Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SSMP_OMP_404-3-2016_2016
Doplnená
30 000,00 € Denis Suja Sekcia systemizácie a mzdovej politiky MV SR
22. Marec 2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/576 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
21/05/54E/576
Doplnená
0,00 € Denisa Hučková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
8. Marec 2021
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/27/54E/545
Doplnená
0,00 € Denisa Pavlíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
26. November 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7308
Doplnená
0,00 € Denisa Rathouska Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. Február 2015
Dohoda 5/§51a/2015 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom platenom zamestnaní podľa § 51a
5/51a/2015
Doplnená
1 959,06 € Detské centrum Žabka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
4. November 2020
Dohoda č. 20/10/54E/2304 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
Dohoda číslo: 20/10/54E/2304
Doplnená
0,00 € DIESEL AGV s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 1
20/23/54E/114
Doplnená
0,00 € DIGIMAT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
2. December 2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-111-04660
16-111-04660
Doplnená
7 500,00 € Divadelné centrum Fond na podporu umenia
16. December 2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-113-04496
16-113-04496
Doplnená
15 000,00 € Divadlo ARÉNA Fond na podporu umenia
2. December 2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-111-04906
16-111-04906
Doplnená
20 000,00 € Divadlo Pôtoň, n.o. Fond na podporu umenia
16. November 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6944
Doplnená
0,00 € Dmytro Dubanych Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. November 2013
Zmluva o výkone funkcie
23
Doplnená
0,00 € Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. Recyklačný fond
30. November 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7181
Doplnená
0,00 € DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
16. Apríl 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/21/54E/2340
Doplnená
0,00 € Dominik Franek Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
17. Marec 2021
D O H O D A číslo: 21/36/54E/1277 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
D O H O D A číslo: 21/36/54E/1277 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Doplnená
0,00 € Dominik Husák - PFLEGE 24 SK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
12. Apríl 2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/727 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
21/05/54E/727
Doplnená
0,00 € Dominika Janšíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
12. Apríl 2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/708 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
21/05/54E/708
Doplnená
0,00 € Dominika Kucharovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
14. September 2021
Zmluva o spolupráci
1733/2021
Doplnená
0,00 € DOTTORE, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
12. Február 2018
Rámcová dohoda č. 2018/506 - Zabezpečenie hromadného stravovania elektronickými stravnými poukážkami
6900000355
Doplnená
4 949 996,40 € DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Úrad pre investície a akvizície
5. November 2020
D O H O D A číslo: 20/35/54E/2435 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/35/54E/2435
Doplnená
0,00 € Dušan Cicko - HRATEGA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné