Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2017
Kúpna zmluva
Z201729082_Z
Doplnená
1 168,29 € PC SEMA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
18. Marec 2020
RÁMCOVÁ DOHODA č. 37/2020/B, časť B - Papier digitálny, papier kreatívny a obálky = EDIS
RÁMCOVÁ DOHODA č. 37/2020/B, časť B - Papier digitálny, papier kreatívny a obálky
Doplnená
29 639,94 € ANTALIS, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
13. Január 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových preistorov č. 1/2014 = EF- DP Lipt.Mikuláš
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových preistorov č. 1/2014
Doplnená
0,00 € Arcadia - Gastro, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
23. Október 2019
Kúpna zmluva
Z201931631_Z
Doplnená
340,80 € MICRONIX spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
1. Február 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2011/FRI/N/210
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2011/FRI/N/210
Doplnená
6 439,52 € VISION Tech, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15. Júl 2022
Kúpna zmluva
Z20227071_Z
Doplnená
480,00 € ITSK, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
31. Máj 2017
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy objednávateľa: OR-001/2017 "Zníženie energetickej náročnosti budovy NG Žilinskej univerzity v Žiline
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy objednávateľa: OR-001/2017
Doplnená
625 068,60 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
6. Jún 2017
Kúpna zmluva
Z201724567_Z
Doplnená
864,00 € MICRONIX spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
10. Marec 2020
PARTNERSHIP AGREEMENT P11
PARTNERSHIP AGREEMENT P11
Doplnená
62 756,00 € Suleyman Demirel Univesity Žilinská univerzita v Žiline
12. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202024330_Z
Doplnená
6 634,80 € HENRYSO, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20. September 2018
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy objednávateľa, zhotoviteľa: 7-298/2018 = VO / Výstavba budovy archívu a skladovej haly UNIZA
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy objednávateľa, zhotoviteľa: 7-298/2018
Doplnená
1 786 761,59 € P.S. in, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
20. Marec 2014
STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE (rámcová poistná zmluva)
POISTNÁ ZMLUVA č. 19-4-1613
Doplnená
40 000,00 € Union poisťovňa, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
17. Júl 2020
Rámcová zmluva o nákupe letných a zimných pneumatík a poskytovaní služieb pneuservisu = OHS/odd. autodopr.
Rámcová zmluva o nákupe letných a zimných pneumatík a poskytovaní služieb pneuservisu
Doplnená
26 000,00 € Ing. Ján Mrázik Pneucentrum Žilinská univerzita v Žiline
28. Júl 2022
Kúpna zmluva
Z20227760_Z
Doplnená
381,60 € AREKO, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15. Júl 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.4/2014/FRI/N/210
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.4/2014/FRI/N/210
Doplnená
1 773,41 € SPDDD-ÚaD Žilinská univerzita v Žiline
30. Jún 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-9/2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-9/2015
Doplnená
2 252,00 € ROGI TRADE, s,r,o, Žilinská univerzita v Žiline
14. Jún 2018
Kúpna zmluva
Z201824869_Z
Doplnená
3 230,40 € Aloquence, s. r. o. Žilinská univerzita v Žiline
16. September 2014
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2014363
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2014363
Doplnená
3 000,00 € CZT Ružomberok, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
2. Jún 2015
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4 - 9/2015
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4 - 9/2015
Doplnená
1 508,00 € Filter Technik Slovakia, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20. Júl 2016
ZMLUVA o zabezpečení špecializovanej odbornej prípravy č. 9-2/01/2016-FPEDAS
ZMLUVA o zabezpečení špecializovanej odbornej prípravy č. 9-2/01/2016-FPEDAS
Doplnená
40 042,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline