Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-113-04496
16-113-04496
Doplnená
15 000,00 € Divadlo ARÉNA Fond na podporu umenia
2. December 2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-111-04906
16-111-04906
Doplnená
20 000,00 € Divadlo Pôtoň, n.o. Fond na podporu umenia
16. November 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6944
Doplnená
0,00 € Dmytro Dubanych Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. November 2013
Zmluva o výkone funkcie
23
Doplnená
0,00 € Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. Recyklačný fond
30. November 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7181
Doplnená
0,00 € DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
16. Apríl 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/21/54E/2340
Doplnená
0,00 € Dominik Franek Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
17. Marec 2021
D O H O D A číslo: 21/36/54E/1277 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
D O H O D A číslo: 21/36/54E/1277 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Doplnená
0,00 € Dominik Husák - PFLEGE 24 SK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
12. Apríl 2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/727 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
21/05/54E/727
Doplnená
0,00 € Dominika Janšíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
12. Apríl 2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/708 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
21/05/54E/708
Doplnená
0,00 € Dominika Kucharovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
14. September 2021
Zmluva o spolupráci
1733/2021
Doplnená
0,00 € DOTTORE, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
12. Február 2018
Rámcová dohoda č. 2018/506 - Zabezpečenie hromadného stravovania elektronickými stravnými poukážkami
6900000355
Doplnená
4 949 996,40 € DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Úrad pre investície a akvizície
5. November 2020
D O H O D A číslo: 20/35/54E/2435 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/35/54E/2435
Doplnená
0,00 € Dušan Cicko - HRATEGA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
14. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/41/54E/2122
Doplnená
0,00 € Dušan Sekeľský - AUTODOPRAVA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
2. Júl 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5108
Doplnená
0,00 € DYTRON SLOVAKIA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23. Júl 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
074/§51/2014 /TT
Doplnená
0,00 € Edecon, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
26. Máj 2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/2370 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
20/03/54E/2370
Doplnená
0,00 € Edita Gašparovichová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
22. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
21/21/54E/1937
Doplnená
0,00 € Eduard Borsík Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
10. November 2020
Dohoda číslo: 20/11/54E/3449
4519_Dohoda
Doplnená
0,00 € Eduard Mareček AKVAMARE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
19. December 2019
"Dohodač. 19/21/054/166 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
19/21/054/166
Doplnená
20 962,98 € Eko Energy Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
1. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda č. 20/28/54E/1043
Doplnená
0,00 € Emil Kliment Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno