Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
Dohoda č. 20/28/54E/765
Doplnená
0,00 € LubTec-SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
8.
Marec
2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/225 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu v „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/05/54E/225
Doplnená
0,00 € Lucia Baničová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
25.
Február
2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
21/33/54E/350
Doplnená
0,00 € Lucia Kolláriková Kvetináreň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
1.
Marec
2021
D O H O D A číslo: 21/05/54E/292 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4(A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/05/54E/292
Doplnená
0,00 € Ľudovít Kukla Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
20.
Máj
2020
Dohoda projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/1495
Doplnená
0,00 € Lukáš Cichý Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
22.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
21/38/54E/83
Doplnená
0,00 € Lukáš Česák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
27.
Apríl
2021
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/27/54E/1024
Doplnená
0,00 € Lukáš Ryšánek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
9.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.4A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/38/54E/2471
Doplnená
0,00 € Lukáš Sykora Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
17.
Marec
2021
Dohoda č. 21/25/54E/1969 v rámci NP "Prvá pomoc" opatrenie č. 1,3A,3B
21/25/54E/1969
Doplnená
0,00 € Luxury House s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
31.
Január
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP pre absolventa školy
20/§ 51/2012
Doplnená
0,00 € M. S. HOLDING, s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove
7.
August
2019
Kúpna zmluva
5884/2019-M_ODSM
Doplnená
36 400,00 € M. W. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 20/19/54E/1323
Doplnená
0,00 € Magdaléna Belešová - MAGDALENA 'S STUDIO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
2.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6911
Doplnená
0,00 € Magic Box Slovakia, s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
5.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-154-01171
17-154-01171
Doplnená
6 500,00 € Malokarpatská knižnica v Pezinku Fond na podporu umenia
29.
Marec
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/21/54E/2251
Doplnená
0,00 € Marcela Buganová Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
27.
Október
2020
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3871 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
20/36/54E/3871
Doplnená
0,00 € Marcela Horváthová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
22.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/28/54E/215
Doplnená
0,00 € Marcela Veselovská - Pohostinstvo BUMBARAS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
12.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda č. 20/28/54E/651
Doplnená
0,00 € Marek Kožiak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
28.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda č. 20/28/54E/1371
Doplnená
0,00 € Marek Kysucký Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
19.
Apríl
2021
Dohoda č.21/25/54E/2759 v rámci NP „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/25/54E/2759
Doplnená
0,00 € Marek Tretinár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina