Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Apríl
2015
DODATOK č. 5 k poistnej zmluve č. 19 4 1569
DODATOK č. 5 k poistnej zmluve č. 19 4 1569
Doplnená
10 074,88 € Union poisťovňa, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
26.
Október
2016
Kúpna zmluva
Z201633844_Z
Doplnená
996,45 € ideo s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C12
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C12
Doplnená
16 402,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. + Bidfood Slovakia, s.r.o. + CHRIEN, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29.
Február
2012
Rámcová dohoda č. predávajúceho 02/2012/303 097, č.kupujúceho 7-107/2010 = SZ
Rámcová dohoda č. predávajúceho 02/2012/303 097, č.kupujúceho 7-107/2010
Doplnená
225 774,00 € NOWACO Slovakia s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
14.
Február
2012
KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2012
KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2012
Doplnená
0,00 € Rada Základných organizácií Odborového združenia pracovníkov školstva a vedy Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline
1.
Február
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2011/FRI/N/210
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2011/FRI/N/210
Doplnená
9 366,22 € Piaristická škola Františka Hanáka Žilinská univerzita v Žiline
15.
Január
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, č. zmluvy: KZP-PO4-SC431-2018-48/W221
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, č. zmluvy: KZP-PO4-SC431-2018-48/W221
Doplnená
1 879 507,61 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
24.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201932186_Z
Doplnená
1 556,40 € MICRONIX spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20.
Júl
2015
Zmluva o dielo č. 2015/03/UVP
Zmluva o dielo č. 2015/03/UVP
Doplnená
11 170 000,00 € ims, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
15.
Marec
2012
Zmluva o nájme spoločných priestorov č. 4-2/2012
Zmluva o nájme spoločných priestorov č. 4-2/2012
Doplnená
300,00 € Viliam Vadovič- EMT Žilinská univerzita v Žiline
7.
December
2012
kúpa tovaru: Luxmeter, Digitálny stereomikroskop, Kolorimeter, XRF analyzátor, SurveNir = FHV
KÚPNA ZMLUVA č. kupujúceho 7-018-2012
Doplnená
213 852,00 € KVANT spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20.
September
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2012/FRI/N/210
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2012/FRI/N/210
Doplnená
577,36 € Andrej Pusztai Žilinská univerzita v Žiline
1.
Júl
2019
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
Doplnená
146 598,00 € Studio Kubinsky s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
16.
Január
2012
Zmluva o zabezpečení jazykových kurzov č. 01/2012-RZU
Zmluva o zabezpečení jazykových kurzov č. 01/2012-RZU = ORĽZ
Doplnená
16,60 € Martin Šafárik Žilinská univerzita v Žiline
27.
Marec
2014
DODATOK č.4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.4-4/2011
DODATOK č.4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.4-4/2011
Doplnená
1 540,00 € CEIT Technical Innovation, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
17.
Február
2015
Nájomná zmluva č.1/2015 = NSS č. 3/15
Nájomná zmluva č.1/2015
Doplnená
700,00 € ZÁKLADNÁ ŠKOLA P. KELLNERA HOSTINSKÉHO Žilinská univerzita v Žiline
13.
Február
2014
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 1/2014/FRI/N/210
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 1/2014/FRI/N/210
Doplnená
1 575,28 € Azelia - Vzdelávanie a osveta verejnosti pri využívaní technológií s otvoreným zdrojovým kódom v internet marketingu Žilinská univerzita v Žiline
29.
Február
2012
Rámcová dohoda 1/Cal/2011, č. predávajúceho 32243065, č.kupujúceho 7-1 07/201 = SZ
Rámcová dohoda 1/Cal/2011, č. predávajúceho 32243065, č.kupujúceho 7-1 07/201
Doplnená
467 894,40 € Igor Caletka Žilinská univerzita v Žiline
7.
December
2018
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-007/2018, č. zmluvy zhotoviteľa: 2018/10/039 = OPaRP
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-007/2018, č. zmluvy zhotoviteľa: 2018/10/039
Doplnená
2 038 160,90 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27.
December
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2012/FRI/N/210
13/2012/FRI/N/210
Doplnená
766,13 € BOZPO TEAM, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline