Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
December
2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-341-03311
16-341-03311
Doplnená
3 500,00 € Nina Gažovičová, PhD Fond na podporu umenia
2.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6909
Doplnená
0,00 € NORD FOOD SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
9.
Apríl
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.072NR130051
072NR130051
Doplnená
49 845,18 € Obec Belá Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
November
2018
Dohoda o o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci uzatvorená podľa § 52 ods. 10 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách za
18/ 43/ 052 /311
Doplnená
741,60 € Obec Betliar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
14.
Marec
2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku
087/2009/1.1/OPV/D03
Doplnená
0,00 € Obec Bežovce Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
15.
Február
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP pre absolventa školy
57/§ 51/2012 NO
Doplnená
0,00 € Obec Nižná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove
29.
September
2015
Dohoda 52§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
52/§ 50j/NS/2015 NO
Doplnená
8 861,22 € Obec Novoť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26.
August
2015
Dohoda 43§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
43/§ 50j/NS/2015 NO
Doplnená
4 430,52 € Obec Novoť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
29.
September
2015
Dohoda 53§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
53/§ 50j/NS/2015 NO
Doplnená
8 877,60 € Obec Novoť - prevádzka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
13.
Október
2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
7/2015/§54 -ŠnZ -ŠR
Doplnená
28 031,64 € Obec Oravské Veselé Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
31.
Január
2014
dohoda o poskytnutí príspevku
5/§52/2014/NP VAOTP-3 SN
Doplnená
7 522,50 € Obec Smižany Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
26.
November
2015
Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorš
63/2015/§54
Doplnená
0,00 € Obec Šimonovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28.
Apríl
2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
13/50/NS/2014
Doplnená
3 908,28 € Obec Trnávka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29.
Október
2020
Dohoda číslo 20/11/054/193
Dohoda_4455
Doplnená
345,24 € Obec Visolaje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
26.
August
2015
Dohoda 45§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
45/§ 50j/NS/2015 NO
Doplnená
3 789,36 € Obec Zákamenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
29.
September
2014
Dohoda o absolventskej praxi
80/§51/2014
Doplnená
0,00 € Obecný úrad Vrakúň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
13.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda č. 20/28/54E/1422
Doplnená
0,00 € Oleksandr Keidun Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
24.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda č. 20/28/54E/1355
Doplnená
0,00 € Oleksandr Melnyk Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
5.
November
2020
Dohoda číslo 20/25/54E/6002 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/25/54E/6002
Doplnená
0,00 € Oľga Meššová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
18.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/31/54E/1417
Doplnená
0,00 € Ondrej Brádňanský - AB Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota