Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
31.
Marec
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/21/54E/2122
Doplnená
0,00 € Karol Dzurek Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
27.
Február
2015
Dohoda 9/§51a/2015 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom platenom zamestnaní podľa § 51a
9/51a/2015
Doplnená
3 016,80 € KASprof cecurity agency, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
25.
Október
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPBB_ZM_74-2019_2019
Doplnená
0,00 € KAT spol. s r. o. Centrum podpory Banská Bystrica
24.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/475
Doplnená
0,00 € Katarína Buzogaňová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5.
Marec
2021
D O H O D A číslo: 21/05/54E/306 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/05/54E/306
Doplnená
0,00 € Katarína Čurniková - KADERNÍCKY SALÓN KATKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
24.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/822
Doplnená
0,00 € Katarína Gazsiová - Keith´s Hair ways Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/41/54E/3989
Doplnená
0,00 € Katarína Honc Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/41/54E/3165
Doplnená
0,00 € Katarína Sovjaková - Zion Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31.
Január
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP pre absolventa školy
3/§ 51/2012
Doplnená
0,00 € Katastrálny úrad v Žiline Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove
20.
Január
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/101
Doplnená
0,00 € Key2B s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19.
Marec
2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/531 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk
21/05/54E/531
Doplnená
0,00 € KIZZE D&S s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
8.
Júl
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5367
Doplnená
0,00 € KONSEPTI bratislava s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
29.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
Dohoda č. 20/28/54E/1050
Doplnená
0,00 € KOVO-M, spol. s r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
2.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6834
Doplnená
0,00 € KUBÍK TRANS s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
28.
Apríl
2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
10/50/PS/2014
Doplnená
3 908,28 € Ladislav Gerasimov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
21.
Október
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6907
Doplnená
0,00 € Ladislav Major - ELEM Print Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15.
Máj
2020
D O H O D A číslo: 20/31/54E/759 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/31/54E/759
Doplnená
0,00 € Ladislav Šťavina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
13.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4A
Dohoda č. 20/28/54E/713
Doplnená
0,00 € Laurinc Andrej Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
15.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
Dohoda č. 20/28/54E/756
Doplnená
0,00 € LAURIS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
30.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7101
Doplnená
0,00 € LD audit, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava