Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C13
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C13
Doplnená
55 338,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. + Bidfood Slovakia, s.r.o. + INMEDIA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
30.
Jún
2014
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 800300 56 26 = SjF
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 800300 56 26
Doplnená
3 149,57 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
1.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení umeleckého diela
Zmluva o vytvorení umeleckého diela
Doplnená
49 460,00 € Bohuš Kubinský Žilinská univerzita v Žiline
30.
November
2011
Zmluva o dielo č. 5485/2011/OP, Zabezpečenie dodávok tovarov, prác a služieb
Zmluva o dielo č. 5485/2011/OP, Zabezpečenie dodávok tovarov, prác a služieb
Doplnená
9 583 343,83 € DATALAN a.s. Žilinská univerzita v Žiline
11.
Január
2013
Nákup tovaru = SjF
KÚPNA ZMLUVA č. kupujúceho 7-039-2012 = OVO
Doplnená
76 393,20 € MECASYS s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
5.
December
2018
ZMLUVA O DIELO
ZMLUVA O DIELO = IO-1
Doplnená
33 408,82 € STAVTYP, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
24.
Júl
2019
Čiastková zmluva RD 7-1078/2018 až 2022 / č.zmluvy zhotoviteľa: 2019/07/030 - Stúpačky, obklady, dlažby, požiarne vetranie, slaboprúdy ABCD, stavebné úpravy - internáty DC-DD
Čiastková zmluva RD 7-1078/2018 až 2022 / č.zmluvy zhotoviteľa: 2019/07/030 - Stúpačky, obklady, dlažby, požiarne vetranie, slaboprúdy ABCD, stavebné úpravy - internáty DC-DD
Doplnená
2 290 417,31 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
5.
August
2014
Kúpna zmluva č. 30072014
Kúpna zmluva č. 30072014
Doplnená
8 904,56 € C-Consulting LabTechnologies, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
December
2017
Zmluva o spolupráci pri výskumnej činnosti č. 4/2017 = FPEDaS
Zmluva o spolupráci pri výskumnej činnosti č. 4/2017
Doplnená
4 680,00 € Ing. Marek Fraštia Žilinská univerzita v Žiline
22.
Január
2015
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva o poskytnutí služby = ORĽZ / FPEDaS
Doplnená
42 768,00 € Skrivanek Slovensko, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15.
Február
2013
Zmluva o dodavke a odbere tepla č.2013330
2013330
Doplnená
57 580,00 € CZT Ružomberok s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27.
Júl
2011
KÚPNA ZMLUVA č. 2011/001/KZ
KÚPNA ZMLUVA č. 2011/001/KZ = SjF
Doplnená
39 200,00 € TRANSMISIE, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27.
Marec
2014
DODATOK č.4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.4-5/2011
DODATOK č.4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.4-5/2011
Doplnená
397,18 € CEIT Technical Innovation, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27.
November
2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny = OHS
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Doplnená
6 400 000,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
18.
December
2019
KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2020
KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2020
Doplnená
0,00 € Univerzitná odborová organizácia OZPŠaV pri Žilinskej univerzite v Žiline Žilinská univerzita v Žiline
16.
September
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č. 580/2020 = OHS
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č. 580/2020
Doplnená
35 398,80 € VALIN s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20.
Jún
2011
Poistná zmluva č. 800303 84 26
Poistná zmluva č. 800303 84 26
Doplnená
1 501 401,63 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
26.
Apríl
2018
Rámcová dohoda, č. kupujúceho: 7/002/2018 = OVO
Rámcová dohoda, č. kupujúceho: 7/002/2018
Doplnená
740 000,00 € Lamitec, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
30.
Marec
2021
Poistná zmluva č. 8-863-013507
Poistná zmluva č. 8-863-013507
Doplnená
69 559,39 € Colonnade Insurance S.A., Košice + Groupama poisťovňa a.s., Bratislava - pobočky poisťovní z iných členských štátov Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C14
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C14
Doplnená
17 695,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. + INMEDIA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline