Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
Júl
2021
Zmluva o dielo č. OR-01/2021 = OPaRP
Zmluva o dielo č. OR-01/2021
Doplnená
2 723 832,97 € Združenie "ŽU-atletika" - vedúci združenia: SPORT Construction a.s. Praha, člen združenia: ŠPORTFINAL s.r.o. Bratislava Žilinská univerzita v Žiline
10.
Jún
2020
Kúpna zmluva
Z202011870_Z
Doplnená
576,00 € HS technology s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
28.
Október
2011
KÚPNA ZMLUVA č. 7-054/2011
KÚPNA ZMLUVA č. 7-054/2011 =OVO
Doplnená
26 400,00 € Komerční železniční výzkum spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
11.
Február
2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2015 = EF - detašované pracovisko
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2015
Doplnená
734,40 € Corsten, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
31.
Marec
2016
Poistná zmluva Biznis Plus, č. 8093029632
Poistná zmluva Biznis Plus, č. 8093029632
Doplnená
1 753,34 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
23.
Júl
2020
Zmluva o spolupráci č. 0201/0003/20 = SjF
Zmluva o spolupráci č. 0201/0003/20
Doplnená
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Žilinská univerzita v Žiline
16.
Máj
2013
Vytváranie matematických modelov a simulačných analýz = EF
Zmluva o poskytnutí služby, Vytváranie matematických modelov a simulačná analýza
Doplnená
9 120,00 € PC SEMA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
30.
September
2011
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB - MANAŽÉR MONITORINGU č. ZoS 2011/001/ŽU-SjF-PŠF
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB - MANAŽÉR MONITORINGU č. ZoS 2011/001/ŽU-SjF-PŠF
Doplnená
11 395,22 € Euro Dotácie, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
3.
Október
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2017-19/K489
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2017-19/K489
Doplnená
1 267 235,57 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
29.
Jún
2012
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 5/2012/FRI/N/210
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 5/2012/FRI/N/210
Doplnená
676,43 € Jiří Meloun Žilinská univerzita v Žiline
23.
Júl
2019
Čiastková zmluva RD 7/1078/2018 až 2022 / č.zmluvy zhotoviteľa: 2019/06/026 - Podlahy DA, DB, DC, DD = Invest.odd.
Čiastková zmluva RD 7/1078/2018 až 2022 / č.zmluvy zhotoviteľa: 2019/06/026 - Podlahy DA, DB, DC, DD
Doplnená
1 390 190,67 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
16.
Marec
2017
Zmluva o podmienkach a rozsahu náhrady výdavkov spojených s účasťou na vzdelávacom podujatí - Vzorová zmluva pre č.: / 1NSS, 2NSS, 3NSS, 4NSS
Zmluva o podmienkach a rozsahu náhrady výdavkov spojených s účasťou na vzdelávacom podujatí - Vzorová zmluva pre č.: / 1NSS, 2NSS, 3NSS, 4NSS
Doplnená
30,00 € fyzické osoby, s ktorými sú uzatvorené zmluvy s jednotlivými číslami - na konci názvu (uvedená hodnota predmetu zmluvy je pre všetky uvedené zmluvy totožná) Žilinská univerzita v Žiline
6.
Október
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/284
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/284
Doplnená
1 670 251,31 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
13.
Jún
2019
ZMLUVA O DIELO - Inžinierske práce a stavebné práce
ZMLUVA O DIELO - Inžinierske práce a stavebné práce
Doplnená
73 879,46 € STAVPOČ s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27.
November
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2017-19/K488
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2017-19/K488
Doplnená
1 654 517,66 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
13.
September
2019
Čiastkova zmluva, č. zmluvy objednávateľa: RD 7-1078/2018 až 2022, č. zmluvy zhotoviteľa: 2019/9/032
Čiastkova zmluva, č. zmluvy objednávateľa: RD 7-1078/2018 až 2022, č. zmluvy zhotoviteľa: 2019/9/032
Doplnená
274 643,38 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
18.
December
2012
Vykonávanie preventívnych prehliadok a údržby plynových varných techologických zariadení
Zmluva o dielo č. 2-SZ ŽU/2013
Doplnená
9 999,00 € Latko Rudolf - OMES Žilinská univerzita v Žiline
23.
Máj
2014
Zmluva o združenej dodávke plynu, č. dodávateľa: 397563/P/2015
Zmluva o združenej dodávke plynu, č. dodávateľa: 397563/P/2015
Doplnená
100 000,00 € RWE Gas Slovensko, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15.
Júl
2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme = SR
Doplnená
1 000,00 € Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Žilinská univerzita v Žiline
8.
Júl
2019
ZMLUVA O DIELO ZOD-342/2019 = OHS
ZMLUVA O DIELO ZOD-342/2019
Doplnená
51 360,20 € TALUX, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline