Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. August 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. VaI/DP/2016/3.1.1-03/L903
VaI/DP/2016/3.1.1-03/L903
Doplnená
131 802,75 € AREDO s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
5. Apríl 2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-231-00154
17-231-00154
Doplnená
30 000,00 € Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska Fond na podporu umenia
29. Apríl 2013
Dohoda č.111/§51/2013/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
111/§51/2013/ŠR
Doplnená
0,00 € Atila Petrezsél - ELATTI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
15. Február 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP pre absolventa školy
55/§ 51/2012 NO
Doplnená
0,00 € AUTOSERVIS ABB, s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove
4. Apríl 2023
Zmluva o dielo (AGRO II)
Z23/034
Doplnená
469 711,74 € AVA-stav, s.r.o. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
8. Júl 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5264
Doplnená
0,00 € BA & JA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
16. December 2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-113-04947
16-113-04947
Doplnená
4 500,00 € Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici Fond na podporu umenia
16. December 2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-113-04956
16-113-04956
Doplnená
11 000,00 € Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici Fond na podporu umenia
1. December 2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-113-04914
16-113-04914
Doplnená
7 500,00 € Bábkové divadlo v Košiciach Fond na podporu umenia
10. November 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-023/2022/SOIROPPO3-302071BNX7
MK-023/2022/SOIROPPO3-302071BNX7
Doplnená
199 157,95 € Bábkové divadlo v Košiciach Ministerstvo kultúry SR
2. December 2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-113-04923
16-113-04923
Doplnená
7 500,00 € Bábkové divadlo v Košiciach Fond na podporu umenia
23. Marec 2021
Dohoda číslo: 21/16/54E/1495 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3391/2021
Doplnená
0,00 € Bafti Vejselovski Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23. Apríl 2019
Kúpna zmluva
44/2019
Doplnená
3 988,10 € Balková Eva rod. Brathová Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
7. Február 2019
Kúpna zmluva
07/2019
Doplnená
3 857,00 € Balková Eva rod. Brathová Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
23. Marec 2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/622 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
21/05/54E/622
Doplnená
0,00 € Bc. Peter Vízváry Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
9. Apríl 2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/759 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
21/05/54E/759
Doplnená
0,00 € Beáta Solčanská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
23. Marec 2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/629 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
21/05/54E/629
Doplnená
0,00 € Beata Tejediová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
30. September 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR02702
PR02702
Doplnená
93 758,00 € Bertotovce Pôdohospodárska platobná agentúra
30. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V02-0040-Z
SPO-V02-0040-Z
Doplnená
17 573,65 € Bešinová Katarína, Ing., Bešina Vlastimil Slovenská agentúra životného prostredia
28. Apríl 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/21
Doplnená
0,00 € BLOCKER S GROUP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava