Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2020
D O H O D A číslo: 20/31/54E/754 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/31/54E/754
Doplnená
0,00 € Bohová Bianka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Október 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3Apodľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6228
Doplnená
0,00 € Bollig & Kemper Slovakia, s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. Marec 2013
Kúpna zmluva
KZ 0031/2012/TIP
Doplnená
1 165,84 € Bolo Alojz Ing. Železnice Slovenskej republiky
4. November 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6980
Doplnená
0,00 € Bonapartes, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
18. Máj 2020
"DOHODA číslo: 20/35/54E/1199 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/54E/1199
Doplnená
0,00 € Boris Bialý - BB Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
30. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0355-Z
SPO-V01-0355-Z
Doplnená
19 000,00 € Branislav Sokol, Ivana Sokolová, Mgr Slovenská agentúra životného prostredia
3. Jún 2020
"DOHODA číslo: 20/35/54E/1774 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.3.B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/54E/1774
Doplnená
0,00 € BUREX-Žeriavy s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
19. Október 2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/07/54E/2370
Doplnená
0,00 € BYTSERVIS 2M s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
31. Máj 2023
RÁMCOVÁ DOHODA
104/2023/UVLF
Doplnená
50 915,71 € C & C Košice s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
5. November 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7014
Doplnená
0,00 € Capernaum, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
5. Apríl 2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-380-02060
17-380-02060
Doplnená
10 000,00 € Creative Industry Košice, n.o. Fond na podporu umenia
5. Apríl 2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-380-02110
17-380-02110
Doplnená
10 000,00 € Creative Industry Košice, n.o. Fond na podporu umenia
22. Marec 2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/550 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
21/05/54E/550
Doplnená
0,00 € Csaba Seszták Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
27. Február 2015
Dohoda 8/§51a/2015 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom platenom zamestnaní podľa § 51a
8/51a/2015
Doplnená
3 016,80 € Čajka VZT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
5. November 2020
Dohoda číslo 20/25/54E/5986 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 3B
20/25/54E/5986
Doplnená
0,00 € Červená, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
14. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1041/8/2023/48
210/2023
Doplnená
200 000,00 € Čisté vody Slovenska, o.z. Košice Región Turizmus
23. Apríl 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/21/54E/2623
Doplnená
0,00 € Damián Barčák Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
16. Apríl 2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/776 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
21/05/54E/776
Doplnená
0,00 € Daniela Štefániková - Danielle Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
4. December 2020
"Dohodač. 20/21/54E/4100 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/21/54E/4100
Doplnená
0,00 € Dávid Blahút Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
25. August 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SSMP_OMP_404-3-2016_2016
Doplnená
30 000,00 € Denis Suja Sekcia systemizácie a mzdovej politiky MV SR