Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Október 2020
D O H O D A číslo: 20/35/54E/2377 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/35/54E/2377
Doplnená
0,00 € Irena Popovičová - POVIX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
25. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.1
20/41/54E/5189
Doplnená
0,00 € IRON COMPLEX, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Máj 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/2032
Doplnená
0,00 € Ivan Bodinger Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
29. Január 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc - Opatrenie č. 2
21/21/54E/418
Doplnená
0,00 € Ivan Buckulčík Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
18. Máj 2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/1367 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
20/03/54E/1367
Doplnená
0,00 € Ivan Čaniga, MQEP Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
10. November 2020
Dohoda číslo 20/25/54E/5930 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/25/54E/5930
Doplnená
0,00 € Ivan Lacúch Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
24. Júl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5731
Doplnená
0,00 € Ivan Mercek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
28. Apríl 2021
"Dohodač. 21/21/54E/2801 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21/21/54E/2801
Doplnená
0,00 € Ivan Taraba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
1. Júl 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/4644
Doplnená
0,00 € Ivan Zvozil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/459
Doplnená
0,00 € Ivana Klemová - DIAMANT Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4A
Dohoda č. 20/28/54E/779
Doplnená
0,00 € Iveta Lacková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
14. December 2020
D O H O D A číslo: 20/11/54E/597
Dohoda_1060
Doplnená
0,00 € Iveta Lukačková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
28. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/394
Doplnená
0,00 € Iveta Macáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26. Január 2021
Dohoda číslo: 21/36/54E/119 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (A)
21/36/54E/119
Doplnená
0,00 € Iveta Turlíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
28. Apríl 2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
14/50/PS/2014
Doplnená
3 908,28 € Ivett Csóka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
11. Máj 2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci národného projektu „Prvá Pomoc“- Opatrenie č.3B podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov
20/30/54E/293
Doplnená
0,00 € J.J.P. stav., spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
21. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku - Opatrenie č. 1
20/28/54E/30
Doplnená
0,00 € J&T consult, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
7. Júl 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5290
Doplnená
0,00 € Jakub Kanovský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
11. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda č. 20/28/54E/1138
Doplnená
0,00 € Jakub Koštiaľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
5. December 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/33/54E/2886
Doplnená
0,00 € Jakub Kubovský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen