Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Január 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 041TN500047
041TN500047
Doplnená
27 489,50 € PD Košeca, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Jún 2013
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP 394/OKMPESF/2012/NP VAOTP SR/VT
D_1_Z_394/OKMPESF/2012/NP VAOTP SR/VT
Doplnená
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
23. September 2020
Zmluva o dielo
Zmluva_MS_17_2020
Doplnená
4 000,00 € „Ensemble spectrum“ Hudobný fond
30. November 2017
Dohoda o spôsobe realizácie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o partnerstve
UPJŠ - 1312/2017
Doplnená
0,00 € 1. Technická univerzita v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. September 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6542
Doplnená
0,00 € A-Z REAL BRATISLAVA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
16. Január 2024
D O H O D A č. 4/2024/RÚŠS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže „Technická olympiáda“, „Olympiáda v anglickom jazyku“, „Matematická olympiáda“, „Olympiáda v nemeckom jazyku“, „Dejepisná olympiáda“, „Biologická olympiáda“, „Geografická olympiá
4/2024/RÚŠS
Doplnená
0,00 € ABC - Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy, Prešov
21. Máj 2020
"DOHODA číslo: 20/35/54E/1251 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/54E/1251
Doplnená
0,00 € ABK REAL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
14. December 2020
D O H O D A číslo: 20/15/54E/2939 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/15/54E/2939
Doplnená
0,00 € Adam Tóth Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
11. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/1863
Doplnená
0,00 € Adriana Gregorová - MAZTECH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
17. Máj 2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/21/54E/3157
Doplnená
0,00 € Adriana Hucíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Máj 2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/1815 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
20/03/54E/1815
Doplnená
0,00 € Adriana Vláčilová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
25. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
2022/S/23
Doplnená
0,00 € ADY PRODUCTION, s.r.o. Pezinské kultúrne centrum
1. Február 2024
Zmluva č. 2024/0028 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2024/0028
Doplnená
6 279,42 € Agentúra sociálnych služieb - ASS n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
2. Január 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 041NR500144
041NR500144
Doplnená
30 021,84 € Agrin, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Október 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041BB060128
041BB060128
Doplnená
120 000,00 € AGRO SAP, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
9. September 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01379
KE01379
Doplnená
94 910,75 € AgroBio-Wood, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Február 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP pre absolventa školy
54/§ 51/2012 NO
Doplnená
0,00 € AIRMOS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove
18. Február 2015
Zmluva o zabezpečení stravovania
APZ_ZM_PA-ETU-7-041-2014_2015
Doplnená
0,00 € Akadémia Policajného zboru v Bratislave Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28. Marec 2018
D o h o d a č.18/24/060/117 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a
24/18/24/060/117
Doplnená
2 344,80 € AKONT RK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
12. Október 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium Číslo zmluvy 3/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 404/2022
Doplnená
3 717,00 € Albertová Karolína Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach