Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
Jún
2012
Realizačná zmluva č. 1 k rámcovej dohode o rozvíjaní spolupráce a vzájomnej pomoci
702/2012
Doplnená
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS
21.
November
2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-0380-12 = VÚVB
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-0380-12
Doplnená
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
11.
Október
2012
Zmluva o nájme spoločných priestorov č. 4-7/2012
Zmluva o nájme spoločných priestorov č. 4-7/2012
Doplnená
1 428,40 € Academic Žilinská univerzita v Žiline Žilinská univerzita v Žiline
20.
Október
2016
Kúpna zmluva
Z201632470_Z
Doplnená
151,80 € FISHER Slovakia, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
6.
December
2019
Zmluva o dielo ZOD 907/2019 Rekonštrukcia zemného vedenia VN = OHS
Zmluva o dielo ZOD 907/2019 Rekonštrukcia zemného vedenia VN
Doplnená
131 050,00 € SLOVENERGY, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
12.
August
2016
ZMLUVA O DIELO č. OR-001-2016
ZMLUVA O DIELO č. OR-001-2016
Doplnená
718 214,81 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
14.
September
2012
zriadenie spoločného výskumného pracoviska ZIMS pre realizáciu spoločného výskumu v oblasti inteligentných výrobných systémov = SjF
ZMLUVA O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO VÝSKUMNÉHO PRACOVISKA ZIMS
Doplnená
0,00 € CEIT, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
1.
Jún
2020
Under ERAZMUS+: Knowledge alliances, PARTNERSHIP AGREEMENT No-612462-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-KA - P10
Under ERAZMUS+: Knowledge alliances, PARTNERSHIP AGREEMENT No-612462-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-KA - P10
Doplnená
39 004,00 € Dr. Guido Kaufmann e.K. Žilinská univerzita v Žiline
5.
August
2015
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI VÝSKUMNEJ ČINNOSTI č. 7/2015
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI VÝSKUMNEJ ČINNOSTI č. 7/2015
Doplnená
2 400,00 € YMS, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
6.
Máj
2013
Nákup tovaru pre projekt
KÚPNA ZMLUVA č. KZ/2013/001/ŽU-SjF-PŠF
Doplnená
2 439 795,00 € DATALAN a.s. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C1
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C1
Doplnená
169 182,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. + METRO Cash & Carry SR s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C7
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C7
Doplnená
39 198,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. + Bidfood Slovakia, s.r.o. + INMEDIA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
1.
Jún
2011
Kúpna zmluva č. 7-092-2011
Kúpna zmluva č. 7-092-2011
Doplnená
1 363 080,00 € TECHNISERV, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22.
Júl
2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/001
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/001
Doplnená
744 098,39 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Žilinská univerzita v Žiline
4.
December
2018
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena = PO
Doplnená
0,00 € G-FIN, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
3.
September
2019
Čiastková zmluva, č. zmluvy objednávateľa: RD 7-1078/2018 až 2022, č. zmluvy zhotoviteľa: 01/08/2019 - Rekonštrukcia parkoviska pre zamestnancov a študentov ŽU
Čiastková zmluva, č. zmluvy objednávateľa: RD 7-1078/2018 až 2022, č. zmluvy zhotoviteľa: 01/08/2019
Doplnená
402 352,10 € STAVTYP, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
19.
December
2013
Vykonanie kompletného zabezpečenia prác na stavbe "Vostavba podkroví do objektov Žilinskej univerzity v Dolnom Hričove"
ZMLUVA O DIELO na stavbu "Vostavba podkroví do objektov Žilinskej univerzity v Dolnom Hričove"
Doplnená
468 807,76 € PRUFIA spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
18.
Apríl
2013
Vykonanie verejného obstarávania pre projekt = FPEDaS
MANDÁTNA ZMLUVA na zabezpečenie procesu verejného obstarávania - r. 2013
Doplnená
6 758,40 € Euro Dotácie, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C8
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C8
Doplnená
238 645,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
14.
Apríl
2011
0001 Kúpna zmluva
0001 Kúpna zmluva
Doplnená
20 309,00 € FIM TRADE, a.s. Žilinská univerzita v Žiline