Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
September
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TN00957
TN00957
Doplnená
87 493,43 € Ľudmila Šuranská Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
September
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TN00958
TN00958
Doplnená
99 295,32 € Mgr. Martin Labaš Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
September
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TT01807
TT01807
Doplnená
80 562,83 € Pavol Soják Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
September
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 061KE090111
061KE090111
Doplnená
50 000,00 € Alexandra Pavlíková Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku - Opatrenie č. 1
20/28/54E/161
Doplnená
0,00 € (PO) BARBOT, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
21.
Máj
2015
klinické skúšanie
POZ 126/2015
Doplnená
309,60 € Hospira, Inc. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
2.
Jún
2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KaHR-31SP-1201/0187/36
Doplnená
55 014,18 € Ing. Michal Borsík – Penzión u Michala Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
Apríl
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
7/ § 56/ 2013 / ŠR
Doplnená
10 149,50 € Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
26.
November
2018
Dohoda o o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci uzatvorená podľa § 52 ods. 10 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách za
18/ 43/ 052 /320
Doplnená
4 338,00 € Obec Pašková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
5.
Jún
2013
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP 394/OKMPESF/2012/NP VAOTP SR/VT
D_1_Z_394/OKMPESF/2012/NP VAOTP SR/VT
Doplnená
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
23.
September
2020
Zmluva o dielo
Zmluva_MS_17_2020
Doplnená
4 000,00 € „Ensemble spectrum“ Hudobný fond
30.
November
2017
Dohoda o spôsobe realizácie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o partnerstve
UPJŠ - 1312/2017
Doplnená
0,00 € 1. Technická univerzita v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28.
September
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6542
Doplnená
0,00 € A-Z REAL BRATISLAVA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
21.
Máj
2020
"DOHODA číslo: 20/35/54E/1251 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/54E/1251
Doplnená
0,00 € ABK REAL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
14.
December
2020
D O H O D A číslo: 20/15/54E/2939 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/15/54E/2939
Doplnená
0,00 € Adam Tóth Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
11.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/1863
Doplnená
0,00 € Adriana Gregorová - MAZTECH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041BB060128
041BB060128
Doplnená
120 000,00 € AGRO SAP, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
September
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01379
KE01379
Doplnená
94 910,75 € AgroBio-Wood, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP pre absolventa školy
54/§ 51/2012 NO
Doplnená
0,00 € AIRMOS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove
28.
Marec
2018
D o h o d a č.18/24/060/117 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a
24/18/24/060/117
Doplnená
2 344,80 € AKONT RK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok