Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/2152
Doplnená
0,00 € Ing. Otília Rusnáková Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
28. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/1247
Doplnená
0,00 € Ing. Paulína Urdová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/779
Doplnená
0,00 € Ing. Peter Lúčanský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/578
Doplnená
0,00 € Ing. Peter Olšavský - Ateliér TZB Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. Máj 2020
"Dohodač. 20/21/54E/750 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/21/54E/750
Doplnená
0,00 € Ing. Peter Sahul Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
1. December 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/41/54E/7647
Doplnená
0,00 € Ing. Radovan Petrunčík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/1008
Doplnená
0,00 € Ing. Rastislav Vincenty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23. Apríl 2021
Dohoda číslo: 21/11/54E/1125
1648_Dohoda
Doplnená
0,00 € Ing. Roman Tarkoš - ROTAX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
24. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/428
Doplnená
0,00 € Ing. Silvia Czetöová - ROLY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
1. Júl 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/4514
Doplnená
0,00 € Ing. Tomáš Mrlák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
26. Jún 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/4878
Doplnená
0,00 € Ing. Viktor Gaďo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
7. Máj 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/1691
Doplnená
0,00 € Ing. Vitalij Bortník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/1039
Doplnená
0,00 € Ing. Zlatica Čunderlíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Október 2020
Dohoda číslo: 20/16/54E/5294 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6008/2020
Doplnená
0,00 € Ing. Zuzana Kolínek Buchová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
28. Apríl 2021
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/27/54E/994
Doplnená
0,00 € Ing.arch. Alena Hudecová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
5. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/1483
Doplnená
0,00 € Ing.arch. Dávid Alena Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Marec 2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/510
Doplnená
0,00 € Ing.arch. Jana Melišová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23. November 2020
Dohoda č.20/25/54E/6137 v rámci NP „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/25/54E/6137
Doplnená
0,00 € Ing.arch. Miroslav Marendiak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
20. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
20/41/54E/4070
Doplnená
0,00 € Ingrid Cuníková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23. Apríl 2020
Dohoda č. 20/46/54E/110 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1
20/46/54E/110
Doplnená
0,00 € Ingrid Rothová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok