Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Máj
2019
Kúpna zmluva
Z201915632_Z
Doplnená
1 920,00 € PC SEMA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22.
September
2020
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-003/2020, č. zmluvy zhotoviteľa: 2020/02/006 = Zníženie energetickej náročnosti budovy BI-objekt SO 03
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-003/2020, č. zmluvy zhotoviteľa: 2020/02/006
Doplnená
1 353 533,58 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
13.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Číslo zmluvy KŽP-PO4-SC431-2015-6/079
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Číslo zmluvy KŽP-PO4-SC431-2015-6/079
Doplnená
746 806,90 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
14.
Február
2013
Zmluva o nájme nebytováých priestorov č.4-1/2013
4-1/2013
Doplnená
325,64 € Agentúra PLUS spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
25.
Október
2019
Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 25 - 2019
Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 25 - 2019
Doplnená
16,00 € Mestská krytá plaváreň, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
19.
September
2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2013/FRI/N/210
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2013/FRI/N/210
Doplnená
1 451,18 € Súkromná základná umelecká škola, Nová 525/2, Koš Žilinská univerzita v Žiline
18.
December
2017
KÚPNA ZMLUVA
KÚPNA ZMLUVA = R-PO/2
Doplnená
68 531,80 € Ing. Fedor Poradovský Žilinská univerzita v Žiline
27.
Január
2014
Zmluva o dodávke elektrickej energie = Hliny V., "polyfunkčný dom"
Zmluva o dodávke elektrickej energie č.: R/1/2013
Doplnená
2 500,00 € MTK Slovakia, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
10.
Júl
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo: IROP-Z-302041N223-431-16
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo: IROP-Z-302041N223-431-16
Doplnená
570 398,11 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Žilinská univerzita v Žiline
16.
Júl
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERAZMUS+, č. zmluvy -2020-1-SK01-KA107-077885
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERAZMUS+, č. zmluvy -2020-1-SK01-KA107-077885
Doplnená
61 210,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Žilinská univerzita v Žiline
23.
Február
2012
Poistná zmluva č. 511 044 355 - dodatok č. 1 = SvF
Poistná zmluva č. 511 044 355 - dodatok č. 1
Doplnená
500,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
7.
November
2019
Čiastkova zmluva, č. zmluvy objednávateľa: RD 7-1078/2018 až 2022, č. zmluvy zhotoviteľa: 62/01/2019
Čiastkova zmluva, č. zmluvy objednávateľa: RD 7-1078/2018 až 2022, č. zmluvy zhotoviteľa: 62/01/2019
Doplnená
2 036 483,64 € ERPOS, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
14.
Júl
2015
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva č. 2276/2015
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva č. 2276/2015
Doplnená
0,00 € viacerí autori Žilinská univerzita v Žiline
16.
Apríl
2015
DODATOK č. 5 k poistnej zmluve č. 19 4 1569
DODATOK č. 5 k poistnej zmluve č. 19 4 1569
Doplnená
10 074,88 € Union poisťovňa, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
26.
Október
2016
Kúpna zmluva
Z201633844_Z
Doplnená
996,45 € ideo s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C12
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C12
Doplnená
16 402,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. + Bidfood Slovakia, s.r.o. + CHRIEN, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29.
Február
2012
Rámcová dohoda č. predávajúceho 02/2012/303 097, č.kupujúceho 7-107/2010 = SZ
Rámcová dohoda č. predávajúceho 02/2012/303 097, č.kupujúceho 7-107/2010
Doplnená
225 774,00 € NOWACO Slovakia s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
14.
Február
2012
KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2012
KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2012
Doplnená
0,00 € Rada Základných organizácií Odborového združenia pracovníkov školstva a vedy Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline
1.
Február
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2011/FRI/N/210
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2011/FRI/N/210
Doplnená
9 366,22 € Piaristická škola Františka Hanáka Žilinská univerzita v Žiline
15.
Január
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, č. zmluvy: KZP-PO4-SC431-2018-48/W221
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, č. zmluvy: KZP-PO4-SC431-2018-48/W221
Doplnená
1 879 507,61 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline