Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
Jún
2019
ZMLUVA O DIELO - Rekonštrukcia chatiek Zuberec č. 16, 14, 12
ZMLUVA O DIELO - Rekonštrukcia chatiek Zuberec č. 16, 14, 12
Doplnená
182 149,20 € STAVPOČ s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15.
December
2015
Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci vo vedecko – výskumnej činnosti, rozvoji a vzdelávaní
Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci vo vedecko – výskumnej činnosti, rozvoji a vzdelávaní
Doplnená
1 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Žilinská Univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C18
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C18
Doplnená
195 207,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. + IMEDIA, s.r.o. + METRO Cash & Carry SR s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
13.
August
2014
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva o poskytnutí služby/
Doplnená
15 500,00 € EIP Services s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20.
Marec
2013
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4 - 1/2013
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4 - 1/2013
Doplnená
1 752,20 € CityCopy s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29.
Máj
2014
ZMLUVA O DIELO na predmet obstarávania: "Výstavbu výskumného centra a Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline
ZMLUVA O DIELO na predmet obstarávania: "Výstavbu výskumného centra a Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline
Doplnená
7 070 494,87 € Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29.
Máj
2017
Kúpna zmluva
Z201723173_Z
Doplnená
34 000,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27.
Január
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-1/2012 = OP
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-1/2012
Doplnená
2 072,61 € Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina Žilinská univerzita v Žiline
2.
September
2014
Umiestnenie kopírovacieho automatu v spoločných priestoroch
DODATOK č.3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-13/2011
Doplnená
30,00 € Anton Oleš - ERANIA Žilinská univerzita v Žiline
15.
Máj
2015
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4 - 8/2015
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4 - 8/2015
Doplnená
1 737,60 € MUDr. Pavel Török, Žilina Žilinská univerzita v Žiline
29.
Február
2012
Rámcová dohoda č.kupujúceho 7-1 07/201 = SZ
Rámcová dohoda č.kupujúceho 7-1 07/201 (B)
Doplnená
146 881,20 € Bohuš Šesták - VEĽKOSKLAD Žilinská univerzita v Žiline
2.
Marec
2018
ERASMUS+ Finančná zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v akademickom roku 2017/2018, Zmluvy číslo: 2017-1-SK01-KA103-034949 - štúdium / -84, -88
ERASMUS+ Finančná zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v akademickom roku 2017/2018, Zmluvy číslo: 2017-1-SK01-KA103-034949 - štúdium / -84, -88
Doplnená
1 050,00 € fyzické osoby - podľa jednotlivých priložených zmlúv, ktorých čísla sú za lomítkom na konci názvu - uvedená hodnota predmetu zmluvy je pre všetky uvedené zmluvy rovnaká Žilinská univerzita v Žiline
13.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202118287_Z
Doplnená
6 951,60 € Ekotechnika s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15.
November
2017
Kooperačná zmluva o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii na riešenie projektu č. APVV-16-0488 = SjF
Kooperačná zmluva o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii na riešenie projektu č. APVV-16-0488
Doplnená
122 454,00 € CEIT, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
31.
Marec
2015
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 397563/P/2016
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 397563/P/2016
Doplnená
130 000,00 € RWE Gas Slovensko, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
7.
Marec
2019
Zmluvy o reklame - 1, 2, 3
Zmluvy o reklame - 1, 2, 3
Doplnená
1 500,00 € STaS s.r.o., Lamitec s.r.o., Reming Consult a.s. Žilinská univerzita v Žiline
23.
Január
2015
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4-6/2014
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4-6/2014 A
Doplnená
264,00 € AC Žilinská univerzita v Žiline, združenie Žilinská univerzita v Žiline
3.
Október
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/274 = OPaRP
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/274
Doplnená
1 645 001,77 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Žilinská univerzita v Žiline
9.
Marec
2021
Zmluva o poskytovaní prepravných služieb DHL Express č. SKC1502
Zmluva o poskytovaní prepravných služieb DHL Express č. SKC1502
Doplnená
4 999,99 € DHL Express spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
18.
Jún
2013
Nákup zariadenia a jeho inštalácie = FPEDaS
Kúpna zmluva č. TS12/0697PM/2012
Doplnená
277 896,00 € Techniserv, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline