Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2018
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena = PO
Doplnená
0,00 € G-FIN, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
3. September 2019
Čiastková zmluva, č. zmluvy objednávateľa: RD 7-1078/2018 až 2022, č. zmluvy zhotoviteľa: 01/08/2019 - Rekonštrukcia parkoviska pre zamestnancov a študentov ŽU
Čiastková zmluva, č. zmluvy objednávateľa: RD 7-1078/2018 až 2022, č. zmluvy zhotoviteľa: 01/08/2019
Doplnená
402 352,10 € STAVTYP, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
19. December 2013
Vykonanie kompletného zabezpečenia prác na stavbe "Vostavba podkroví do objektov Žilinskej univerzity v Dolnom Hričove"
ZMLUVA O DIELO na stavbu "Vostavba podkroví do objektov Žilinskej univerzity v Dolnom Hričove"
Doplnená
468 807,76 € PRUFIA spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
18. Apríl 2013
Vykonanie verejného obstarávania pre projekt = FPEDaS
MANDÁTNA ZMLUVA na zabezpečenie procesu verejného obstarávania - r. 2013
Doplnená
6 758,40 € Euro Dotácie, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
21. Október 2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C8
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C8
Doplnená
238 645,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
14. Apríl 2011
0001 Kúpna zmluva
0001 Kúpna zmluva
Doplnená
20 309,00 € FIM TRADE, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
19. November 2019
Kúpna zmluva
Z201934953_Z
Doplnená
6 300,00 € Plotbase s. r. o. Žilinská univerzita v Žiline
14. September 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2012/FRI/N/210
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2012/FRI/N/210
Doplnená
442,12 € Peter Slamka, ml. Žilinská univerzita v Žiline
16. November 2021
Kúpna zmluva
Z202121353_Z
Doplnená
28 230,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Žilinská univerzita v Žiline
19. December 2013
Dodávka spotrebného materiálu pre vákuové liatie = SjF
KÚPNA ZMLUVA = SjF
Doplnená
9 324,00 € REDIT, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
18. Február 2016
ZMLUVA o nájme časti spoločných priestorov = UZ-DP Ružomberok
ZMLUVA o nájme časti spoločných priestorov
Doplnená
248,94 € FEZA, s.r.o Žilinská univerzita v Žiline
17. Jún 2016
Zmluva o poskytnutí finanč.príspevku na stáž - v rámci programu ERAZMUS+ na akad.rok 2015/2016, ZMLUVA ČÍSLO: 2015-1-SK01-KA103-008597 -STÁŽ -56
Zmluva o poskytnutí finanč.príspevku na stáž - v rámci programu ERAZMUS+ na akad.rok 2015/2016, ZMLUVA ČÍSLO: 2015-1-SK01-KA103-008597 -STÁŽ -56
Doplnená
641,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
1. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20222185_Z
Doplnená
7 476,70 € POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o. Žilinská univerzita v Žiline
21. November 2014
CONTRACT ON THE IMPLEMENTATION OF TEMPUS PROJECT / 7 zmlúv s hodnotou zmluvy totožnou vo všetkých zmluvách priložených pod jednotlivými číslami /
CONTRACT ON THE IMPLEMENTATION OF TEMPUS PROJECT No. 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES-CERES = 16/, 17/, 18/, 19/, 20/, 21/, 22/ 2014/FRI/M/916
Doplnená
672 241,41 € National Metallurgical Academy of Ukraine, University of Paderborn, Belarusian State Univers.Inform.and Radioel., Zaporizhzhya National Technical Univers., Intelectual Processors Ltd., National Academy of Sciences of Belarus, National Transport Univers. Žilinská univerzita v Žiline
16. August 2018
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy objednávateľa. 7-998/2017
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy objednávateľa. 7-998/2017
Doplnená
699 173,54 € P.S. in, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
18. December 2018
Zmluva
ÚVVaÚVTOS-94/34-2018.
Doplnená
0,74 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Žilinská univerzita v Žiline
26. Apríl 2022
Rámcová dohoda č. 162/2022 = EDIS
Rámcová dohoda č. 162/2022
Doplnená
28 589,29 € Antalis, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
21. Október 2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C9
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C9
Doplnená
291 018,00 € Fatra TIP, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
5. Október 2018
Kúpna zmluva
Z201841763_Z
Doplnená
117 975,00 € Advantage-fl.cz s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22. September 2020
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-002/2020, č. zmluvy zhotoviteľa: 2020/02/005 = Zníženie energetickej náročnosti budov BD, BE-objekt SO 02
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-002/2020, č. zmluvy zhotoviteľa: 2020/02/005
Doplnená
1 888 714,56 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline