Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
August
2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SSMP_OMP_404-3-2016_2016
Doplnená
30 000,00 € Denis Suja Sekcia systemizácie a mzdovej politiky MV SR
22.
Marec
2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/576 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
21/05/54E/576
Doplnená
0,00 € Denisa Hučková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
26.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7308
Doplnená
0,00 € Denisa Rathouska Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27.
Február
2015
Dohoda 5/§51a/2015 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom platenom zamestnaní podľa § 51a
5/51a/2015
Doplnená
1 959,06 € Detské centrum Žabka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
4.
November
2020
Dohoda č. 20/10/54E/2304 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
Dohoda číslo: 20/10/54E/2304
Doplnená
0,00 € DIESEL AGV s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 1
20/23/54E/114
Doplnená
0,00 € DIGIMAT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
2.
December
2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-111-04660
16-111-04660
Doplnená
7 500,00 € Divadelné centrum Fond na podporu umenia
16.
December
2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-113-04496
16-113-04496
Doplnená
15 000,00 € Divadlo ARÉNA Fond na podporu umenia
2.
December
2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-111-04906
16-111-04906
Doplnená
20 000,00 € Divadlo Pôtoň, n.o. Fond na podporu umenia
16.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6944
Doplnená
0,00 € Dmytro Dubanych Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27.
November
2013
Zmluva o výkone funkcie
23
Doplnená
0,00 € Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. Recyklačný fond
30.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7181
Doplnená
0,00 € DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12.
Február
2018
Rámcová dohoda č. 2018/506 - Zabezpečenie hromadného stravovania elektronickými stravnými poukážkami
6900000355
Doplnená
4 949 996,40 € DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Úrad pre investície a akvizície
5.
November
2020
D O H O D A číslo: 20/35/54E/2435 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/35/54E/2435
Doplnená
0,00 € Dušan Cicko - HRATEGA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
14.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/41/54E/2122
Doplnená
0,00 € Dušan Sekeľský - AUTODOPRAVA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
2.
Júl
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5108
Doplnená
0,00 € DYTRON SLOVAKIA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23.
Júl
2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
074/§51/2014 /TT
Doplnená
0,00 € Edecon, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
26.
Máj
2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/2370 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
20/03/54E/2370
Doplnená
0,00 € Edita Gašparovichová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
22.
Marec
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
21/21/54E/1937
Doplnená
0,00 € Eduard Borsík Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
10.
November
2020
Dohoda číslo: 20/11/54E/3449
4519_Dohoda
Doplnená
0,00 € Eduard Mareček AKVAMARE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica