Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/1691
Doplnená
0,00 € Ing. Vitalij Bortník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/1039
Doplnená
0,00 € Ing. Zlatica Čunderlíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Október 2020
Dohoda číslo: 20/16/54E/5294 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6008/2020
Doplnená
0,00 € Ing. Zuzana Kolínek Buchová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
28. Apríl 2021
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/27/54E/994
Doplnená
0,00 € Ing.arch. Alena Hudecová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
5. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/1483
Doplnená
0,00 € Ing.arch. Dávid Alena Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Marec 2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/510
Doplnená
0,00 € Ing.arch. Jana Melišová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23. November 2020
Dohoda č.20/25/54E/6137 v rámci NP „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/25/54E/6137
Doplnená
0,00 € Ing.arch. Miroslav Marendiak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
20. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
20/41/54E/4070
Doplnená
0,00 € Ingrid Cuníková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23. Apríl 2020
Dohoda č. 20/46/54E/110 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1
20/46/54E/110
Doplnená
0,00 € Ingrid Rothová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
10. November 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6972
Doplnená
0,00 € Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
28. December 2020
Dohoda č. 20/10/54E/2431 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
Dohoda č. 20/10/54E/2431 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
Doplnená
0,00 € INJECTA, a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
44/2022-2060-4234-CAP4
Doplnená
19 191 767,56 € InoBat Auto j.s.a. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. December 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
20/33/54E/2909
Doplnená
0,00 € Interierdvere, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
9. November 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6880
Doplnená
0,00 € INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
13. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
22/2018-2060-2200-K969
Doplnená
150 819,15 € IO Tech s. r. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. Október 2020
D O H O D A číslo: 20/35/54E/2377 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/35/54E/2377
Doplnená
0,00 € Irena Popovičová - POVIX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
25. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.1
20/41/54E/5189
Doplnená
0,00 € IRON COMPLEX, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Máj 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/2032
Doplnená
0,00 € Ivan Bodinger Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
29. Január 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc - Opatrenie č. 2
21/21/54E/418
Doplnená
0,00 € Ivan Buckulčík Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
18. Máj 2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/1367 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
20/03/54E/1367
Doplnená
0,00 € Ivan Čaniga, MQEP Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok