Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/901
Doplnená
0,00 € Martina Németová - Esperanza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda č. 20/28/54E/1219
Doplnená
0,00 € Matej Kalický Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
7.
August
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6129
Doplnená
0,00 € Matej Kováč - Photography & Design Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
28.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/21/54E/2741
Doplnená
0,00 € Matej Stopják Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
10.
Február
2021
Dohoda č. 21/37/54E/811 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/37/54E/811
Doplnená
0,00 € Matejovský Peter Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. 95/62/2019/01
Zmluva o ubytovaní č. 95/62/2019/01
Doplnená
1 732,50 € Matthew Wiliam O´Dowd Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SUZ
3.
Júl
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5149
Doplnená
0,00 € Matúš Sliacky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30.
November
2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SSMP_OMP_569-3-2016_2016
Doplnená
30 000,00 € Matúš Dudič Sekcia systemizácie a mzdovej politiky MV SR
23.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
21/21/54E/2733
Doplnená
0,00 € Medvecký Peter Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
26.
November
2018
Dohoda o o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci uzatvorená podľa § 52 ods. 10 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách za
18/ 43/ 052 /315
Doplnená
21 060,00 € Mesto Rožňava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
27.
Február
2015
Dohoda 3/§51a/2015 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom platenom zamestnaní podľa § 51a
3/51a/2015
Doplnená
2 514,00 € Mesto Tvrdošín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27.
Február
2015
Dohoda 2/§51a/2015 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom platenom zamestnaní podľa § 51a
2/§51a/2015
Doplnená
5 028,00 € Mesto Tvrdošín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
11.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Bratislava-Lamač
Doplnená
0,00 € Mestská časť Bratislava-Lamač Štatistický úrad SR
5.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-132-00541
17-132-00541
Doplnená
3 000,00 € Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota Fond na podporu umenia
5.
Október
2020
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. KŽP-PO4-SC421-2017-30/N826/ZZ1
KŽP-PO4-SC421-2017-30/N826/ZZ1
Doplnená
0,00 € METALURGIA TS plus, s. r. o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Júl
2021
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
40/2021-A
Doplnená
800,00 € Mgr. Andrea Döményová Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
7.
August
2019
Zmluva o diele uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
87/2019-A
Doplnená
360,00 € Mgr. Andrea Döményová Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
14.
Jún
2022
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
11/2022-A
Doplnená
1 700,00 € Mgr. Andrea Tureková, PhD. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
16.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7044
Doplnená
0,00 € Mgr. Anna Gryllus Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
10.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7173
Doplnená
0,00 € Mgr. art. Martin Šenc Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava