Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
003/2010/1.1/OPV
Doplnená
296 722,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
12. Marec 2012
Kolektívna zmluva pre štátnu službu
Kolektívna zmluva pre štátnu službu
Doplnená
0,00 € Krajský stavebný úrad Nitra
6. August 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZA01258
ZA01258
Doplnená
100 000,00 € Ľubomír Teplan – Investment & Development Pôdohospodárska platobná agentúra
4. September 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TN00957
TN00957
Doplnená
87 493,43 € Ľudmila Šuranská Pôdohospodárska platobná agentúra
12. September 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TN00958
TN00958
Doplnená
99 295,32 € Mgr. Martin Labaš Pôdohospodárska platobná agentúra
4. September 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TT01807
TT01807
Doplnená
80 562,83 € Pavol Soják Pôdohospodárska platobná agentúra
18. September 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.043BB240024
043BB240024
Doplnená
328 200,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
18. September 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043ZA240014
043ZA240014
Doplnená
286 800,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
18. September 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043NR240021
043NR240021
Doplnená
350 880,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
6. September 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 061KE090111
061KE090111
Doplnená
50 000,00 € Alexandra Pavlíková Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Jún 2023
Rekonštrukcia budovy zimnej údržby na cestmajsterstve Stará Ľubovňa, II.etapa
20-4500/014ZNH/2023
Doplnená
166 151,58 € ATEX-OK, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
21. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku - Opatrenie č. 1
20/28/54E/161
Doplnená
0,00 € (PO) BARBOT, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
2. August 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
146/2021-2060-4233-ASM1
Doplnená
200 000,00 € AKTUÁL, s. r. o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. August 2022
Stabilizácia zosuvu na ceste II/559 za obcou Čabiny
11/4200/06PZ/2022
Doplnená
710 257,75 € Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
21. Máj 2015
klinické skúšanie
POZ 126/2015
Doplnená
309,60 € Hospira, Inc. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
22. Marec 2021
Membership Agreement no. 3007
ZLC-03-2020
Doplnená
0,00 € HubHub Slovakia s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
2. Jún 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KaHR-31SP-1201/0187/36
Doplnená
55 014,18 € Ing. Michal Borsík – Penzión u Michala Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29. Apríl 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
7/ § 56/ 2013 / ŠR
Doplnená
10 149,50 € Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
19. Január 2021
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní APS pre pevný bod Bratislava pre deti a dorast
13/2021
Doplnená
0,00 € MEDAEV s.r.o. Národný ústav detských chorôb
26. November 2018
Dohoda o o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci uzatvorená podľa § 52 ods. 10 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách za
18/ 43/ 052 /320
Doplnená
4 338,00 € Obec Pašková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava