Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6897
Doplnená
0,00 € Jana Belásová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
13. November 2020
Dohoda číslo 20/10/54E/2283 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 20/10/54E/2283
Doplnená
0,00 € Jana Koštialová - RELAX STUDIO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/28/54E/196
Doplnená
0,00 € Jana Libičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
22. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/28/54E/207
Doplnená
0,00 € Jana Vetráková Kňazíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
9. Marec 2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/363 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu v „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
21/05/54E/363
Doplnená
0,00 € Janka Vašková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
23. Marec 2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/571 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
21/05/54E/571
Doplnená
0,00 € Janka Vašková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
23. Október 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/38/54E/2448
Doplnená
0,00 € Jaroslav Kaleta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
10. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2157-Z
SPO-V01-2157-Z
Doplnená
12 926,31 € Jaroslav Klinovský, Božena Klinovská Slovenská agentúra životného prostredia
19. Apríl 2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/21/54E/2483
Doplnená
0,00 € Jaroslav Ondrík Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
23. Apríl 2020
Dohoda č. 20/46/54E/102 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1
20/46/54E/102
Doplnená
0,00 € Jaroslav Roth Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
23. November 2020
Dohoda číslo 20/25/54E/6009 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 4(A)
20/25/54E/6009
Doplnená
0,00 € Jaroslav Vykysalý Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
3. Október 2023
ZMLUVA č. 104/2023-231
5864-2023-LSR
Doplnená
350,79 € JASE spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
26. November 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/41/54E/7606
Doplnená
0,00 € JAYMO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/682
Doplnená
0,00 € JM1 s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30. Apríl 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
KK-21/46/54E/1217
Doplnená
0,00 € Jozef Čikovský ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
13. Január 2021
O H O D A číslo: 21/36/54E/35 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
O H O D A číslo: 21/36/54E/35 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Doplnená
0,00 € Jozef Dulovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
9. November 2020
D O H O D A číslo: 20/35/54E/2450 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/35/54E/2450
Doplnená
0,00 € Jozef Durilla Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
26. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
21/21/54E/1736
Doplnená
0,00 € Jozef Feranc Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
3. Jún 2020
"DOHODA číslo: 20/35/54E/1788 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/54E/1788
Doplnená
0,00 € Jozef Hirjak - Zubná technika Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
15. Február 2021
Dohoda č.21/25/54E/290 v rámci NP „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/25/54E/290
Doplnená
0,00 € Jozef Jandzík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina