Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. 2023/SINV-07
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. 2023/SINV-07
Doplnená
4 999 999,00 € Fond na podporu športu Žilinská univerzita v Žiline
19. Júl 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0522 = ÚKaI
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0522
Doplnená
242 944,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
12. August 2016
ZMLUVA O DIELO č. OR-002-2016
ZMLUVA O DIELO č. OR-002-2016
Doplnená
527 705,43 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27. August 2013
Dodávka tepla - vykurovania a teplej úžitkovej vody - pre odberné miesto Veľký diel
OBCHODNÁ ZMLUVA O NÁKUPE A PREDAJI č. 470020
Doplnená
442 735,38 € Žilinská teplárenská, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
28. Jún 2013
Dohody o vyhotoveniach oponentských posudkov na dizertačné práce = vystavená je vzorová zmluva = totožné sú Dohody č.31, č.33, č.8 = založené na OP
Dohoda č. 11/2013/FRI/OP/916
Doplnená
90,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
26. Jún 2013
Zabezpečovanie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7-066-2012 = OVO
Doplnená
199 000,00 € GLOBAMERICA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
24. Marec 2022
Kúpna zmluva
Z20221819_Z
Doplnená
2 153,47 € Henrich Sonnenschein - ITSK Žilinská univerzita v Žiline
14. Jún 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 7-11/2010
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 7-11/2010
Doplnená
429 512,18 € Energy technologies, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
10. Marec 2020
PARTNERSHIP AGREEMENT P10
PARTNERSHIP AGREEMENT P10
Doplnená
62 521,00 € North Kazakhstan Statze University named after Manash Kozybayev Žilinská univerzita v Žiline
10. September 2020
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-MT-ZOV-2020/1803
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Žilinská univerzita v Žiline
15. December 2021
Poistná zmluva č. 411 028 840 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla
Poistná zmluva č. 411 028 840 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla
Doplnená
6 732,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
26. Január 2021
Poistná zmluva č. 411 028 166 = VO
Poistná zmluva č. 411 028 166
Doplnená
3 455,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
25. November 2020
Kúpna zmluva
Z202030130_Z
Doplnená
843,60 € ITSK, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
6. Február 2014
Poskytnutie jazykovej prípravy pracovníkov VÚVB, Tatranská Javorina
ZMLUVA O SLUŽBÁCH č. 7-075-2013, Príloha č. 2 k súťažným podkladom - Návrh zmluvných podmmienok
Doplnená
18 000,00 € Education Training & Consulting company a.s. Žilinská univerzita v Žiline
29. November 2022
Kúpna zmluva č. ICOTS-06-0284/2022 _VC
Kúpna zmluva č. ICOTS-06-0284/2022
Doplnená
838 112,40 € KVANT spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
23. Máj 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci = UKaI
Doplnená
152 866,00 € CEIT, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
10. Január 2022
Kúpna zmluva
Z202124955_Z
Doplnená
52 914,00 € PC SEMA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15. December 2021
Kúpna zmluva
Z202123796_Z
Doplnená
20 158,80 € Henrich Sonnenschein - ITSK Žilinská univerzita v Žiline
22. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č.: IOASS/UAV-18-0858/2022
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č.: IOASS/UAV-18-0858/2022
Doplnená
86 580,00 € AUTOCONT s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20. September 2011
ZMLUVA o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
ZMLUVA o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov = CpŠF/2961/2011
Doplnená
3,32 € Technické služby Ružomberok a.s. Žilinská univerzita v Žiline