Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
September
2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2013/FRI/N/210
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2013/FRI/N/210
Doplnená
4 733,28 € AKADÉMIA VZDELÁVANIA PRIEVIDZA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C17
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C17
Doplnená
7 611,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. + Bidfood Slovakia, s.r.o. + INMEDIA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
13.
Február
2014
Kúpna zmluva na dodávku tovarov a súvisiacich služieb pre "Vedeckú infraštruktúru pre oblasť elektrotechniky, elektrotechnických materiálov a informačno komunikačných technológií = EF
Kúpna zmluva na dodávku tovarov a súvisiacich služieb pre "Vedeckú infraštruktúru pre oblasť elektrotechniky, elektrotechnických materiálov a informačno komunikačných technológií
Doplnená
2 583 322,00 € MONOGRAM Technologies, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
1.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20215803_Z
Doplnená
364,80 € INTECO PLUS, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27.
Marec
2012
KÚPNA ZMLUVA č.KZ/2012/004/ŽU-SjF-PŠF
KÚPNA ZMLUVA č.KZ/2012/004/ŽU-SjF-PŠF
Doplnená
127 688,90 € Struers GmbH, organizační složka Žilinská univerzita v Žiline
12.
December
2014
ZMLUVA O DIELO "Budovanie infraštruktúry ŽU v Žiline pre zlepšenie vzdelávacieho procesu" ITMS 26250120052 = OI
ZMLUVA O DIELO, č.zmluvy objednávateľa: 7-197/2014, č. zmluvy zhotoviteľa: 1020/2014-190/1
Doplnená
2 836 935,58 € PSJ Hydrotranzit, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
14.
Apríl
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, č. zmluvy: KZP-PO4-SC431-2018-48/V963
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, č. zmluvy: KZP-PO4-SC431-2018-48/V963
Doplnená
1 974 967,11 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
25.
September
2015
KÚPNA ZMLUVA č. 7/054/2015 = OVO
KÚPNA ZMLUVA č. 7/054/2015 B
Doplnená
211 840,00 € IMPA Bratislava Žilinská univerzita v Žiline
6.
Júl
2015
ZMLUVA O DIELO
ZMLUVA O DIELO = UVP + VC / "strešný rošt"
Doplnená
234 915,69 € Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29.
Október
2015
Zmluva o propagácii a reklame
Zmluva o propagácii a reklame = FPEDAS 37/2015
Doplnená
0,00 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
20.
Júl
2012
zabezpečenie prechodného ubytovania študentov v ak.r. 2012/2013
Rámcová dohoda o ubytovaní študentov č. 1/2012/FRI/U/210
Doplnená
60,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Žilinská univerzita v Žiline
6.
August
2013
KÚPNA ZMLUVA č. 7-048-2012
KÚPNA ZMLUVA č. 7-048-2012
Doplnená
1 096 664,40 € AutoCont SK, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
13.
Júl
2011
DODATOK č. 2 k zmluve o spolupráci č. 01/2010
DODATOK č. 2 k zmluve o spolupráci č. 01/2010
Doplnená
118 589,00 € CEIT SK, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
1.
Október
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2017-19/K490
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2017-19/K490
Doplnená
1 011 268,35 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
12.
Júl
2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2013
Doplnená
5 859,70 € RAMIprint, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
25.
Máj
2018
Kúpna zmluva
Z201822397_Z
Doplnená
1 404,00 € Obnovstav, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
24.
Február
2014
Nákup tovaru a služieb = SjF
KÚPNA ZMLUVA č. kupujúceho SjF 1/2014/KOVT
Doplnená
74 104,20 € IGV technológie, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15.
Máj
2015
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4 - 7/2015
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4 - 7/2015
Doplnená
258,40 € SVD group, s.r.o., Bratislava Žilinská univerzita v Žiline
18.
December
2012
Vykonávanie prehliadok a údržby chladiacich a mraziacich zariadení
Zmluva o dielo č. 1-SZ ŽU/2013
Doplnená
9 999,00 € Chladenie, Podkopčan Śtefan Žilinská univerzita v Žiline
7.
Júl
2011
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-0615-10
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-0615-10 = SjF
Doplnená
73 760,00 € CEIT SK, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline