Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. September 2015
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na štúdium - ak.rok 2015/2016, ZMLUVA ČÍSLO: 2015-1-SK01-KA103-008597-štúdium /-104
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na štúdium - ak.rok 2015/2016, ZMLUVA ČÍSLO: 2015-1-SK01-KA103-008597-štúdium /-104
Doplnená
1 860,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
3. Február 2012
Dodatok č. 4 Nájomnej zmluvy KCE: 070/04 = R-vzdeláv.
Dodatok č. 4 Nájomnej zmluvy KCE: 070/04
Doplnená
1 476,00 € JEDNOTNÝ MAJETKOVÝ FOND zväzov odborových organizácií v SR Žilinská univerzita v Žiline
25. Máj 2021
Rámcová dohoda č. 17/12/2020 Kontroly akcieschopnosti elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiarov
Rámcová dohoda č. 17/12/2020 Kontroly akcieschopnosti elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiarov
Doplnená
34 833,40 € ELKO SERVI s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
23. Máj 2014
Nákup tovaru pre projekt č.: 2621012006 = VÚVB
KÚPNA ZMLUVA č, kupujúceho 7-036-2013, č. predávajúceho 1-02-2014
Doplnená
4 247 706,62 € AutoCont SK a.s. Žilinská univerzita v Žiline
4. Október 2016
Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 11-2016 = ÚTV
Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 11-2016
Doplnená
23,94 € Mestská krytá plaváreň, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21. Október 2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C11
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C11
Doplnená
196 646,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. + Bidfood Slovakia, s.r.o. + INMEDIA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
10. Apríl 2014
DODATOK č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-12/2011
DODATOK č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-12/2011
Doplnená
740,00 € TigerPrint, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
13. Október 2014
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva pre ŽU = OVO
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/021/2014
Doplnená
749 000,00 € AutoCont SK a.s., ARNET s.r.o., DATALAN a.s., Gratex International, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
22. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č.: IOASS/UAV-20-0858/2022
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č.: IOASS/UAV-20-0858/2022
Doplnená
44 810,00 € AUTOCONT s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22. November 2013
Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 00397563/1/06
Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 00397563/1/06
Doplnená
1 146 799,68 € Stredoslovenská energetika, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
23. Máj 2019
Kúpna zmluva
Z201915632_Z
Doplnená
1 920,00 € PC SEMA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22. September 2020
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-003/2020, č. zmluvy zhotoviteľa: 2020/02/006 = Zníženie energetickej náročnosti budovy BI-objekt SO 03
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-003/2020, č. zmluvy zhotoviteľa: 2020/02/006
Doplnená
1 353 533,58 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
13. Október 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Číslo zmluvy KŽP-PO4-SC431-2015-6/079
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Číslo zmluvy KŽP-PO4-SC431-2015-6/079
Doplnená
746 806,90 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
14. Február 2013
Zmluva o nájme nebytováých priestorov č.4-1/2013
4-1/2013
Doplnená
325,64 € Agentúra PLUS spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
25. Október 2019
Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 25 - 2019
Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 25 - 2019
Doplnená
16,00 € Mestská krytá plaváreň, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
12. Júl 2022
Kúpna zmluva
Z20227333_Z
Doplnená
3 504,00 € VWR International s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
26. Január 2021
Skupinová poistná zmluva č. 080001466 = VO
Skupinová poistná zmluva č. 080001466
Doplnená
2 818,76 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
19. September 2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2013/FRI/N/210
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2013/FRI/N/210
Doplnená
1 451,18 € Súkromná základná umelecká škola, Nová 525/2, Koš Žilinská univerzita v Žiline
18. December 2017
KÚPNA ZMLUVA
KÚPNA ZMLUVA = R-PO/2
Doplnená
68 531,80 € Ing. Fedor Poradovský Žilinská univerzita v Žiline
27. Január 2014
Zmluva o dodávke elektrickej energie = Hliny V., "polyfunkčný dom"
Zmluva o dodávke elektrickej energie č.: R/1/2013
Doplnená
2 500,00 € MTK Slovakia, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline