a č. 16/07/059/6
Doplnená
7 769,40 € Flowery eu, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
27.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/1677
Doplnená
0,00 € FLYING DONUT s.r.o Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
28.
Máj
2021
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO HOSŤOVANIA VÝKONNÉHO UMELCA ZUHo č. 1/2021 - AG
10-759/21
Doplnená
1 500,00 € FORMA PRODUKCIÓ KFT. Štátne divadlo Košice
31.
August
2017
Dohoda č. 17/29/050/60 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
17/29/050/60
Doplnená
16 936,80 € ForPack, s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
23.
Október
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3Bpodľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6749
Doplnená
0,00 € FOSUMI, s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12.
September
2012
ZMLUVA O NÁJME BYTU
302060724-1/2012
Doplnená
0,00 € František Cina Železnice Slovenskej republiky
15.
Marec
2021
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/27/54E/627
Doplnená
0,00 € František Budinský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30.
August
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 061BB090297
061BB090297
Doplnená
50 000,00 € František Csákvári Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Apríl
2015
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZoBZVB 003/820555/2015/ELHAMO
Doplnená
0,00 € František Janke Ing. Železnice Slovenskej republiky
28.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/1526
Doplnená
0,00 € František Kubík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31.
Január
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP pre absolventa školy
18/§ 51/2012 - NO
Doplnená
0,00 € G4 GARAGE SLOVAKIA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove
13.
Apríl
2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/770 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
21/05/54E/770
Doplnená
0,00 € Gábor Énekes Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
16.
Marec
2021
Dohoda číslo 21/43/54E/298 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.4(A)
21/43/54E/298
Doplnená
0,00 € Gabriel Hlivák FHK stav Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
23.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/741
Doplnená
0,00 € Gabriela Hodorovská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21.
Apríl
2020
Dohoda č. 20/37/54E/330 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc - Op. 2
Dohoda č. 20/37/54E/330
Doplnená
0,00 € Gabriela Šejirmanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
13.
Júl
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/3698
Doplnená
0,00 € Gábrišová Barbora, Mgr. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
10.
November
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 164NR110001
164NR110001
Doplnená
457 920,80 € GAMOTA JR s.r.o Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
December
2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-131-05072
16-131-05072
Doplnená
2 000,00 € go2stage, s.r.o. Fond na podporu umenia
2.
December
2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-131-05094
16-131-05094
Doplnená
2 000,00 € go2stage, s.r.o. Fond na podporu umenia
14.
Máj
2020
"DOHODA číslo: 20/35/54E/896 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/54E/896
Doplnená
0,00 € GOLDEX, spol. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné