Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/620
Doplnená
0,00 € Pavol Šromovský - defektoskopie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/21/54E/2969
Doplnená
0,00 € Pavol Vaják - DREVO-EXPERT Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
23.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041PO060152
041PO060152
Doplnená
139 812,50 € PD - Habura, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda č. 20/28/54E/388
Doplnená
0,00 € Penzión v stráni, Zuzana Kršteníková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
2.
December
2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-111-05097
16-111-05097
Doplnená
5 000,00 € per. ART Fond na podporu umenia
29.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/1229
Doplnená
0,00 € Peter Čurnek - MARTEN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28.
Máj
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/3598
Doplnená
0,00 € Peter Elefant-New Mountain Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
6.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/21/54E/2328
Doplnená
0,00 € Peter Farský Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
29.
Marec
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/21/54E/2174
Doplnená
0,00 € Peter Kučera Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
4.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/38/54E/2481
Doplnená
0,00 € Peter Kuzmiak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
23.
Február
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4
21/38/54E/347
Doplnená
0,00 € Peter Mirga Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda č. 20/28/54E/617
Doplnená
0,00 € Peter Pikula - HARMONIOUS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
30.
December
2020
D O H O D A číslo: 20/35/54E/2745 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/35/54E/2745
Doplnená
0,00 € Peter Prokop Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/491
Doplnená
0,00 € Peter Sopóci Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/785 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
21/05/54E/785
Doplnená
0,00 € Péter Takács Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
2.
December
2020
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/27/54E/2659
Doplnená
0,00 € Peter Uhrin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
3.
Máj
2021
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/27/54E/1036
Doplnená
0,00 € Peter Urblík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
3.
Marec
2021
Dohoda č.21/18/54E/364 o poskytnutí finnačeného príspevku v rámci projetku "Prvá pomoc"Opatrenie č. 4 (A) ( v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplenní niektorých zákonov v
21/18/54E/364
Doplnená
0,00 € Petra Kalemaj - jazyková škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26.
Máj
2020
Dohoda číslo: 20/20/54E/877 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
Dohoda č.: 20/20/54E/877
Doplnená
0,00 € Petra Mičáňová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
5.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6956
Doplnená
0,00 € PhDr. Daniela Mináčová - EduPlanet Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava