Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2020
Dohoda č.20/25/54E/6047 v rámci NP „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/25/54E/6047
Doplnená
0,00 € Ing. Iveta Šimúnová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
19. Október 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/38/54E/2429
Doplnená
0,00 € Ing. Jakub Senko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
12. Október 2012
Zmluva o výkone funkcie
5
Doplnená
0,00 € Ing. Ján Király Recyklačný fond
29. Október 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6925
Doplnená
0,00 € Ing. Ján Konečný - ESAK - ekonomické služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
28. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/1356
Doplnená
0,00 € Ing. Ján Lačný - ARMATUS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15. Jún 2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/21/54E/3187
Doplnená
0,00 € Ing. Ján Pallo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
2. Marec 2021
D O H O D A číslo: 21/31/54E/216 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda č. 21/31/54E/216
Doplnená
0,00 € Ing. Ján Sekeráš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/38/54E/1533
Doplnená
0,00 € Ing. Ján Šoltys - Varycha Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
19. November 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7192
Doplnená
0,00 € Ing. Jana Gabajová - SUEL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
31. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP pre absolventa školy
10/§ 51/2012 - NO
Doplnená
0,00 € Ing. Jozef Medvecký Firma MEDVECKÝ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove
4. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/31/54E/1250
Doplnená
0,00 € Ing. Jozef Szabó - FINITI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
29. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda č. 20/28/54E/1046
Doplnená
0,00 € Ing. Jozef Šuchaň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
23. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/658
Doplnená
0,00 € Ing. Jozef Tomčo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 042NR510007
042NR510007
Doplnená
172 125,75 € Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Pôdohospodárska platobná agentúra
20. September 2013
Zmluva o výkone funkcie
10
Doplnená
0,00 € Ing. Juraj Dlhopolček Recyklačný fond
5. Apríl 2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-133-01275
17-133-01275
Doplnená
10 000,00 € Ing. Juraj Kalász Fond na podporu umenia
30. Jún 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/4950
Doplnená
0,00 € Ing. Juraj Kürth - V.D.S. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
18. November 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7140
Doplnená
0,00 € Ing. Juraj Rosa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Máj 2020
"D O H O D A číslo: 20/35/54E/1051 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
20/35/54E/1051
Doplnená
0,00 € Ing. Ladislav Orlej Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
D O H O D A číslo: 20/41/54E/1377
Doplnená
0,00 € Ing. Ladislav Saučin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice