Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/41/54E/7543
Doplnená
0,00 € Jozef Juhász Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15. December 2020
Dohoda č.20/25/54E/200 v rámci NP „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/25/54E/200
Doplnená
0,00 € Jozef Juríček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
9. November 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/38/54E/2498
Doplnená
0,00 € Jozef Kaňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
29. December 2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/21/54E/4294
Doplnená
0,00 € Jozef Kelušiak Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
16. December 2020
D O H O D A číslo: 20/28/54E/1619 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
D O H O D A číslo: 20/28/54E/1619
Doplnená
0,00 € Jozef Kobela Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
12. Marec 2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/436 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
21/05/54E/436
Doplnená
0,00 € Jozef Kohel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
23. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/32/54E/173
Doplnená
0,00 € Jozef Kováčik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
4. Marec 2021
D O H O D A číslo:21/36/54E/989 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.4A podľa §54 ods.1 písm.e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
D O H O D A číslo: 21/36/54E/989
Doplnená
0,00 € Jozef Lizák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
26. Máj 2020
"DOHODA číslo: 20/35/54E/1474 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/54E/1474
Doplnená
0,00 € Jozef Magdžiak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
19. Apríl 2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/21/54E/2532
Doplnená
0,00 € Jozef Planieta Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
12. Máj 2020
"Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/21/54E/1555
Doplnená
0,00 € Jozef Ruman Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
17. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1873-Z
SPO-V01-1873-Z
Doplnená
13 700,10 € Jozef Rybárik, Mgr. Mária Rybáriková Slovenská agentúra životného prostredia
23. Apríl 2021
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/27/54E/1012
Doplnená
0,00 € Jozef Slančík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
3. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/2223
Doplnená
0,00 € Jozef Šviržovský - STOLÁRSTVO Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
12. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4A
Dohoda č. 20/28/54E/666
Doplnená
0,00 € Jozef Vetrák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
21. Apríl 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/21/54E/2593
Doplnená
0,00 € Jozef Vraňák Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
29. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/392
Doplnená
0,00 € Jozef Zbreha Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
21. Február 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-111SP-1201/0706/104
KaHR-111SP-1201/0706/104
Doplnená
2 827 867,50 € JT - PARTNER, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. November 2020
Dohoda číslo 20/25/54E/6020 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/25/54E/6020
Doplnená
0,00 € JUDr. Gabriela Bírošová, advokát Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
2. Júl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5080
Doplnená
0,00 € JUDr. Ing. Vladislav Lichý Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava