Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Máj
2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci národného projektu „Prvá Pomoc“- Opatrenie č.3B podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov
20/30/54E/293
Doplnená
0,00 € J.J.P. stav., spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
21.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku - Opatrenie č. 1
20/28/54E/30
Doplnená
0,00 € J&T consult, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
7.
Júl
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5290
Doplnená
0,00 € Jakub Kanovský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
11.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda č. 20/28/54E/1138
Doplnená
0,00 € Jakub Koštiaľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
5.
December
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/33/54E/2886
Doplnená
0,00 € Jakub Kubovský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
17.
Júl
2020
Dohoda 20/21/54E/3504 o poskytnutí finančných príspevku v rámci projektu„Prvá pomoc“ -Opatrenie č.2 podľa § 54
20/21/54E/3504
Doplnená
0,00 € Jakub Maťuga Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
8.
Október
2020
"Dohodač. 20/21/54E/3851 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/21/54E/3851
Doplnená
0,00 € Jakub Polťák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
4.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/38/54E/2473
Doplnená
0,00 € Ján Alexovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
21.
Február
2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-111SP-1201/0739/137
KaHR-111SP-1201/0739/137
Doplnená
1 664 395,10 € Ján Cibulka - CIBI Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
December
2020
D O H O D A číslo: 20/28/54E/1607 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
D O H O D A číslo: 20/28/54E/1607
Doplnená
0,00 € Ján Demeter Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
1.
Jún
2020
Dohoda projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/2134
Doplnená
0,00 € Ján Franek Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
21.
Apríl
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/21/54E/2710
Doplnená
0,00 € Ján Gostík GONG Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
29.
Marec
2021
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/27/54E/791
Doplnená
0,00 € Ján Halibožek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
24.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/435
Doplnená
0,00 € Ján Király Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18.
Máj
2020
"DOHODA číslo: 20/35/54E/1054 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/54E/1054
Doplnená
0,00 € Ján Klamár - Pohostinstvo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
23.
Október
2020
Dohoda číslo 20/25/54E/5945 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/25/54E/5945
Doplnená
0,00 € Ján Lašút Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
25.
Január
2021
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/21/54E/166
Doplnená
0,00 € Ján Litviak Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
9.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/38/54E/2494
Doplnená
0,00 € Ján Lizák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
2.
November
2020
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
20/33/54E/2748
Doplnená
0,00 € Ján Segeč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
9.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/38/54E/2492
Doplnená
0,00 € Ján Šľachtovský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa