Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
August
2014
Kúpna zmluva č. 30072014
Kúpna zmluva č. 30072014
Doplnená
8 904,56 € C-Consulting LabTechnologies, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
December
2017
Zmluva o spolupráci pri výskumnej činnosti č. 4/2017 = FPEDaS
Zmluva o spolupráci pri výskumnej činnosti č. 4/2017
Doplnená
4 680,00 € Ing. Marek Fraštia Žilinská univerzita v Žiline
22.
Január
2015
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva o poskytnutí služby = ORĽZ / FPEDaS
Doplnená
42 768,00 € Skrivanek Slovensko, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15.
Február
2013
Zmluva o dodavke a odbere tepla č.2013330
2013330
Doplnená
57 580,00 € CZT Ružomberok s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27.
Júl
2011
KÚPNA ZMLUVA č. 2011/001/KZ
KÚPNA ZMLUVA č. 2011/001/KZ = SjF
Doplnená
39 200,00 € TRANSMISIE, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27.
Marec
2014
DODATOK č.4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.4-5/2011
DODATOK č.4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.4-5/2011
Doplnená
397,18 € CEIT Technical Innovation, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27.
November
2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny = OHS
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Doplnená
6 400 000,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
18.
December
2019
KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2020
KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2020
Doplnená
0,00 € Univerzitná odborová organizácia OZPŠaV pri Žilinskej univerzite v Žiline Žilinská univerzita v Žiline
16.
September
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č. 580/2020 = OHS
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č. 580/2020
Doplnená
35 398,80 € VALIN s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20.
Jún
2011
Poistná zmluva č. 800303 84 26
Poistná zmluva č. 800303 84 26
Doplnená
1 501 401,63 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
26.
Apríl
2018
Rámcová dohoda, č. kupujúceho: 7/002/2018 = OVO
Rámcová dohoda, č. kupujúceho: 7/002/2018
Doplnená
740 000,00 € Lamitec, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C14
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C14
Doplnená
17 695,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. + INMEDIA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
17.
Február
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2012/FRI/N/210
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2012/FRI/N/210
Doplnená
1 836,67 € EMPIRE INVESTMENTS GROUP, LTD - organizačná zložka Slovenská republika Žilinská univerzita v Žiline
14.
Január
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/12/2015_44219342
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/12/2015_44219342
Doplnená
236,32 € SIT consulting a.s. Žilinská univerzita v Žiline
8.
Október
2018
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy objednávateľa: 7-535/2018 = VO / Stavebné úpravy telocvične v budove FBI
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy objednávateľa: 7-535/2018
Doplnená
424 479,89 € LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15.
Máj
2015
ZMLUVA o nájme časti spoločných priestorov č. 4 - 6/2015
ZMLUVA o nájme časti spoločných priestorov č. 4 - 6/2015
Doplnená
260,00 € SPECTOPRINT, s.r.o., Bratislava Žilinská univerzita v Žiline
22.
Január
2015
KÚPNA ZMLUVA
KÚPNA ZMLUVA = SjF / č.zázn. 6745/2014
Doplnená
214 700,00 € HD elektronika SK, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
24.
Marec
2015
ZMLUVA č. objednávateľa 090/2015 o poskytovaní služieb v rámci projektu = R - odd.vzdelávania
ZMLUVA č. objednávateľa 090/2015 o poskytovaní služieb v rámci projektu
Doplnená
9 120,00 € Múdry preklad s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
7.
December
2018
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-006/2018, č. zmluvy zhotoviteľa: 2018/10/038 = OPaRP
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-006/2018, č. zmluvy zhotoviteľa: 2018/10/038
Doplnená
2 122 951,88 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
26.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. PR03-6/2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. PR03-6/2019
Doplnená
4 800,00 € Euro Dotácie, a.s. Žilinská univerzita v Žiline