Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
December
2012
Vykonávanie preventívnych prehliadok a údržby plynových varných techologických zariadení
Zmluva o dielo č. 2-SZ ŽU/2013
Doplnená
9 999,00 € Latko Rudolf - OMES Žilinská univerzita v Žiline
23.
Máj
2014
Zmluva o združenej dodávke plynu, č. dodávateľa: 397563/P/2015
Zmluva o združenej dodávke plynu, č. dodávateľa: 397563/P/2015
Doplnená
100 000,00 € RWE Gas Slovensko, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15.
Júl
2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme = SR
Doplnená
1 000,00 € Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Žilinská univerzita v Žiline
8.
Júl
2019
ZMLUVA O DIELO ZOD-342/2019 = OHS
ZMLUVA O DIELO ZOD-342/2019
Doplnená
51 360,20 € TALUX, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
2.
September
2013
Záväzok vyhotoviť pre univerzitu oponentský posudok
Dohoda č. 38/2013/FRI/OP/916
Doplnená
90,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
3.
Jún
2020
Rámcová dohoda č. SjF/KDMT/269/2020 na vykonanie odborných prehliadok,skúšok a činností s tým spojených, vrátane ich elektr.častí a školenia obsluhy daných zariadení v objektoch KDMT-SjF
Rámcová dohoda č. SjF/KDMT/269/2020
Doplnená
39 546,20 € REVIMONT - DG, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C3
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C3
Doplnená
329 215,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. + METRO Cash & Carry SR s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
2.
Február
2015
Zmluva o zabezpečení odbornej stáže pre zahraničného študenta č. 20/2014/FRI/R/916
Zmluva o zabezpečení odbornej stáže pre zahraničného študenta č. 20/2014/FRI/R/916
Doplnená
0,00 € IAESTE Slovakia LC Žilina Žilinská univerzita v Žiline
25.
Marec
2019
Zmluvy o vytvorení zamestnaneckého diela čísla: 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 45, 48, 49, 50 /2019
Zmluvy o vytvorení zamestnaneckého diela čísla: 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 45, 48, 49, 50 /2019
Doplnená
0,00 € fyzické osoby - podľa jednotlivých priložených zmlúv - uvedená hodnota predmetu zmluva je pre všetky uvedené zmluvy rovnaká Žilinská univerzita v Žiline
11.
Február
2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2/2015 = EF - DP Liptovský Mikuláš
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2/2015
Doplnená
391,00 € SLOVBOHEMIA-SK s.r.o. Rastislav Hoza Žilinská univerzita v Žiline
8.
November
2017
ZMLUVA O DIELO č. objednávateľa: OR/004/2017, č. zhotoviteľa 2017/05/032 = Zníženie energetickej náročnosti budovy NR ŽU v Žiline
ZMLUVA O DIELO č. objednávateľa: OR/004/2017, č. zhotoviteľa 2017/05/032
Doplnená
757 939,94 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
28.
Júl
2011
Kúpna zmluva č. kupujúceho 7-01a/2011
Kúpna zmluva č. kupujúceho 7-01a/2011 = OVO
Doplnená
135 385,50 € KLS spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
5.
Marec
2021
Kúpna zmluva
Z20213428_Z
Doplnená
772,80 € HS technology s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C20
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C20
Doplnená
42 000,00 € INMEDIA, s.r.o. + AG FOODS SK, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22.
Apríl
2015
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7 - 016/2015
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7 - 016/2015
Doplnená
100 000,00 € KORAKOplus, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15.
Marec
2019
Smlouva o dílo a o zpracování osobních údajů = FRI
Smlouva o dílo a o zpracování osobních údajů
Doplnená
67,00 € www.scio.cz, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
18.
December
2013
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI = R/3/2013
Doplnená
315 190,00 € Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline
6.
Júl
2015
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy: 2015/02/UVP
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy: 2015/02/UVP
Doplnená
10 777 000,00 € TECHNISERV, s.r.o., DATALAN a.s. Žilinská univerzita v Žiline
16.
Január
2018
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 01-11-2017 = FPEDAS
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 01-11-2017
Doplnená
124 900,00 € Verejné prístavy, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
11.
Február
2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2015 = EF - DP Liptovský Mikuláš
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2015
Doplnená
391,00 € SLOVBOHEMIA-SK s.r.o. Rastislav Hoza Žilinská univerzita v Žiline