Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. November 2020
D O H O D A číslo: 20/35/54E/2452 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/35/54E/2452
Doplnená
0,00 € Juraj Holubka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
19. Máj 2020
"DOHODA číslo: 20/35/54E/1224 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/54E/1224
Doplnená
0,00 € Juraj Horkulič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
4. November 2020
D O H O D A číslo: 20/35/54E/2434 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/35/54E/2434
Doplnená
0,00 € Juraj Lecko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
9. November 2020
D O H O D A číslo: 20/35/54E/2447 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/35/54E/2447
Doplnená
0,00 € Juraj Pidanič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
5. November 2020
Dohoda číslo 20/25/54E/6019 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/25/54E/6019
Doplnená
0,00 € Juraj Strähle Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
21. December 2020
íslo: 20/21/54E/4374 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a dop
20/21/54E/4374
Doplnená
0,00 € Juraj Svorník Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
10. November 2020
Dohoda číslo: 20/11/54E/3457
4530_Dohoda
Doplnená
0,00 € Juraj Šamaj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
27. November 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7321
Doplnená
0,00 € Juraj Zrůnek - AUTO - PNEUCENTRUM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. Apríl 2021
DOHODAo poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/21/54E/2271
Doplnená
0,00 € Jurči Radovan Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
24. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/800
Doplnená
0,00 € Justína Zummerová TINA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. December 2020
Dohoda č. 20/25/54E/985
20/25/54E/985
Doplnená
0,00 € K+M, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
30. September 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE02733
KE02733
Doplnená
83 510,00 € Kačanov Pôdohospodárska platobná agentúra
4. November 2020
Dohoda číslo 20/25/54E/5903 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 3B
20/25/54E/5903
Doplnená
0,00 € Kamenárstvo KAPA, s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
15. Máj 2020
Dohoda číslo: 20/10/54E/849 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/10/54E/849
Doplnená
0,00 € Kamil Bunčiak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Apríl 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
21/21/54E/2500
Doplnená
0,00 € Kamil Železňák Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
31. Marec 2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/21/54E/2122
Doplnená
0,00 € Karol Dzurek Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
27. Február 2015
Dohoda 9/§51a/2015 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom platenom zamestnaní podľa § 51a
9/51a/2015
Doplnená
3 016,80 € KASprof cecurity agency, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
25. Október 2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPBB_ZM_74-2019_2019
Doplnená
0,00 € KAT spol. s r. o. Centrum podpory Banská Bystrica
24. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/475
Doplnená
0,00 € Katarína Buzogaňová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. Marec 2021
D O H O D A číslo: 21/05/54E/306 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/05/54E/306
Doplnená
0,00 € Katarína Čurniková - KADERNÍCKY SALÓN KATKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta