Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
Február
2014
Poskytnutie jazykovej prípravy pracovníkov VÚVB, Tatranská Javorina
ZMLUVA O SLUŽBÁCH č. 7-075-2013, Príloha č. 2 k súťažným podkladom - Návrh zmluvných podmmienok
Doplnená
18 000,00 € Education Training & Consulting company a.s. Žilinská univerzita v Žiline
23.
Máj
2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci = UKaI
Doplnená
152 866,00 € CEIT, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
20.
September
2011
ZMLUVA o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
ZMLUVA o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov = CpŠF/2961/2011
Doplnená
3,32 € Technické služby Ružomberok a.s. Žilinská univerzita v Žiline
9.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z202114148_Z
Doplnená
40 179,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Žilinská univerzita v Žiline
21.
Jún
2012
zabezpečenie inzercie v tlačených médiách
ZMLUVA O PROPAGAČNEJ ČINNOSTI, číslo objednávateľa: ZoD/2012/005/ŽU-SjF-PŠF, číslo poskytovateľa: 2012/06/01
Doplnená
7 800,00 € Slovenské centrum produktivity Žilinská univerzita v Žiline
7.
August
2014
Čiastková zmluva o dielo č.7-173/2014
Čiastková zmluva o dielo č.7-173/2014/
Doplnená
892 180,16 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
6.
Jún
2017
AGREEMENT NO. 2/ 2017/ TEMPUS = FRI
AGREEMENT NO. 2/ 2017/ TEMPUS
Doplnená
1 500,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
28.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy KŽP-P04-SC431-2015-6/161 = OPaRP
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy KŽP-P04-SC431-2015-6/161
Doplnená
301 876,11 € Ministerstvo životného prostredia SR Žilinská univerzita v Žiline
2.
Október
2017
ERASMUS+ Finančná zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v akademickom roku 2017/2018, Zmluvy číslo: 2017-1-SK01-KA103-034949 - stáž / -3, -4, -6, -7
ERASMUS+ Finančná zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v akademickom roku 2017/2018, Zmluvy číslo: 2017-1-SK01-KA103-034949 - stáž / -3, -4, -6, -7
Doplnená
2 100,00 € fyzické osoby - podľa jednotlivých priložených zmlúv, ktorých čísla sú za lomítkom na konci názvu - uvedená hodnota predmetu zmluvy je pre všetky uvedené zmluvy rovnaká Žilinská univerzita v Žiline
22.
Júl
2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/002
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/002
Doplnená
535 902,22 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Žilinská univerzita v Žiline
17.
Február
2016
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 361710989
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 361710989
Doplnená
109,00 € Linde Gas k.s. Žilinská univerzita v Žiline
13.
Marec
2019
KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2019
KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2019
Doplnená
0,00 € Univerzitná odborová organizácia OZPŠ aV pri Žilinskej univerzite v Žiline Žilinská univerzita v Žiline
18.
Február
2014
ZMLUVA O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO PRACOVISKA NA TESTOVANIE VSTREKOVACÍCH JEDNOTIEK (TSP) = SjF
ZMLUVA O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO PRACOVISKA NA TESTOVANIE VSTREKOVACÍCH JEDNOTIEK (TSP)
Doplnená
0,00 € KraussMaffei Technologies, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20.
Apríl
2015
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/288/2014 = OVO
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/288/2014
Doplnená
749 000,00 € Lamitec, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15.
Október
2012
záväzok dodania tovaru podľa zmluvy = EF
KÚPNA ZMLUVA č. kupujúceho 7-084-2011 = OVO
Doplnená
53 332,80 € KVANT, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
10.
August
2017
ZMLUVA O PARTNERSTVE, číslo zmluvy: 005/2017/1.2.1/OPVaI/DP/PZ = SjF
ZMLUVA O PARTNERSTVE, číslo zmluvy: 005/2017/1.2.1/OPVaI/DP/PZ
Doplnená
5 946 779,54 € KINEX BEARINGS, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
15.
Január
2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2014/FRI/N/210
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2014/FRI/N/210
Doplnená
0,00 € NoDebt Ltd. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C10
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C10
Doplnená
44 242,00 € CHRIEN, s.r.o. + METRO Cash & Carry SR, s.r.o. + Bidfood Slovakia, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
7.
Október
2015
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/001/2015 = OVO
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/001/2015
Doplnená
749 999,00 € Orbix s.r.o., Redi Tour s.r.o., GLOBAMERICA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
4.
November
2013
Nákup tovaru: Kancelárske potreby pre ŽU = OVO
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7- 046/2013
Doplnená
190 000,00 € Lamitec, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline