Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Október
2018
Zmluva o výpožičke = FPEDAS
Zmluva o výpožičke
Doplnená
250,00 € Slovenské technické múzeum Žilinská univerzita v Žiline
17.
Máj
2011
Zmluva o poskytnutí služieb - SjF
Zmluva o poskytnutí služieb - SjF
Doplnená
110 325,50 € Kamil Mahút - Stavomat a spol. Žilinská univerzita v Žiline
24.
September
2020
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa OR-005/2020, č. zmluvy zhotoviteľa 2020/05/013 = Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy HB
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa OR-005/2020, č. zmluvy zhotoviteľa 2020/05/013
Doplnená
2 159 068,17 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27.
Október
2017
Kúpna zmluva
Z201755873_Z
Doplnená
8 508,00 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Žilinská univerzita v Žiline
16.
Október
2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/2013/FRI/N/210
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/2013/FRI/N/210
Doplnená
355,88 € JUDr. Alena Pečenkárová, advokát Žilinská univerzita v Žiline
6.
Marec
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/160
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/160
Doplnená
635 890,35 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
4.
September
2015
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu "Štipendijný program EHP Slovensko", z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu SR = SvF
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu "Štipendijný program EHP Slovensko", Číslo zmluvy: EHP-30/SK06-IV-02-007/2015
Doplnená
130 151,20 € SAIA, n.o. Žilinská univerzita v Žiline
31.
Marec
2020
ZMLUVA O DIELO č. 169/2020 = OHS
ZMLUVA O DIELO č. 169/2020
Doplnená
35 422,80 € VALIN s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
28.
Máj
2015
Rámcová dohoda č. kupujúceho 11/2015 SZ = Spracované ovocie a zelenina
Rámcová dohoda č. kupujúceho 11/2015 SZ
Doplnená
11 519,00 € LIBEX, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202121508_Z
Doplnená
1 438,80 € Nextis Services s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29.
Máj
2019
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-001/2019, č. zmluvy zhotoviteľa: 2019/05/018 = OPaRP
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-001/2019, č. zmluvy zhotoviteľa: 2019/05/018
Doplnená
940 099,62 € HASTRA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
25.
Február
2013
Rámcová dohoda č. 7-075 A/2012
7-075 A/2012
Doplnená
80 000,00 € RISS PLUS s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
9.
Apríl
2014
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 4-1/2014
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 4-1/2014
Doplnená
1 665,00 € TRIV, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
6.
Marec
2019
ZMLUVA O DIELO, Obnovovacie práce na UZ Hliny = IO
ZMLUVA O DIELO, Obnovovacie práce na UZ Hliny
Doplnená
32 258,86 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
19.
September
2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2013/FRI/N/210
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2013/FRI/N/210
Doplnená
4 733,28 € AKADÉMIA VZDELÁVANIA PRIEVIDZA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C17
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C17
Doplnená
7 611,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. + Bidfood Slovakia, s.r.o. + INMEDIA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
13.
Február
2014
Kúpna zmluva na dodávku tovarov a súvisiacich služieb pre "Vedeckú infraštruktúru pre oblasť elektrotechniky, elektrotechnických materiálov a informačno komunikačných technológií = EF
Kúpna zmluva na dodávku tovarov a súvisiacich služieb pre "Vedeckú infraštruktúru pre oblasť elektrotechniky, elektrotechnických materiálov a informačno komunikačných technológií
Doplnená
2 583 322,00 € MONOGRAM Technologies, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
1.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20215803_Z
Doplnená
364,80 € INTECO PLUS, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27.
Marec
2012
KÚPNA ZMLUVA č.KZ/2012/004/ŽU-SjF-PŠF
KÚPNA ZMLUVA č.KZ/2012/004/ŽU-SjF-PŠF
Doplnená
127 688,90 € Struers GmbH, organizační složka Žilinská univerzita v Žiline
12.
December
2014
ZMLUVA O DIELO "Budovanie infraštruktúry ŽU v Žiline pre zlepšenie vzdelávacieho procesu" ITMS 26250120052 = OI
ZMLUVA O DIELO, č.zmluvy objednávateľa: 7-197/2014, č. zmluvy zhotoviteľa: 1020/2014-190/1
Doplnená
2 836 935,58 € PSJ Hydrotranzit, a.s. Žilinská univerzita v Žiline