Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6972
Doplnená
0,00 € Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
28.
December
2020
Dohoda č. 20/10/54E/2431 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
Dohoda č. 20/10/54E/2431 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
Doplnená
0,00 € INJECTA, a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
9.
December
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
20/33/54E/2909
Doplnená
0,00 € Interierdvere, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
9.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6880
Doplnená
0,00 € INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
13.
Marec
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
22/2018-2060-2200-K969
Doplnená
150 819,15 € IO Tech s. r. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Október
2020
D O H O D A číslo: 20/35/54E/2377 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/35/54E/2377
Doplnená
0,00 € Irena Popovičová - POVIX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
25.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.1
20/41/54E/5189
Doplnená
0,00 € IRON COMPLEX, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19.
Máj
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/2032
Doplnená
0,00 € Ivan Bodinger Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
29.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc - Opatrenie č. 2
21/21/54E/418
Doplnená
0,00 € Ivan Buckulčík Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
18.
Máj
2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/1367 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
20/03/54E/1367
Doplnená
0,00 € Ivan Čaniga, MQEP Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
10.
November
2020
Dohoda číslo 20/25/54E/5930 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/25/54E/5930
Doplnená
0,00 € Ivan Lacúch Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
24.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5731
Doplnená
0,00 € Ivan Mercek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
28.
Apríl
2021
"Dohodač. 21/21/54E/2801 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21/21/54E/2801
Doplnená
0,00 € Ivan Taraba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
1.
Júl
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/4644
Doplnená
0,00 € Ivan Zvozil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/459
Doplnená
0,00 € Ivana Klemová - DIAMANT Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4A
Dohoda č. 20/28/54E/779
Doplnená
0,00 € Iveta Lacková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
14.
December
2020
D O H O D A číslo: 20/11/54E/597
Dohoda_1060
Doplnená
0,00 € Iveta Lukačková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
28.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/394
Doplnená
0,00 € Iveta Macáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26.
Január
2021
Dohoda číslo: 21/36/54E/119 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (A)
21/36/54E/119
Doplnená
0,00 € Iveta Turlíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
28.
Apríl
2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
14/50/PS/2014
Doplnená
3 908,28 € Ivett Csóka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda