Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
Október
2014
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva pre ŽU = OVO
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/021/2014
Doplnená
749 000,00 € AutoCont SK a.s., ARNET s.r.o., DATALAN a.s., Gratex International, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
22.
November
2013
Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 00397563/1/06
Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 00397563/1/06
Doplnená
1 146 799,68 € Stredoslovenská energetika, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
23.
Máj
2019
Kúpna zmluva
Z201915632_Z
Doplnená
1 920,00 € PC SEMA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22.
September
2020
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-003/2020, č. zmluvy zhotoviteľa: 2020/02/006 = Zníženie energetickej náročnosti budovy BI-objekt SO 03
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-003/2020, č. zmluvy zhotoviteľa: 2020/02/006
Doplnená
1 353 533,58 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
13.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Číslo zmluvy KŽP-PO4-SC431-2015-6/079
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Číslo zmluvy KŽP-PO4-SC431-2015-6/079
Doplnená
746 806,90 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
14.
Február
2013
Zmluva o nájme nebytováých priestorov č.4-1/2013
4-1/2013
Doplnená
325,64 € Agentúra PLUS spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
25.
Október
2019
Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 25 - 2019
Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 25 - 2019
Doplnená
16,00 € Mestská krytá plaváreň, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
19.
September
2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2013/FRI/N/210
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2013/FRI/N/210
Doplnená
1 451,18 € Súkromná základná umelecká škola, Nová 525/2, Koš Žilinská univerzita v Žiline
18.
December
2017
KÚPNA ZMLUVA
KÚPNA ZMLUVA = R-PO/2
Doplnená
68 531,80 € Ing. Fedor Poradovský Žilinská univerzita v Žiline
27.
Január
2014
Zmluva o dodávke elektrickej energie = Hliny V., "polyfunkčný dom"
Zmluva o dodávke elektrickej energie č.: R/1/2013
Doplnená
2 500,00 € MTK Slovakia, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
10.
Júl
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo: IROP-Z-302041N223-431-16
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo: IROP-Z-302041N223-431-16
Doplnená
570 398,11 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Žilinská univerzita v Žiline
16.
Júl
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERAZMUS+, č. zmluvy -2020-1-SK01-KA107-077885
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERAZMUS+, č. zmluvy -2020-1-SK01-KA107-077885
Doplnená
61 210,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Žilinská univerzita v Žiline
23.
Február
2012
Poistná zmluva č. 511 044 355 - dodatok č. 1 = SvF
Poistná zmluva č. 511 044 355 - dodatok č. 1
Doplnená
500,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
7.
November
2019
Čiastkova zmluva, č. zmluvy objednávateľa: RD 7-1078/2018 až 2022, č. zmluvy zhotoviteľa: 62/01/2019
Čiastkova zmluva, č. zmluvy objednávateľa: RD 7-1078/2018 až 2022, č. zmluvy zhotoviteľa: 62/01/2019
Doplnená
2 036 483,64 € ERPOS, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
14.
Júl
2015
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva č. 2276/2015
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva č. 2276/2015
Doplnená
0,00 € viacerí autori Žilinská univerzita v Žiline
16.
Apríl
2015
DODATOK č. 5 k poistnej zmluve č. 19 4 1569
DODATOK č. 5 k poistnej zmluve č. 19 4 1569
Doplnená
10 074,88 € Union poisťovňa, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
26.
Október
2016
Kúpna zmluva
Z201633844_Z
Doplnená
996,45 € ideo s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C12
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C12
Doplnená
16 402,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. + Bidfood Slovakia, s.r.o. + CHRIEN, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29.
Február
2012
Rámcová dohoda č. predávajúceho 02/2012/303 097, č.kupujúceho 7-107/2010 = SZ
Rámcová dohoda č. predávajúceho 02/2012/303 097, č.kupujúceho 7-107/2010
Doplnená
225 774,00 € NOWACO Slovakia s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
14.
Február
2012
KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2012
KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2012
Doplnená
0,00 € Rada Základných organizácií Odborového združenia pracovníkov školstva a vedy Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline