Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
Február
2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1517/2012-4/1.1.4
Doplnená
0,00 € Ondrej Šulaj Audiovizuálny fond
15.
Február
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP pre absolventa školy
60/§ 51/2012 NO
Doplnená
0,00 € ORACO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove
19.
Máj
2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
924/2022
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Zariadenie pre seniorov v Trnave
4.
August
2020
Zmluva o poskytnuti verejnych sluzieb
A14404665
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
21.
Máj
2020
"DOHODA číslo: 20/35/54E/1142 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/54E/1142
Doplnená
0,00 € ORDAN s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
23.
Október
2020
Dohoda číslo 20/25/54E/5951v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 3B
20/25/54E/5951
Doplnená
0,00 € ORIWIN, s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
13.
Máj
2019
Zmluva o dielo č. 2019/108 – „Zemianske Kostoľany - plynofikácia a zateplenie objektov - R“
6400002191
Doplnená
3 810 000,00 € P.S. in, a.s. Úrad pre investície a akvizície MO SR
27.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7288
Doplnená
0,00 € Pacifik s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23.
Marec
2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/472 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred
21/05/54E/472
Doplnená
0,00 € Patrícia Palšovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
30.
Marec
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/43/54E/351
Doplnená
0,00 € Patrik Bíró Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
9.
Apríl
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/21/54E/2258
Doplnená
0,00 € Patrik Gočál Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
8.
Apríl
2021
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/27/54E/854
Doplnená
0,00 € Patrik Karásek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
9.
Apríl
2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/713 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
21/05/54E/713
Doplnená
0,00 € Patrik Páleník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
19.
November
2020
Dohoda č.20/25/54E/6078 v rámci NP „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/25/54E/6078
Doplnená
0,00 € PATRIK STAŠ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
12.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda č. 20/28/54E/664
Doplnená
0,00 € Patrik Vlček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
9.
Apríl
2021
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku
21/33/54E/984
Doplnená
0,00 € Paulína Juračová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
28.
Október
2020
Dohoda číslo: 20/16/54E/5282 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6005/2020
Doplnená
0,00 € Pavol Bernát - EURO ŽALÚZIE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
14.
Máj
2020
"DOHODA číslo: 20/35/54E/448 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/54E/448
Doplnená
0,00 € Pavol Dudiak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
26.
Marec
2018
D o h o d a č.18/24/060/110 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a
24/18/24/060/110
Doplnená
6 252,92 € Pavol Jaňák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
3.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/38/54E/2478
Doplnená
0,00 € Pavol Murcko ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa