Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2018
D o h o d a č.18/24/060/105 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a
24/18/24/060/105
Doplnená
3 126,44 € Liptovské múzeum v Ružomberku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Apríl 2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
11/50/PS/2014
Doplnená
3 908,28 € LiveNet, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Október 2020
Dohoda číslo 20/25/54E/5950 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/25/54E/5950
Doplnená
0,00 € Ľubomír Cviček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
21/21/54E/2090
Doplnená
0,00 € Ľubomír Hajdúk Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
4. November 2020
Dohoda číslo 20/25/54E/5985 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/25/54E/5985
Doplnená
0,00 € Ľubomír Hanuliak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
27. Október 2020
Dohoda číslo 20/25/54E/5932v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/25/54E/5932
Doplnená
0,00 € Ľubomír Hollý Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
27. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/917
Doplnená
0,00 € Ľubomír Klein BUBO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
1. Jún 2020
D O H O D A číslo: 20/31/54E/806 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/31/54E/806
Doplnená
0,00 € Ľubomír Latka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
29. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/516
Doplnená
0,00 € Ľubomír Majsniar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. August 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda č. 20/28/54E/1429
Doplnená
0,00 € Ľubomír Medveď Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
25. Máj 2020
Dohoda číslo: 20/20/54E/954 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ Opatrenie č. 2
20/20/54E/954
Doplnená
0,00 € Ľubomír Teličák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
15. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
Dohoda č. 20/28/54E/765
Doplnená
0,00 € LubTec-SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
8. Marec 2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/225 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu v „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/05/54E/225
Doplnená
0,00 € Lucia Baničová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
25. Február 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
21/33/54E/350
Doplnená
0,00 € Lucia Kolláriková Kvetináreň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
1. Marec 2021
D O H O D A číslo: 21/05/54E/292 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4(A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/05/54E/292
Doplnená
0,00 € Ľudovít Kukla Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
20. Máj 2020
Dohoda projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/1495
Doplnená
0,00 € Lukáš Cichý Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
22. Január 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
21/38/54E/83
Doplnená
0,00 € Lukáš Česák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
27. Apríl 2021
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/27/54E/1024
Doplnená
0,00 € Lukáš Ryšánek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
9. November 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.4A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/38/54E/2471
Doplnená
0,00 € Lukáš Sykora Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
17. Marec 2021
Dohoda č. 21/25/54E/1969 v rámci NP "Prvá pomoc" opatrenie č. 1,3A,3B
21/25/54E/1969
Doplnená
0,00 € Luxury House s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina