Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. November 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
Dohoda č. 20/28/54E/1526
Doplnená
0,00 € Alena Berčíková - AUTOBAR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
23. Marec 2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/581 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
21/05/54E/581
Doplnená
0,00 € Alexandra Fricseková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
21. Január 2019
Flotilová poistná zmluva pre poistenie Moje auto KASKO
7720001998
Doplnená
0,00 € Alianz - Slovnská poisťovňa, a.s. Inšpektorát práce Košice
15. Jún 2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/3061 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
20/03/54E/3061
Doplnená
0,00 € ALMECO s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
16. Apríl 2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/812 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
21/05/54E/812
Doplnená
0,00 € Alžbeta Markovicsová - AM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
26. Október 2012
Dohoda o zriadení špecializovaných výučbových zariadení
TvU -2012-FZSP- 27
Doplnená
0,00 € AnalytX s.r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
17. November 2020
Zmluva o spolupráci
492/2020
Doplnená
34 020,00 € AnalytX s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
24. Marec 2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/630 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
21/05/54E/630
Doplnená
0,00 € András Lénárt Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
21. Máj 2020
"DOHODA číslo: 20/35/54E/1306 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/54E/1306
Doplnená
0,00 € Andrea Vozárová - TREND DÁMSKE a PÁNSKE KADERNÍCTVO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
4. September 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6408
Doplnená
0,00 € Andrej Gabura - ARG COM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
13. December 2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-111-04960
16-111-04960
Doplnená
9 000,00 € Animus apertus, n.o. Fond na podporu umenia
18. Marec 2021
D O H O D A číslo: 21/36/54E/1290 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
D O H O D A číslo: 21/36/54E/1290 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
Doplnená
0,00 € Anna Bobková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
23. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
20/33/54E/421
Doplnená
0,00 € Anna Fekiačová - FEKOSA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
22. Apríl 2020
"Dohodač. 20/21/54E/115 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/21/54E/115
Doplnená
0,00 € Anna Floreková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
31. Marec 2023
Dodatok č. 3/2023 k Zmluve o podnájme zo dňa: 01.09.2021
Podnájom parkovacieho miesta 41/1PP
Doplnená
1 440,00 € Anna Korpášová Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
27. Október 2020
Dohoda číslo 20/25/54E/5964 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/25/54E/5964
Doplnená
0,00 € Antónia Slaninová VUDAS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
30. Apríl 2014
Dodatok č. 6 k zmluve o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.02.2010
AOC dodatok č.6
Doplnená
0,00 € AOC Vranov s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
21. Júl 2017
Zmluva o poskytovaní stravy
6800000885
Doplnená
0,00 € AOS Liptovský Mikuláš Vojenská polícia
20. Júl 2017
Zmluva o poskytovaní stravy AOS-IX/37/2017
AOS -IX-37-2017
Doplnená
0,00 € AOS Liptovský Mikuláš Vojenská polícia
13. Júl 2022
ZMLUVA č. LU-2021/257-OCU o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
ZMLUVA č. LU-2021/257-OCU
Doplnená
144,00 € Arcidiecézna charita Košice Obec Lúčka