Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2015
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/288/2014 = OVO
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/288/2014
Doplnená
749 000,00 € Lamitec, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15. Október 2012
záväzok dodania tovaru podľa zmluvy = EF
KÚPNA ZMLUVA č. kupujúceho 7-084-2011 = OVO
Doplnená
53 332,80 € KVANT, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
10. August 2017
ZMLUVA O PARTNERSTVE, číslo zmluvy: 005/2017/1.2.1/OPVaI/DP/PZ = SjF
ZMLUVA O PARTNERSTVE, číslo zmluvy: 005/2017/1.2.1/OPVaI/DP/PZ
Doplnená
5 946 779,54 € KINEX BEARINGS, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
15. Január 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2014/FRI/N/210
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2014/FRI/N/210
Doplnená
0,00 € NoDebt Ltd. Žilinská univerzita v Žiline
21. Október 2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C10
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C10
Doplnená
44 242,00 € CHRIEN, s.r.o. + METRO Cash & Carry SR, s.r.o. + Bidfood Slovakia, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
7. Október 2015
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/001/2015 = OVO
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/001/2015
Doplnená
749 999,00 € Orbix s.r.o., Redi Tour s.r.o., GLOBAMERICA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
4. November 2013
Nákup tovaru: Kancelárske potreby pre ŽU = OVO
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7- 046/2013
Doplnená
190 000,00 € Lamitec, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29. November 2022
Kúpna zmluva č. DIGIBIOBANKA-09-1039/2022 _VC
Kúpna zmluva č. DIGIBIOBANKA-09-1039/2022
Doplnená
527 706,00 € Škola.sk. s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
1. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20211074_Z
Doplnená
119 988,00 € BOCK SR, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21. Jún 2017
Kúpna zmluva
Z201729082_Z
Doplnená
1 168,29 € PC SEMA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
18. Marec 2020
RÁMCOVÁ DOHODA č. 37/2020/B, časť B - Papier digitálny, papier kreatívny a obálky = EDIS
RÁMCOVÁ DOHODA č. 37/2020/B, časť B - Papier digitálny, papier kreatívny a obálky
Doplnená
29 639,94 € ANTALIS, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
13. Január 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových preistorov č. 1/2014 = EF- DP Lipt.Mikuláš
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových preistorov č. 1/2014
Doplnená
0,00 € Arcadia - Gastro, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
23. Október 2019
Kúpna zmluva
Z201931631_Z
Doplnená
340,80 € MICRONIX spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
3. Jún 2015
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 1/2015/ZU = ÚIaKT
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 1/2015/ZU
Doplnená
0,00 € CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, občianske združenie Žilinská univerzita v Žiline
1. Február 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2011/FRI/N/210
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2011/FRI/N/210
Doplnená
6 439,52 € VISION Tech, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15. Júl 2022
Kúpna zmluva
Z20227071_Z
Doplnená
480,00 € ITSK, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
31. Máj 2017
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy objednávateľa: OR-001/2017 "Zníženie energetickej náročnosti budovy NG Žilinskej univerzity v Žiline
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy objednávateľa: OR-001/2017
Doplnená
625 068,60 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
6. Jún 2017
Kúpna zmluva
Z201724567_Z
Doplnená
864,00 € MICRONIX spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
10. Marec 2020
PARTNERSHIP AGREEMENT P11
PARTNERSHIP AGREEMENT P11
Doplnená
62 756,00 € Suleyman Demirel Univesity Žilinská univerzita v Žiline
12. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202024330_Z
Doplnená
6 634,80 € HENRYSO, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline