Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Február
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2012/FRI/N/210
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2012/FRI/N/210
Doplnená
1 836,67 € EMPIRE INVESTMENTS GROUP, LTD - organizačná zložka Slovenská republika Žilinská univerzita v Žiline
14.
Január
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/12/2015_44219342
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/12/2015_44219342
Doplnená
236,32 € SIT consulting a.s. Žilinská univerzita v Žiline
8.
Október
2018
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy objednávateľa: 7-535/2018 = VO / Stavebné úpravy telocvične v budove FBI
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy objednávateľa: 7-535/2018
Doplnená
424 479,89 € LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15.
Máj
2015
ZMLUVA o nájme časti spoločných priestorov č. 4 - 6/2015
ZMLUVA o nájme časti spoločných priestorov č. 4 - 6/2015
Doplnená
260,00 € SPECTOPRINT, s.r.o., Bratislava Žilinská univerzita v Žiline
22.
Január
2015
KÚPNA ZMLUVA
KÚPNA ZMLUVA = SjF / č.zázn. 6745/2014
Doplnená
214 700,00 € HD elektronika SK, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
24.
Marec
2015
ZMLUVA č. objednávateľa 090/2015 o poskytovaní služieb v rámci projektu = R - odd.vzdelávania
ZMLUVA č. objednávateľa 090/2015 o poskytovaní služieb v rámci projektu
Doplnená
9 120,00 € Múdry preklad s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
12.
Máj
2021
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVVaÚVTOS-34/34-2021
Doplnená
2,70 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Žilinská univerzita v Žiline
7.
December
2018
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-006/2018, č. zmluvy zhotoviteľa: 2018/10/038 = OPaRP
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-006/2018, č. zmluvy zhotoviteľa: 2018/10/038
Doplnená
2 122 951,88 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
26.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. PR03-6/2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. PR03-6/2019
Doplnená
4 800,00 € Euro Dotácie, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
27.
September
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2017-19/N500 = OPaRP
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2017-19/N500
Doplnená
777 006,07 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
24.
Máj
2017
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB = OPaRP
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB, č. PR 05-5/2017
Doplnená
12 500,00 € Euro Dotácie, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
3.
December
2013
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-0025-12
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-0025-12
Doplnená
48 409,00 € Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach Žilinská univerzita v Žiline
7.
Január
2019
ZMLUVA O DIELO č. zmluvy objednávateľa: 7-638/2018, č. zmluvy zhotoviteľa: 2018/11/041 = OI
ZMLUVA O DIELO č. zmluvy objednávateľa: 7-638/2018, č. zmluvy zhotoviteľa: 2018/11/041
Doplnená
342 299,11 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20.
Júl
2012
poskytovanie služby Zberná jazda = OPaE
ZMLUVA o poskytnutí služby ZBERNÁ JAZDA
Doplnená
9,64 € Slovenská pošta, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
3.
Júl
2013
Vykonávanie opráv a rekonštrukcií na objektoch ŽU - oprava Internátov Hliny V. Žilina
Čiastková zmluva o dielo, číslo objednávateľa: 7-040/2013, číslo zhotoviteľa: 111W817C/00397563/00
Doplnená
198 553,81 € OHL Pozemné stavby a.s. Žilinská univerzita v Žiline
4.
September
2017
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy objednávateľa: 648/2017/Zuberec - Lesná cesta na pozemkoch Zuberec a zemné prípravné práce = OVO
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy objednávateľa: 648/2017/Zuberec
Doplnená
161 053,62 € B&B spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
13.
Jún
2017
Zmluva o poskytovaní technických služieb ohľadom služby VIAMO č. 03 / 2017 / OPS
Zmluva o poskytovaní technických služieb ohľadom služby VIAMO č. 03 / 2017 / OPS
Doplnená
0,00 € VIAMO, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
5.
December
2018
ZMLUVA O DIELO
ZMLUVA O DIELO = IO-2
Doplnená
190 722,49 € STAVTYP, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
16.
August
2012
zabezpečenie dodávky spracovania a vydania sprievodných publikácií = FPEDaS
Zmluva o zabezpečení dodávky spracovania a vydania sprievodných publikácií projektu, č. objednávateľ: 7-031/2011
Doplnená
18 862,80 € Bohuš Gaňa AB - Tlač Žilinská univerzita v Žiline
13.
Február
2014
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 12/2013/FRI/N/210
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 12/2013/FRI/N/210
Doplnená
1 671,60 € JIMBO, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline