Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2014
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva pre ŽU = OVO
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/021/2014
Doplnená
749 000,00 € AutoCont SK a.s., ARNET s.r.o., DATALAN a.s., Gratex International, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
22. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č.: IOASS/UAV-20-0858/2022
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č.: IOASS/UAV-20-0858/2022
Doplnená
44 810,00 € AUTOCONT s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22. November 2013
Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 00397563/1/06
Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 00397563/1/06
Doplnená
1 146 799,68 € Stredoslovenská energetika, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
23. Máj 2019
Kúpna zmluva
Z201915632_Z
Doplnená
1 920,00 € PC SEMA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22. September 2020
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-003/2020, č. zmluvy zhotoviteľa: 2020/02/006 = Zníženie energetickej náročnosti budovy BI-objekt SO 03
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-003/2020, č. zmluvy zhotoviteľa: 2020/02/006
Doplnená
1 353 533,58 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
13. Október 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Číslo zmluvy KŽP-PO4-SC431-2015-6/079
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Číslo zmluvy KŽP-PO4-SC431-2015-6/079
Doplnená
746 806,90 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
14. Február 2013
Zmluva o nájme nebytováých priestorov č.4-1/2013
4-1/2013
Doplnená
325,64 € Agentúra PLUS spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
25. Október 2019
Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 25 - 2019
Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 25 - 2019
Doplnená
16,00 € Mestská krytá plaváreň, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
12. Júl 2022
Kúpna zmluva
Z20227333_Z
Doplnená
3 504,00 € VWR International s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
26. Január 2021
Skupinová poistná zmluva č. 080001466 = VO
Skupinová poistná zmluva č. 080001466
Doplnená
2 818,76 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
19. September 2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2013/FRI/N/210
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2013/FRI/N/210
Doplnená
1 451,18 € Súkromná základná umelecká škola, Nová 525/2, Koš Žilinská univerzita v Žiline
18. December 2017
KÚPNA ZMLUVA
KÚPNA ZMLUVA = R-PO/2
Doplnená
68 531,80 € Ing. Fedor Poradovský Žilinská univerzita v Žiline
27. Január 2014
Zmluva o dodávke elektrickej energie = Hliny V., "polyfunkčný dom"
Zmluva o dodávke elektrickej energie č.: R/1/2013
Doplnená
2 500,00 € MTK Slovakia, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
19. Apríl 2022
Rámcová dohoda
Z20222783_Z
Doplnená
149 880,00 € Lamitec, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
10. Júl 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo: IROP-Z-302041N223-431-16
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo: IROP-Z-302041N223-431-16
Doplnená
570 398,11 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Žilinská univerzita v Žiline
16. Júl 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERAZMUS+, č. zmluvy -2020-1-SK01-KA107-077885
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERAZMUS+, č. zmluvy -2020-1-SK01-KA107-077885
Doplnená
61 210,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Žilinská univerzita v Žiline
23. Február 2012
Poistná zmluva č. 511 044 355 - dodatok č. 1 = SvF
Poistná zmluva č. 511 044 355 - dodatok č. 1
Doplnená
500,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
7. November 2019
Čiastkova zmluva, č. zmluvy objednávateľa: RD 7-1078/2018 až 2022, č. zmluvy zhotoviteľa: 62/01/2019
Čiastkova zmluva, č. zmluvy objednávateľa: RD 7-1078/2018 až 2022, č. zmluvy zhotoviteľa: 62/01/2019
Doplnená
2 036 483,64 € ERPOS, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
14. Júl 2015
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva č. 2276/2015
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva č. 2276/2015
Doplnená
0,00 € viacerí autori Žilinská univerzita v Žiline
16. Apríl 2015
DODATOK č. 5 k poistnej zmluve č. 19 4 1569
DODATOK č. 5 k poistnej zmluve č. 19 4 1569
Doplnená
10 074,88 € Union poisťovňa, a.s. Žilinská univerzita v Žiline