Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
November
2012
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre študentov a zamestnancov Žilinskej univerzity v Žiline Detašovaného pracoviska FRI v Prievidzi, č. objednávateľa: 7-058-2012 = OVO
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre študentov a zamestnancov Žilinskej univerzity v Žiline Detašovaného pracoviska FRI v Prievidzi, č. objednávateľa: 7-058-2012
Doplnená
19 200,00 € TRIKOSTRAV, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
8.
November
2018
ZMLUVA O DIELO č. 812/2018
ZMLUVA O DIELO č. 812/2018
Doplnená
8 188,80 € SOLA SYSTEM SLOVAKIA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
13.
Jún
2017
ZMLUVA O DIELO, "Zníženie energetickej náročnosti budovy FBI, blok B Žilinskej univerzity v Žiline"
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy objednávateľa: OR-002/2017, číslo zmluvy zhotoviteľa: 2016/09/058
Doplnená
301 252,13 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20.
Február
2019
Zmluva o zabezpečení odbornej stáže pre zahraničného študenta č. 03/2019/FRI/R/916
Zmluva o zabezpečení odbornej stáže pre zahraničného študenta č. 03/2019/FRI/R/916
Doplnená
2 000,00 € IAESTE Slovakia, LC Žilina Žilinská univerzita v Žiline
16.
August
2018
ZMLUVA O DIELO 567/2018 = OHS
ZMLUVA O DIELO 567/2018
Doplnená
72 205,00 € SLOVENERGY, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
11.
Október
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-9/2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-9/2012
Doplnená
414,96 € SLÁVIA Žilinská univerzita Žilinská univerzita v Žiline
10.
Jún
2020
Kúpna zmluva
Z202011870_Z
Doplnená
576,00 € HS technology s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
28.
Október
2011
KÚPNA ZMLUVA č. 7-054/2011
KÚPNA ZMLUVA č. 7-054/2011 =OVO
Doplnená
26 400,00 € Komerční železniční výzkum spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
11.
Február
2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2015 = EF - detašované pracovisko
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2015
Doplnená
734,40 € Corsten, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
31.
Marec
2016
Poistná zmluva Biznis Plus, č. 8093029632
Poistná zmluva Biznis Plus, č. 8093029632
Doplnená
1 753,34 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
23.
Júl
2020
Zmluva o spolupráci č. 0201/0003/20 = SjF
Zmluva o spolupráci č. 0201/0003/20
Doplnená
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Žilinská univerzita v Žiline
16.
Máj
2013
Vytváranie matematických modelov a simulačných analýz = EF
Zmluva o poskytnutí služby, Vytváranie matematických modelov a simulačná analýza
Doplnená
9 120,00 € PC SEMA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
30.
September
2011
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB - MANAŽÉR MONITORINGU č. ZoS 2011/001/ŽU-SjF-PŠF
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB - MANAŽÉR MONITORINGU č. ZoS 2011/001/ŽU-SjF-PŠF
Doplnená
11 395,22 € Euro Dotácie, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
3.
Október
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2017-19/K489
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2017-19/K489
Doplnená
1 267 235,57 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
29.
Jún
2012
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 5/2012/FRI/N/210
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 5/2012/FRI/N/210
Doplnená
676,43 € Jiří Meloun Žilinská univerzita v Žiline
23.
Júl
2019
Čiastková zmluva RD 7/1078/2018 až 2022 / č.zmluvy zhotoviteľa: 2019/06/026 - Podlahy DA, DB, DC, DD = Invest.odd.
Čiastková zmluva RD 7/1078/2018 až 2022 / č.zmluvy zhotoviteľa: 2019/06/026 - Podlahy DA, DB, DC, DD
Doplnená
1 390 190,67 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
16.
Marec
2017
Zmluva o podmienkach a rozsahu náhrady výdavkov spojených s účasťou na vzdelávacom podujatí - Vzorová zmluva pre č.: / 1NSS, 2NSS, 3NSS, 4NSS
Zmluva o podmienkach a rozsahu náhrady výdavkov spojených s účasťou na vzdelávacom podujatí - Vzorová zmluva pre č.: / 1NSS, 2NSS, 3NSS, 4NSS
Doplnená
30,00 € fyzické osoby, s ktorými sú uzatvorené zmluvy s jednotlivými číslami - na konci názvu (uvedená hodnota predmetu zmluvy je pre všetky uvedené zmluvy totožná) Žilinská univerzita v Žiline
6.
Október
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/284
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/284
Doplnená
1 670 251,31 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
13.
Jún
2019
ZMLUVA O DIELO - Inžinierske práce a stavebné práce
ZMLUVA O DIELO - Inžinierske práce a stavebné práce
Doplnená
73 879,46 € STAVPOČ s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27.
November
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2017-19/K488
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2017-19/K488
Doplnená
1 654 517,66 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline