Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
November
2019
Kúpna zmluva
Z201934953_Z
Doplnená
6 300,00 € Plotbase s. r. o. Žilinská univerzita v Žiline
14.
September
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2012/FRI/N/210
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2012/FRI/N/210
Doplnená
442,12 € Peter Slamka, ml. Žilinská univerzita v Žiline
19.
December
2013
Dodávka spotrebného materiálu pre vákuové liatie = SjF
KÚPNA ZMLUVA = SjF
Doplnená
9 324,00 € REDIT, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
18.
Február
2016
ZMLUVA o nájme časti spoločných priestorov = UZ-DP Ružomberok
ZMLUVA o nájme časti spoločných priestorov
Doplnená
248,94 € FEZA, s.r.o Žilinská univerzita v Žiline
17.
Jún
2016
Zmluva o poskytnutí finanč.príspevku na stáž - v rámci programu ERAZMUS+ na akad.rok 2015/2016, ZMLUVA ČÍSLO: 2015-1-SK01-KA103-008597 -STÁŽ -56
Zmluva o poskytnutí finanč.príspevku na stáž - v rámci programu ERAZMUS+ na akad.rok 2015/2016, ZMLUVA ČÍSLO: 2015-1-SK01-KA103-008597 -STÁŽ -56
Doplnená
641,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
21.
November
2014
CONTRACT ON THE IMPLEMENTATION OF TEMPUS PROJECT / 7 zmlúv s hodnotou zmluvy totožnou vo všetkých zmluvách priložených pod jednotlivými číslami /
CONTRACT ON THE IMPLEMENTATION OF TEMPUS PROJECT No. 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES-CERES = 16/, 17/, 18/, 19/, 20/, 21/, 22/ 2014/FRI/M/916
Doplnená
672 241,41 € National Metallurgical Academy of Ukraine, University of Paderborn, Belarusian State Univers.Inform.and Radioel., Zaporizhzhya National Technical Univers., Intelectual Processors Ltd., National Academy of Sciences of Belarus, National Transport Univers. Žilinská univerzita v Žiline
16.
August
2018
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy objednávateľa. 7-998/2017
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy objednávateľa. 7-998/2017
Doplnená
699 173,54 € P.S. in, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
18.
December
2018
Zmluva
ÚVVaÚVTOS-94/34-2018.
Doplnená
0,74 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C9
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C9
Doplnená
291 018,00 € Fatra TIP, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
5.
Október
2018
Kúpna zmluva
Z201841763_Z
Doplnená
117 975,00 € Advantage-fl.cz s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22.
September
2020
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-002/2020, č. zmluvy zhotoviteľa: 2020/02/005 = Zníženie energetickej náročnosti budov BD, BE-objekt SO 02
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-002/2020, č. zmluvy zhotoviteľa: 2020/02/005
Doplnená
1 888 714,56 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
19.
Júl
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0522 = ÚKaI
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0522
Doplnená
242 944,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
12.
August
2016
ZMLUVA O DIELO č. OR-002-2016
ZMLUVA O DIELO č. OR-002-2016
Doplnená
527 705,43 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27.
August
2013
Dodávka tepla - vykurovania a teplej úžitkovej vody - pre odberné miesto Veľký diel
OBCHODNÁ ZMLUVA O NÁKUPE A PREDAJI č. 470020
Doplnená
442 735,38 € Žilinská teplárenská, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
28.
Jún
2013
Dohody o vyhotoveniach oponentských posudkov na dizertačné práce = vystavená je vzorová zmluva = totožné sú Dohody č.31, č.33, č.8 = založené na OP
Dohoda č. 11/2013/FRI/OP/916
Doplnená
90,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
26.
Jún
2013
Zabezpečovanie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7-066-2012 = OVO
Doplnená
199 000,00 € GLOBAMERICA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
14.
Jún
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 7-11/2010
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 7-11/2010
Doplnená
429 512,18 € Energy technologies, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
10.
September
2020
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-MT-ZOV-2020/1803
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Žilinská univerzita v Žiline
26.
Január
2021
Poistná zmluva č. 411 028 166 = VO
Poistná zmluva č. 411 028 166
Doplnená
3 455,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
25.
November
2020
Kúpna zmluva
Z202030130_Z
Doplnená
843,60 € ITSK, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline