Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201932186_Z
Doplnená
1 556,40 € MICRONIX spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20.
Júl
2015
Zmluva o dielo č. 2015/03/UVP
Zmluva o dielo č. 2015/03/UVP
Doplnená
11 170 000,00 € ims, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
15.
Marec
2012
Zmluva o nájme spoločných priestorov č. 4-2/2012
Zmluva o nájme spoločných priestorov č. 4-2/2012
Doplnená
300,00 € Viliam Vadovič- EMT Žilinská univerzita v Žiline
7.
December
2012
kúpa tovaru: Luxmeter, Digitálny stereomikroskop, Kolorimeter, XRF analyzátor, SurveNir = FHV
KÚPNA ZMLUVA č. kupujúceho 7-018-2012
Doplnená
213 852,00 € KVANT spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20.
September
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2012/FRI/N/210
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2012/FRI/N/210
Doplnená
577,36 € Andrej Pusztai Žilinská univerzita v Žiline
1.
Júl
2019
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
Doplnená
146 598,00 € Studio Kubinsky s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
16.
Január
2012
Zmluva o zabezpečení jazykových kurzov č. 01/2012-RZU
Zmluva o zabezpečení jazykových kurzov č. 01/2012-RZU = ORĽZ
Doplnená
16,60 € Martin Šafárik Žilinská univerzita v Žiline
27.
Marec
2014
DODATOK č.4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.4-4/2011
DODATOK č.4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.4-4/2011
Doplnená
1 540,00 € CEIT Technical Innovation, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
17.
Február
2015
Nájomná zmluva č.1/2015 = NSS č. 3/15
Nájomná zmluva č.1/2015
Doplnená
700,00 € ZÁKLADNÁ ŠKOLA P. KELLNERA HOSTINSKÉHO Žilinská univerzita v Žiline
13.
Február
2014
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 1/2014/FRI/N/210
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 1/2014/FRI/N/210
Doplnená
1 575,28 € Azelia - Vzdelávanie a osveta verejnosti pri využívaní technológií s otvoreným zdrojovým kódom v internet marketingu Žilinská univerzita v Žiline
29.
Február
2012
Rámcová dohoda 1/Cal/2011, č. predávajúceho 32243065, č.kupujúceho 7-1 07/201 = SZ
Rámcová dohoda 1/Cal/2011, č. predávajúceho 32243065, č.kupujúceho 7-1 07/201
Doplnená
467 894,40 € Igor Caletka Žilinská univerzita v Žiline
7.
December
2018
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-007/2018, č. zmluvy zhotoviteľa: 2018/10/039 = OPaRP
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-007/2018, č. zmluvy zhotoviteľa: 2018/10/039
Doplnená
2 038 160,90 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27.
December
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2012/FRI/N/210
13/2012/FRI/N/210
Doplnená
766,13 € BOZPO TEAM, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C13
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C13
Doplnená
55 338,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. + Bidfood Slovakia, s.r.o. + INMEDIA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
30.
Jún
2014
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 800300 56 26 = SjF
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 800300 56 26
Doplnená
3 149,57 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
1.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení umeleckého diela
Zmluva o vytvorení umeleckého diela
Doplnená
49 460,00 € Bohuš Kubinský Žilinská univerzita v Žiline
30.
November
2011
Zmluva o dielo č. 5485/2011/OP, Zabezpečenie dodávok tovarov, prác a služieb
Zmluva o dielo č. 5485/2011/OP, Zabezpečenie dodávok tovarov, prác a služieb
Doplnená
9 583 343,83 € DATALAN a.s. Žilinská univerzita v Žiline
11.
Január
2013
Nákup tovaru = SjF
KÚPNA ZMLUVA č. kupujúceho 7-039-2012 = OVO
Doplnená
76 393,20 € MECASYS s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
5.
December
2018
ZMLUVA O DIELO
ZMLUVA O DIELO = IO-1
Doplnená
33 408,82 € STAVTYP, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
24.
Júl
2019
Čiastková zmluva RD 7-1078/2018 až 2022 / č.zmluvy zhotoviteľa: 2019/07/030 - Stúpačky, obklady, dlažby, požiarne vetranie, slaboprúdy ABCD, stavebné úpravy - internáty DC-DD
Čiastková zmluva RD 7-1078/2018 až 2022 / č.zmluvy zhotoviteľa: 2019/07/030 - Stúpačky, obklady, dlažby, požiarne vetranie, slaboprúdy ABCD, stavebné úpravy - internáty DC-DD
Doplnená
2 290 417,31 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline