Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2022
Rámcová dohoda
Z20222783_Z
Doplnená
149 880,00 € Lamitec, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
10. Júl 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo: IROP-Z-302041N223-431-16
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo: IROP-Z-302041N223-431-16
Doplnená
570 398,11 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Žilinská univerzita v Žiline
16. Júl 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERAZMUS+, č. zmluvy -2020-1-SK01-KA107-077885
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERAZMUS+, č. zmluvy -2020-1-SK01-KA107-077885
Doplnená
61 210,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Žilinská univerzita v Žiline
23. Február 2012
Poistná zmluva č. 511 044 355 - dodatok č. 1 = SvF
Poistná zmluva č. 511 044 355 - dodatok č. 1
Doplnená
500,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
7. November 2019
Čiastkova zmluva, č. zmluvy objednávateľa: RD 7-1078/2018 až 2022, č. zmluvy zhotoviteľa: 62/01/2019
Čiastkova zmluva, č. zmluvy objednávateľa: RD 7-1078/2018 až 2022, č. zmluvy zhotoviteľa: 62/01/2019
Doplnená
2 036 483,64 € ERPOS, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
14. Júl 2015
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva č. 2276/2015
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva č. 2276/2015
Doplnená
0,00 € viacerí autori Žilinská univerzita v Žiline
16. Apríl 2015
DODATOK č. 5 k poistnej zmluve č. 19 4 1569
DODATOK č. 5 k poistnej zmluve č. 19 4 1569
Doplnená
10 074,88 € Union poisťovňa, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
26. Október 2016
Kúpna zmluva
Z201633844_Z
Doplnená
996,45 € ideo s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21. Október 2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C12
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C12
Doplnená
16 402,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. + Bidfood Slovakia, s.r.o. + CHRIEN, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
3. Apríl 2019
Zmluva o spolupráci pri príprave a prevádzkovaní centra vedy = R-odd.MVaM
Zmluva o spolupráci pri príprave a prevádzkovaní centra vedy
Doplnená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Žilinská univerzita v Žiline
29. Február 2012
Rámcová dohoda č. predávajúceho 02/2012/303 097, č.kupujúceho 7-107/2010 = SZ
Rámcová dohoda č. predávajúceho 02/2012/303 097, č.kupujúceho 7-107/2010
Doplnená
225 774,00 € NOWACO Slovakia s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29. December 2022
Nájomná zmluva č. 1419/2022/KAVS
Nájomná zmluva č. 1419/2022/KAVS
Doplnená
74 044,80 € WOLFOX s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
14. Február 2012
KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2012
KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2012
Doplnená
0,00 € Rada Základných organizácií Odborového združenia pracovníkov školstva a vedy Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline
1. Február 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2011/FRI/N/210
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2011/FRI/N/210
Doplnená
9 366,22 € Piaristická škola Františka Hanáka Žilinská univerzita v Žiline
15. Január 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, č. zmluvy: KZP-PO4-SC431-2018-48/W221
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, č. zmluvy: KZP-PO4-SC431-2018-48/W221
Doplnená
1 879 507,61 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
24. Október 2019
Kúpna zmluva
Z201932186_Z
Doplnená
1 556,40 € MICRONIX spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20. Júl 2015
Zmluva o dielo č. 2015/03/UVP
Zmluva o dielo č. 2015/03/UVP
Doplnená
11 170 000,00 € ims, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
15. Marec 2012
Zmluva o nájme spoločných priestorov č. 4-2/2012
Zmluva o nájme spoločných priestorov č. 4-2/2012
Doplnená
300,00 € Viliam Vadovič- EMT Žilinská univerzita v Žiline
7. December 2012
kúpa tovaru: Luxmeter, Digitálny stereomikroskop, Kolorimeter, XRF analyzátor, SurveNir = FHV
KÚPNA ZMLUVA č. kupujúceho 7-018-2012
Doplnená
213 852,00 € KVANT spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20. September 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2012/FRI/N/210
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2012/FRI/N/210
Doplnená
577,36 € Andrej Pusztai Žilinská univerzita v Žiline