Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Júl
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5909
Doplnená
0,00 € Mgr. Boris Lisý Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
9.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6961
Doplnená
0,00 € Mgr. Diana Brindžáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
2.
August
2021
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
44/2021-A
Doplnená
330,00 € Mgr. Estera Kádeková Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
5.
Marec
2021
D O H O D A číslo:21/36/54E/951 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.2 podľa §54 ods.1 písm.e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
D O H O D A číslo: 21/36/54E/951
Doplnená
0,00 € Mgr. Jana Molčanová - ZUBNÝ TECHNIK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
9.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6992
Doplnená
0,00 € Mgr. JUDr. Monika Abelová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/565
Doplnená
0,00 € Mgr. Juraj Hamara Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
22.
Február
2021
Dohoda číslo: 21/36/54E/585 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanost
Dohoda číslo: 21/36/54E/585
Doplnená
0,00 € Mgr. Katarína Čechovská - BLUE LINE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4.
December
2014
Zmluva o nájme pozemkov
CP-BA_ZM_CPBA-ON-1-023-2014-NJ_2015
Doplnená
2 607,26 € Mgr. Katarína Košťálová, rod. Potznerová Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6.
Apríl
2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/694 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
21/05/54E/694
Doplnená
0,00 € Mgr. Kvetoslava Viskupičová VINCA M Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
25.
Január
2021
Dohoda číslo: 21/16/54E/200 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1655/2021
Doplnená
0,00 € Mgr. Lenka Lajdová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
29.
Október
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6958
Doplnená
0,00 € Mgr. Lukáš Veizer Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
28.
Marec
2018
D o h o d a č. 18/07/060/96 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
18/07/060/96
Doplnená
6 252,95 € Mgr. Martina Konečná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
2.
December
2020
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/27/54E/2648
Doplnená
0,00 € Mgr. Martina Palkovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54E/3564
Doplnená
0,00 € Mgr. Martina San Martin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
14.
Marec
2019
D o h o d a o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n
19/03/060/51
Doplnená
6 651,80 € Mgr. Miroslav Figura Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
2.
Jún
2020
Zmluva o diele uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
7/2020-A
Doplnená
280,00 € Mgr. Naďa Lacková Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
2.
December
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6990
Doplnená
0,00 € Mgr. Peter Hlaváč - FIT PRO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/870
Doplnená
0,00 € Mgr. Veronika Takáč - NIKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19.
Október
2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4B
20/07/54E/2368
Doplnená
0,00 € Mgr.art. Gregor Hološka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
21.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda č. 20/28/54E/603
Doplnená
0,00 € Michael Denis Durack Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno