Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2020
"DOHODA číslo: 20/35/54E/1774 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.3.B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/54E/1774
Doplnená
0,00 € BUREX-Žeriavy s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
19. Október 2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/07/54E/2370
Doplnená
0,00 € BYTSERVIS 2M s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
5. November 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7014
Doplnená
0,00 € Capernaum, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
5. Apríl 2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-380-02060
17-380-02060
Doplnená
10 000,00 € Creative Industry Košice, n.o. Fond na podporu umenia
5. Apríl 2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-380-02110
17-380-02110
Doplnená
10 000,00 € Creative Industry Košice, n.o. Fond na podporu umenia
22. Marec 2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/550 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
21/05/54E/550
Doplnená
0,00 € Csaba Seszták Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
27. Február 2015
Dohoda 8/§51a/2015 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom platenom zamestnaní podľa § 51a
8/51a/2015
Doplnená
3 016,80 € Čajka VZT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
5. November 2020
Dohoda číslo 20/25/54E/5986 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 3B
20/25/54E/5986
Doplnená
0,00 € Červená, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
14. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1041/8/2023/48
210/2023
Doplnená
200 000,00 € Čisté vody Slovenska, o.z. Košice Región Turizmus
23. Apríl 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/21/54E/2623
Doplnená
0,00 € Damián Barčák Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
16. Apríl 2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/776 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
21/05/54E/776
Doplnená
0,00 € Daniela Štefániková - Danielle Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
4. December 2020
"Dohodač. 20/21/54E/4100 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/21/54E/4100
Doplnená
0,00 € Dávid Blahút Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
25. August 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SSMP_OMP_404-3-2016_2016
Doplnená
30 000,00 € Denis Suja Sekcia systemizácie a mzdovej politiky MV SR
22. Marec 2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/576 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
21/05/54E/576
Doplnená
0,00 € Denisa Hučková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
8. Marec 2021
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/27/54E/545
Doplnená
0,00 € Denisa Pavlíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
26. November 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7308
Doplnená
0,00 € Denisa Rathouska Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. Február 2015
Dohoda 5/§51a/2015 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom platenom zamestnaní podľa § 51a
5/51a/2015
Doplnená
1 959,06 € Detské centrum Žabka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
4. November 2020
Dohoda č. 20/10/54E/2304 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
Dohoda číslo: 20/10/54E/2304
Doplnená
0,00 € DIESEL AGV s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 1
20/23/54E/114
Doplnená
0,00 € DIGIMAT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
2. December 2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-111-04660
16-111-04660
Doplnená
7 500,00 € Divadelné centrum Fond na podporu umenia