Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
September
2018
Rámcová dohoda o kontrolných prehliadkach a servisných prácach na PTZ vo výskumnom centre č. 11-7-2018
Rámcová dohoda o kontrolných prehliadkach a servisných prácach na PTZ vo výskumnom centre č. 11-7-2018
Doplnená
47 158,60 € POTEZA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
13.
Apríl
2015
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na stáž - ak.rok 2014/2015, Zmluva číslo: 2014-1-SK01-KA103-000033-stáž - 51
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na stáž - ak.rok 2014/2015, Zmluva číslo: 2014-1-SK01-KA103-000033-stáž - 51
Doplnená
2 467,00 € DINIS Tomáš Žilinská univerzita v Žiline
25.
Február
2014
Zabezpečenie služieb "Publicita a označenie projektu Výskum v oblasti návrhu komplexného logistického systému vo výrobe"
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY = SjF/3
Doplnená
1 678,80 € EIP Services, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
28.
Jún
2013
Dohody o vyhotoveniach oponentských posudkov na dizertačné práce = vystavená je vzorová zmluva = totožné sú všetky Dohody č.3, č.6. č.9, č.10, č.12, č.17, č.19, č.20, č.21, č. 22, č.23, č.25, č.26, č.27, č.36 = založené na OP
Dohoda č. 3/2013/FRI/OP/916
Doplnená
45,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
28.
Apríl
2014
Zmluva na elektronické vydávanie časopisu = SvF
PUBLISHING SERVICES AGREEMENT
Doplnená
1 200,00 € De Gruyter Open Sp. z o. o. Žilinská univerzita v Žiline
28.
Marec
2012
RÁMCOVÁ DOHODA = OVO/SZ
RÁMCOVÁ DOHODA
Doplnená
5 517,12 € BANCHEM s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
13.
Jún
2019
ZMLUVA O DIELO - Rekonštrukcia chatiek Zuberec č. 16, 14, 12
ZMLUVA O DIELO - Rekonštrukcia chatiek Zuberec č. 16, 14, 12
Doplnená
182 149,20 € STAVPOČ s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15.
December
2015
Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci vo vedecko – výskumnej činnosti, rozvoji a vzdelávaní
Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci vo vedecko – výskumnej činnosti, rozvoji a vzdelávaní
Doplnená
1 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Žilinská Univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C18
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C18
Doplnená
195 207,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. + IMEDIA, s.r.o. + METRO Cash & Carry SR s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
13.
August
2014
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva o poskytnutí služby/
Doplnená
15 500,00 € EIP Services s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20.
Marec
2013
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4 - 1/2013
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4 - 1/2013
Doplnená
1 752,20 € CityCopy s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29.
Máj
2014
ZMLUVA O DIELO na predmet obstarávania: "Výstavbu výskumného centra a Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline
ZMLUVA O DIELO na predmet obstarávania: "Výstavbu výskumného centra a Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline
Doplnená
7 070 494,87 € Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29.
Máj
2017
Kúpna zmluva
Z201723173_Z
Doplnená
34 000,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27.
Január
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-1/2012 = OP
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-1/2012
Doplnená
2 072,61 € Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina Žilinská univerzita v Žiline
2.
September
2014
Umiestnenie kopírovacieho automatu v spoločných priestoroch
DODATOK č.3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-13/2011
Doplnená
30,00 € Anton Oleš - ERANIA Žilinská univerzita v Žiline
15.
Máj
2015
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4 - 8/2015
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4 - 8/2015
Doplnená
1 737,60 € MUDr. Pavel Török, Žilina Žilinská univerzita v Žiline
29.
Február
2012
Rámcová dohoda č.kupujúceho 7-1 07/201 = SZ
Rámcová dohoda č.kupujúceho 7-1 07/201 (B)
Doplnená
146 881,20 € Bohuš Šesták - VEĽKOSKLAD Žilinská univerzita v Žiline
2.
Marec
2018
ERASMUS+ Finančná zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v akademickom roku 2017/2018, Zmluvy číslo: 2017-1-SK01-KA103-034949 - štúdium / -84, -88
ERASMUS+ Finančná zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v akademickom roku 2017/2018, Zmluvy číslo: 2017-1-SK01-KA103-034949 - štúdium / -84, -88
Doplnená
1 050,00 € fyzické osoby - podľa jednotlivých priložených zmlúv, ktorých čísla sú za lomítkom na konci názvu - uvedená hodnota predmetu zmluvy je pre všetky uvedené zmluvy rovnaká Žilinská univerzita v Žiline
15.
November
2017
Kooperačná zmluva o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii na riešenie projektu č. APVV-16-0488 = SjF
Kooperačná zmluva o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii na riešenie projektu č. APVV-16-0488
Doplnená
122 454,00 € CEIT, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
31.
Marec
2015
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 397563/P/2016
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 397563/P/2016
Doplnená
130 000,00 € RWE Gas Slovensko, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline