Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/2000
Doplnená
0,00 € PhDr. Eva Linhová, psychológ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
2.
December
2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-153-04909
16-153-04909
Doplnená
2 400,00 € PhDr. Milan Richter - MILANIUM Fond na podporu umenia
19.
August
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6147
Doplnená
0,00 € Plameniak, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
2.
December
2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/07/54E/2424
Doplnená
0,00 € PLC&ELSoft s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
20.
September
2019
Zmluva o ubytovaní č. 53/62/2019/01
Zmluva o ubytovaní č. 53/62/2019/01
Doplnená
935,00 € Polina Drachenina Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SUZ
1.
December
2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-622-05338
16-622-05338
Doplnená
6 500,00 € Považská galéria umenia v Žiline Fond na podporu umenia
2.
December
2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-622-05156
16-622-05156
Doplnená
1 500,00 € Považské múzeum v Žiline Fond na podporu umenia
29.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/859
Doplnená
0,00 € PRIM CAR, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
10.
December
2020
D O H O D A číslo: 20/11/54E/3556
Dohoda_6896
Doplnená
0,00 € Prodata plus, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
4.
November
2020
Dohoda číslo : 20/25/54E/6001 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 3B
20/25/54E/6001
Doplnená
0,00 € PROFIgips, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
13.
November
2020
D O H O D A číslo: 20/35/54E/2455 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/35/54E/2455
Doplnená
0,00 € PROVING PLUS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
16.
Február
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP pre absolventa školy
63/§ 51/2012 NO
Doplnená
0,00 € PRVÁ CONSULTING ENERGI, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove
3.
August
2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5005
Doplnená
0,00 € PS-europe & Co. k. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12.
November
2020
Dohoda číslo 20/25/54E/6022 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 3B
20/25/54E/6022
Doplnená
0,00 € PSK elektro, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
10.
December
2020
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zm
20/01/54X/80
Doplnená
14 657,40 € QUEEN Solutions, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
28.
Jún
2013
Dohoda č. 83/XXI/2013/§54
83/XXI/2013/§54 RS
Doplnená
0,00 € Radoslav Kýpeť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
29.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
20/33/54E/2758
Doplnená
0,00 € Radovan Uhorskai Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
31.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 21/05/54E/850
Doplnená
0,00 € RAPIX s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
19.
Apríl
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/21/54E/2499
Doplnená
0,00 € Rastislav Bakoš Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
24.
November
2020
Dohoda číslo 20/25/54E/6104 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/25/54E/6104
Doplnená
0,00 € Rastislav Dirbák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina